dr.sc. Smiljka Malinar, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
četvrtkom, 11.00-12.00
Soba
F-302
Telefon
6002309
E-mail
smalinar@gmail.com

Rođena u Zagrebu, maturirala je na zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji i diplomirala talijanski jezik i književnost i Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istome fakultetu magistrirala je radnjom „Analisi linguistica e stilistica del Panfilo in antico veneziano“ i obranila doktorsku disertaciju „La lingua delle Laude di Jacopone da Todi“. 1779. godine izabrana je u zvanje asistenta u Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu te je držala nastavu iz predmeta „Povijest talijanskog jezika“ i „Historijska gramatika talijanskog jezika i dijalektologija Italije“. Sudjelovala je u nastavi poslijediplomskog studija Lingvistike. 2003. godine izabrana je za redovitog profesora a 2008. za redovitog profesora u trajnom zvanju u istom Odsjeku. U reformiranom studiju nositelj je i izvođač kolegija „Povijest talijanskog jezika“, „Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana“, „Varijeteti talijanskog jezika“, „Od latinskoga do talijanskoga“ . Sudjeluje u nastavi doktorskog studija Lingvistike. Bila je mentor i komentor diplomskih radnji, magisterija i doktorata. Izlagala je na nizu međunarodnih skupova, vodila je dva znanstvenoistraživačka projekta (Jezici u kontaktu na području Istre i Dalmacije, Istra i Dalmacija kao antropolingvistička odredišta) i surađivala u još četiri, od čega dva međunarodna). Članica je uređivačkog odbora časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. Dobitnica je nagrade „Frano Čale“ Talijanskog instituta za kulturu i odličja Predsjednika Talijanske republike.

Knjige: Od Marulića do Marina, Zagreb, Ex libris, 2002.
Hodočasnici, pjesnici, hvastavci; hrvatsko-talijanske studije, Zagreb, Konzor, 2008.
Noviji radovi: „Diskursi Ranjinina zbornika i njihov jezični izraz“, Colloquia Maruliana, XX/2011.
„Ubijen'je nemilo nevine dičice Dominga Laurića kao jezični uzorak sedamnaestostoljetnoga hrvatskoga“, Zbornik međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009., Zagreb, FF press, 2012.
“Language and speakers of the Kvarner area in the investigations of Alberto Fortis”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVI/2011.
„Un intervento polemico di Alberto Fortis: la Memoria sopra l'isola di Corzola“. U tisku za Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), Zagreb, FF press.
„Tideo Acciarini, un magister scholarum d'Oltreadriatico nella Dalmazia umanistica“, u tisku za Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVII/2013.

Izlaganja na skupovima:
„Tri istraživača kvarnerskog područja: Alberto Fortis, Matteo Giulio Bartoli i Ugo Pellis“, Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7.-10. IX. 2010.
„L'italiano dell'Adriatico orientale nelle indagini di Ugo Pellis“, Međunarodni skup „Tra apparenza, accoglienza ed alterità: nuovi scenari per la lingua e letteratura italiana“, Zagreb, 21.-22. X. 2010.
“Istočnojadranske teme u časopisima Elisabette Caminer Turra”, Međunarodni znanstveni skup – studijski dani/ Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana, Zadar- Biograd na moru, 23.–25. X. 2014.