dr.sc. Ana Malnar

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail