dr.sc. Renata Marinković, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail