dr.sc. Nikolina Maraković, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
pet. 13.15-14.15
Soba
C-124
Telefon
01/4092-407
E-mail
nikolinamarakovic@yahoo.com

Rođena u Zagrebu 1974. godine, završila XVI. gimnaziju i srednju muzičku školu u Zagrebu, a 2001. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost. Dobitnik Rektorove nagrade 1996. godine. Od 2001. zaposlena na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Zidno slikarstvo u Istri od 11. do 13. stoljeća. Revalorizacija lokalne umjetničke baštine u europskom kontekstu obranila u srpnju 2009. godine; u svibnju 2010. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2010. do 2012. godine pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti. Nositelj i izvođač brojnih obaveznih i izbornih predmeta iz područja kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti (Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka, Umjetnost srednjega vijeka – odabrane teme, Umjetnost oko godine 1000., Predromaničko i romaničko zidno slikarstvo u Istri, Srednjovjekovna umjetnost Istre, Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima, Dioklecijanova palača). Mentor više diplomskih radova. Suradnik na znanstvenim projektima MZOŠ-a (Ranokršćanska i starohrvatska arhitektura i skulptura, 2001.-2002.; Hrvatska umjetnička baština od kasne antike do romanike u europskom kontekstu, 2002.-2006.; Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200′ u europskom kontekstu, od 2007.; voditelj prof. dr. sc. M. Jurković) te na nizu međunarodnih znanstvenih projekata (Trobrodna bazilika u Guranu kod Vodnjana i Crkva sv. Šimuna u Guranu kod Vodnjana – suradnja sa Sveučilištem u Genevi, od 2002.; Korpus sakralne arhitekture prvoga milenija – suradnja s više europskih institucija, od 2003.). Od ožujka 2007. do rujna 2009. godine koordinator programa istraživanja i edukacije (Education and Research Programme) na projektu IRCLAMA, financiranom od Europske komisije u okviru 6. okvirnog programa (FP6). Oformila dva tima domaćih i inozemnih suradnika te koordinirala izradu dva različita interdisciplinarna kurikuluma za cikluse edukacijskih radionica namijenjene studentima različitih struka – Menadžment kulturne baštine (modeli istraživanja, zaštite i gospodarskog vrednovanja) (Skradin i Bribirska glavica) te Prepoznavanje, istraživanje i prezentacija arheoloških nalaza – primjer Sv. Marije Velike u Balama (Bale, Istra). Organizirala i koordinirala provođenje spomenutih edukacijskih radionica, u kojima je sudjelovalo ukupno četrdesetak predavača i suradnika te četrdesetak polaznika. Također, u okviru istoga projekta radila na kreiranju digitalne baze podataka hrvatske kulturne baštine s integriranom GIS aplikacijom. U posljednje vrijeme surađuje na projektu prof. dr. sc. Igora Fiskovića PONTES ADRIATICI – mreža kulturnih razmjena na Jadranu. Višegodišnji član organizacijskog odbora znanstvenih skupova Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu te višegodišnji član uredništva znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium. Godine 2004. pomoćnik autora izložbe Hrvatska renesansa (Muzej francuske renesanse u Ecouenu; Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu), a 2005. godine član organizacijskog odbora izložbe Renesansa u Francuskoj (Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu). U više navrata boravila u inozemstvu radi znanstvenog i stručnog usavršavanja (Sveučilište u Padovi, Sveučilište u Udinama, Beč, London-Warburg Institute i dr.). Objavila više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala u više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Govori engleski, talijanski i njemački, a služi se i francuskim jezikom.