Voljena Marić, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
petak, 11:00-11:45
Soba
F-318
Telefon
4092-335
E-mail
vvukovic@ffzg.hr

Voljena Marić rođena je 1963. u Zagrebu. Završila je Klasičnu gimnaziju i upisala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i književnosti. Diplomirala je 1988. na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost s temom iz rimske književnosti. Predavala je klasične jezike u osnovnim školama od 1987. do 1995. te u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu od 1995. do 1999. Od jeseni 1999. zaposlena je na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao lektor, a od 2011. kao viši lektor za latinski jezik.

Život Grčke i Rima - sklapanje braka, Latina & Graeca 30, Zagreb 1987, str. 114-116.
Život Grčke i Rima - rođenje djeteta, Latina & Graeca 31, Zagreb 1988, str. 93-95.
Gaj Salustije Krisp: Djela, Vijenac 140, Zagreb 1999, str. 11-12.
Anđelka i Zdeslav Dukat, Litterae Latinae II., Nastavni vjesnik 9, Zagreb 1999.
Dvostruko predstavljanje najvećega hrvatskog renesansnog povjesničara, Mogućnosti 4-6, Zagreb 2003, str. 159-161.
Marko Tulije Ciceron: O govorniku, Latina & Graeca 4, Zagreb 2003, str. 143-145.
Latinske pjesme Frana Grgurevića, Latina & Graeca 15, Zagreb 2009, str. 99-107.
Korektura i kolacioniranje rukopisnog izvornika djela Retractationes Marka Antuna de Dominisa (Split: Lamaro, 2009.), 261 str.