dr.sc. Ana Marinković, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
ponedjeljkom 14 - 15.30
Soba
C-104
Telefon
E-mail
amarinko@ffzg.hr

Rođena 1972. u Zagrebu. Od 1989. do 1999. radila kao novinarka, likovna kritičarka i urednica u redakciji za kulturu „Radija 101“, u sklopu čijeg programa je osnovala festival stripa „Crtani romani šou“, te organizirala desetak izložbi. Od 1997. do 1999. članica uredništva „Biblioteke Psefizma“ pri Udruženju hrvatskih arhitekata. 2000. diplomirala povijest umjetnosti i etnologiju na Sveučilištu u Zagrebu. 2001. obranila magistarski rad na Odsjeku za medievistiku Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti („Constrvi et erigi ivssit rex Collomannvs: The royal chapel of king Coloman in the complex of St. Mary in Zadar“, mentori prof. Jozsef Laszlowszky i prof. Neven Budak). Od 2002. do 2007. surađuje na projektu „Centre and Periphery: The Papal Penitentiary Registers and Central-Eastern Europe“ pri Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (voditelj prof. Gerhard Jaritz); od 2002. do 2004. za projekt vodila istraživanje u Tajnom vatikanskom arhivu. 2003. dobila stipendiju Srednjoeuropskog sveučilišta za polugodišnje usavršavanje na Sveučilištu Roma Tre (Odsjek za povijest, geografiju i antropologiju, mentor prof. Sofia Boesch Gajano). 2013. obranila doktorsku disertaciju (summa cum laude) na Odsjeku za medievistiku Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti („The Birth and the Agents of an Episcopal Civic Cult: St John of Trogir (12th - 15th c.),“ mentor prof. Gábor Klaniczay). Od 2007. zaposlena kao asistentica (od 2013. viša asistentica) na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te od 2007. do 2013. kao znanstvena novakinja pri projektu MZOS-a „Figuralne umjetnosti 13.-16. stoljeća u Hrvatskoj“ voditelja ak. Igora Fiskovića. 2013./14. sudjeluje na projektu „Pontes Adriatici: Mreže kulturne razmjene na Jadranu“ voditelja ak. Igora Fiskovića (potpora Sveučilišta u Zagrebu). Voditeljica studentskih istraživačkih projekata: - „Unutrašnje uređenje dominikanske crkve u Dubrovniku: prijedlog rekonstrukcije prema pisanim izvorima i liturgijski kontekst“ (ak. god. 2012./2013., uz potporu Filozofskog fakulteta); - „Srednjovjekovna crkva Sv. Vlaha u Dubrovniku – gradnja, opremanje, smještaj“ (ak. god. 2012./2013. i 2013./2014.). Jedna je od osnivača te od 2009. predsjednica Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“, u sklopu čijeg je programa organizirala nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Članica organizacijskog odbora „Dana Cvita Fiskovića“. Članica upravnog odbora COST Akcije (ISCH COST Action IS1301) “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe“. Članica „Hagiography Society“, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (Odbor za baštinu i prostor), te udruge „Art radionica Lazareti“.