dr.sc. Jelena Marković

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
mentor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
ponedjeljkom od 10-13
Soba
IEF
Telefon
4596713
E-mail
jelena@ief.hr

Rođena je 1977. godine u Puli, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2003. godine etnologiju i komparativnu književnost. Na istom fakultetu doktorirala je 2010. godine. U zvanje više asistentice imenovana je u ožujku 2010., a u zvanje znanstvene suradnice u listopadu 2010., a u naslovno zvanje docentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prosincu 2012. Tijekom 2003. i dijelom 2004. godine volontirala je na suradnom projektu HAZU i Instituta za etnologiju i folkloristiku: Etnološka i folkloristička građa HAZU: zaštita i kritičko objavljivanje (voditeljica akademkinja Maja Bošković-Stulli). U to vrijeme radila je na dokumentacijskom pregledu arhivskog gradiva Odsjeka te je klasificirala zapisane usmenoknjiževne oblike u Zbirci Matice hrvatske. 2004. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu kao znanstvena novakinja, gdje je od 2004. do 2007. surađivala na projektu Pitanja usmene i pučke poetike (01890103), a od 2007. do danas surađujem na projektu Genološki aspekti usmene i pučke tradicije (189-1890666-0665) (voditeljica obaju projekta: dr. sc. Tanja Perić-Polonijo). Voditeljica je programa popularizacije znanosti Usmena tradicija i djetinjstvo koji financira MZOS. Suradnica je na projektu znanstveno - tehnološke suradnje sa Slovenijom, 2014. - 2015. Etnološka i folkloristička istraživanja kulturnih prostora. Sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskom studiju Odsjeka za etnologiju/kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od akademske godine 2010./2011. do 2012./2013. predavala sam na Odjelu za umjetnost i restauraciju, diplomskom studiju Restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku. Objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima i knjigama. Autorica je jedne znanstvene (Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji) i jedne koautorske stručne knjige. Za obje je knjige nagrađena Godišnjom nagradom "Milovan Gavazzi" u kategoriji znanstveni i nastavni rad. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Surađivala je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža (na izradi projekata: Istarska enciklopedija i Hrvatska književna enciklopedija). S Ljiljanom Marks surađivala je u priređivanju tematskog broja ukrajinskog časopisa Народна творчість та етнографія (2011) posvećenog hrvatskoj folkloristici. U pripremi je i zbornik O pričama i pričanju danas koji uređujem s Ljiljanom Marks. Članica je Organizacijskog odbora dvaju skupova: O pričama i pričanju danas (2013) i Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura.

Tijekom 2003. i dijelom 2004. godine volontirala je na suradnom projektu HAZU i Instituta za etnologiju i folkloristiku: Etnološka i folkloristička građa HAZU: zaštita i kritičko objavljivanje (voditeljica akademkinja Maja Bošković-Stulli). U to vrijeme radila je na dokumentacijskom pregledu arhivskog gradiva Odsjeka te je klasificirala zapisane usmenoknjiževne oblike u Zbirci Matice hrvatske.
2004. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu kao znanstvena novakinja, gdje je od 2004. do 2007. surađivala na projektu Pitanja usmene i pučke poetike (01890103), a od 2007. do danas surađujem na projektu Genološki aspekti usmene i pučke tradicije (189-1890666-0665) (voditeljica obaju projekta: dr. sc. Tanja Perić-Polonijo). Voditeljica je programa popularizacije znanosti Usmena tradicija i djetinjstvo koji financira MZOS. Suradnica je na projektu znanstveno - tehnološke suradnje sa Slovenijom, 2014. - 2015. Etnološka i folkloristička istraživanja kulturnih prostora.
Sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskom studiju Odsjeka za etnologiju/kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od akademske godine 2010./2011. do 2012./2013. predavala sam na Odjelu za umjetnost i restauraciju, diplomskom studiju Restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku.
Objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima i knjigama. Autorica je jedne znanstvene (Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji) i jedne koautorske stručne knjige. Za obje je knjige nagrađena Godišnjom nagradom "Milovan Gavazzi" u kategoriji znanstveni i nastavni rad. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.
Surađivala je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža (na izradi projekata: Istarska enciklopedija i Hrvatska književna enciklopedija). S Ljiljanom Marks surađivala je u priređivanju tematskog broja ukrajinskog časopisa Народна творчість та етнографія (2011) posvećenog hrvatskoj folkloristici. U pripremi je i zbornik O pričama i pričanju danas koji uređujem s Ljiljanom Marks. Članica je Organizacijskog odbora dvaju skupova: O pričama i pričanju danas (2013) i Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura.