dr.sc. Vladimir Mateljan, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Zimski semestar: Srijeda, 12:30 - 14:00
Ljetni s
Soba
E-312
Telefon
+38516002319
E-mail
vmatelja@ffzg.hr

prof.dr.sc. Vladimir Mateljan Životopis Prof. dr. sc. Vladimir Mateljan (matični broj znanstvenika 188826) je informacijski stručnjak, sveučilišni profesor u trajnom zvanju. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer: primijenjena matematika s temom iz područja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, s diplomskim radom Hiperbolički sistemi i stekao zvanje diplomirani inženjer matematike (1981). Predavao matematiku i informatiku na raznim školama u Zadru i Zagrebu (1981-1983). Radio kao informacijski i računalni stručnjak u 'GEOTEHNICI' u Zagrebu, kao projektant i programer matematičkih-tehničkih modela i aplikacija za istraživanje podzemnih voda i zona utjecaja bunara (1983-1987). Radio u tvornici računskih strojeva 'TRS' i 'INI' u Zagrebu, kao voditelj softwareskih projekata (1987-1990). Bio rukovodilac Elektroničkog računskog centra u poduzeću 'MONTER' u Zagrebu (1991).Upisao postdiplomski studij 'Projektiranje informacijskih sustava' na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (1989). Magistrirao i stekao znanstveni stupanj magistra informacijskih znanosti s tezom Upotreba matričnog prikaza u postupku dobivanja grafa skupa funkcijskih ovisnosti i modifikacija Bernsteinovog algoritma za normalizaciju sintezom (1992). Za višeg asistenta na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabran je 1992.Godine. Prijavio doktorat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1993). Doktorirao na Filozofskom fakultetu s tezom Utjecaj redundancije u bazi podataka na brzinu obrade (1996). Godine 1997. izabran je za docenta, 2002. god. za izvanrednog profesora, 2006. za redovitog profesora, a 2011. za redovitog profesora u trajnom zvanju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Predaje na Odsjeku za informacijske znanosti na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Voditelj je poslijediplomskog studija društveno humanističke informatike na Odsjeku za informacijske znanosti od 2002. god. Predstojnik je Katedre za društveno humanističku informatiku na istom Odsjeku u periodu 2004. 2009. Ponovo je izabran za predstojnika Katedre 2013. god. Pročelnik Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti je bio od 2009. do 2013. godine, od 2015. do 2017. s novim mandatom od 2017. do 2019. godine. Od 2010. godine je član Matičnog odbora za informacijske i komunikacijske znanosti. Predavao predmete iz područja informatike, i programiranja baza podataka na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (od 1997), Agronomskom fakultetu (od 2004), Tehničkom veleučilištu u Velikoj gorici (od 2005), u Sarajevu i Mostaru (BIH), Visokoj školi za poslovanje i upravljanje u Zaprešiću (od 2010). Senat u Novom Sadu (RS) izabrao ga je 2008. u zvanje gostujućeg profesora iz znanstvenog područja Informatike sa metodikom nastave na Pedagoškom fakultetu u Somboru, gdje je iste godine kao gostujući profesor predavao preko projekta međunarodne suradnje (Basileus). Odlukom Izbornog vijeća Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu izabran je 11.10.2013. za gostujućeg profesora za predmete Alati i metode softverskog inženjerstva i predmet Logičko programiranje na master akademskim studijima, na studijskom programu Informatika. Bio je voditelj i sudjelovao je na više znanstvenih projekata. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova. Znanstveni interes prof.dr.sc. Vladimira Mateljana usmjeren je prema logici, logičkom programiranju i logičkom oblikovanju baza podataka, istraživanju odnosa između predikatnog računa i računa funkcijskih zavisnosti te postavljanje teorijskih osnova za njihovu primjenu u problemskim područjima baza podataka i baza znanja. U svojim se znanstvenim radovima bavi problemima logičkog oblikovanja baza podataka i logike. Na studiju informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije Matematika, Logika za informatičare, Kombinatorika i grafovi, Vjerojatnost i statistika, Logičko programiranje i Baze podataka. Na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih znanosti predaje kolegije Teorija oblikovanja baze podataka i Modalna logika.

Znanstveni interes Vladimira Mateljana usmjeren je prema logici, logičkom programiranju i logičkom oblikovanju baza podataka, istraživanju odnosa između predikatnog računa i računa funkcijskih zavisnosti te postavljanje teorijskih osnova za njihovu primjenu u problemskim područjima baza podataka i baza znanja.
Recenzent je više desetaka članaka za časopise i zbornike s međunarodnom recenzijom: MIPRO, CECIIS, Varaždinski zbornik, INFUTURE, INFOMEDIA. Recenzent je više projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Bio je član u Organizacionom-programskom odboru na 6. međunarodnoj konferenciji Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju (2009, Sombor) i u uredništvu časopisa sa međunarodnom recenzijom INFOMEDIA Pedagoškog fakulteta u Somboru. Član je uredništva Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje Croatian Journal of Education od 2011. godine, te stalni član uredništva svih zbornika i izdanja ECNSI od 2005. godine održanih u Baden Badenu, Zadru i Zagrebu pod nazivom Information, Communication, Economy Science With Arts in Knowledge Society.
Vladimir Mateljan je bio voditelj istraživačkog projekta Optimizacija baze znanja (projekt financiran od Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH). Bio je suradnik na međunarodnom projektu Tempus Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum development.(2001/05) i suradnik na projektu Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima, u Somboru na međunarodnom znanstvenom skupu 5th International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education (2008, Sombor), s temom Content mamagement Systems in Education i jedno na međunarodnom skupu/seminaru na FOI Varaždin (2009, Varaždin) s temom Testiranje reverzibilnosti dekompozicije relacijske sheme. Sudjelovao je sa izlaganjem na sljedećim znanstvenim skupovima: Komunikacijski sustavi '96 (1996, Zagreb), Komunikacijski sustavi '97 (1997, Zagreb), 17 th International Conference ITI '95. (1995, Pula), 12 th International Conference on Information and intelligent systems IIS 2001 (2001, Vraždin), 23rd Int. Conf. Information Technology Interfaces ITI 2001 (2001, Pula), Komunikacijski sustavi '99 (2000, Zagreb), 4 th Carnet Users Conference, CUC – 2002 (2002, Zagreb), 14th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2003 (Zagreb, 2003), obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju (2005, Sombor), 28th International Convention MIPRO (2005, Opatija), Prometni sustavi 2006. (2006, Opatija). MIPRO IV (2011, Pula), The International Journal on Informatics and New Media in Education. 1 (2008, Sombor), The International Journal on Informatics and New Media in Education. 2 (2009, Sombor), MIPRO 2010 : 33rd International Convention (2010, Opatija), MIPRO 2010, CECiiS (2008, Varaždin)

Znanstveni radovi:
Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Rezultati pretraživanja za izraz: Mateljan, Vvladimir

Poglavlja u knjizi (9)
Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1)
Znanstveni radovi u drugim časopisima (21)
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (22)
Sažeci u zbornicima skupova (3)
Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (1)
Disertacije (1)
Magistarski radovi (1)
Diplomski radovi (1)

Poglavlja u knjizi
1. Mateljan, Vladimir; Peter, Krunoslav; Juričić, Vedran.
An Optimization of Command History Search // Digital Resources and Knowledge Sharing / Bawden, David ; Boras, Damir ; Dizdar, Senada ; Fraser, Alexander ; Krauwer, Steven ; Lasić-
Lazić, Jadranka ; Seljan, Sanja ; Slavić, Aida ; Stančić, Hrvoje ; Tuđman, Miroslav (ur.).
Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of Zagreb, 2009. Str. 299-307.
2. Mateljan, Vladimir; Đambić, Goran.
Dekompozicija relacijske sheme bez gubitka informacija // The Future of Information Sciences INFuture2007: Digital Information and Heritage / Seljan, Sanja ; Stančić (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007. Str. 335-341.
3. Mateljan, Vladimir; Požgaj, Željka; Peter, Krunoslav.
Značaj skriptnih jezika za administraciju operacijskih sustava // The Future of Information Sciences INFuture2007: Digital Information and Heritage / Seljan, Sanja ; Stančić (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb, 2007. Str. 445-456.
4. Mateljan, Vladimir; Širanović, Željko; Širanović, Željka.
Načela oblikovanja edukativnog multimedijskog sadržaja u online sinkronom Web okruženju // The Future of Information Sciences INFuture2007: Digital Information and Heritage / Seljan, Sanja ; Stančić, Hrvoje (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007. Str. 483-492.
5. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir.
Određivanje stranog ključa relacijske sheme // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2005. Str. 115-126.
6. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir.
Redundancija baze podataka // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti,
2005. Str. 127-140.
7. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir.
Referencijalni dijagram relacijskog modela baze podataka // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2005. Str. 141-149.
8. Mateljan, Vladimir.
Primjena računa funkcijskih zavisnosti u bazi znanja // Zbornik radova "Težakovi dani" / Tkalac, Slavko ; Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).
Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 61-71.
9. Mateljan, Vladimir; Tkalac, Slavk; Čubrilo, Mirko.
Semantically Unconnected Relational Schemes // Zbornik radova "Težakovi dani" / Tkalac,Slavko ; Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 21-28.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
1. Tepeš, Božidar; Mateljan, Vladimir.
Database of Sentences of Croatian Language. // Collegium Antropologicum. 27 (2003) , Suppl 1; 195-198 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima
1. Soleša, Dragan; Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran.
Developing curriculum for the “Information technology” study programme. // Technics Technologies Education Management-TTEM. 7 (2012) , 4; 1561-1567 (članak, znanstveni).
2. Zekanović-Korona, Ljiljana; Mateljan, Vladimir; Krce Miočić, Božena.
Evaluation system for e-learning. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. 1 (2012) ; 1558-1562 (članak, znanstveni).
3. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Peter, Krunoslav.
Analysis of programming code similarity by using intermediate language. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. IV (2011) ; 279-284 (članak, znanstveni).
4. Mateljan, Vladimir; Krunoslav, Peter; Juričić, Vedran.
Storing Use Case Descriptions in the Relational Database. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. IV (2011) ; 267-273 (članak,znanstveni).
5. Mateljan, Vladimir; Đambić, Goran; Juričić, Vedran.
Modern Presentetion Technologies in Distant Learning Systems. // Infomedia, The International Journal on Informatics and New Media in Education. 2 (2009) , 1; 48-51 (pregledni rad, znanstveni).
6. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Drenovac, Sergej.
Authentication of Student's Assignments. // Infomedia, The International Journal on Informatics and New Media in Education. 2 (2009) , 1; 52-55 (originalni znanstveni rad, znanstveni).
7. Mateljan, Vladimir; Soleša, Dragan; Juričić, Vedran.
Originality of student's exercises. // Društvo i tehnologija. 1 (2009) ; 17-17 (članak, znanstveni).
8. Mateljan, Vladimir; Širanović, Željko; Šimović Vladimir.
Prijedlog modela za oblikovanje multimedijskih nastavnih sadržaja prema pedagoškoj praksi u RH. // Informatologia. 42 (2009) ; 38-44 (prikaz, znanstveni).
9. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Đambić, Goran.
Content Management Systems in Education. // The International Journal on Informatics and new Media in Education INFOMEDIA. 1 (2008) ; 103-108 (članak, znanstveni).
10. Mateljan, Vladimir; Grbavac, Vitomir; Pavlina, Krešimir; Mandušić, Dubravka.
Vrednovanje sustava za elektroničko obrazovanje. // Suvremeni promet. 25 (2005) , 5; 361-364 (članak, znanstveni).
11. Grbavac, Vitomir; Mateljan, Vladimir; Vrana, Radovan.
Strategijske smjernice informatizacije Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 2005. godine. // Informatologia. 36 (2003) , 2; 113-118 (pregledni rad, znanstveni).
12. Mateljan, Vladimir; Grbavac, Vitomir; Brajčić, Ivan.
Acceleration of Hard Disk Subsystem by Use of On The Fly Compression. // Modern traffic.23 (2003) ; 98-101 (članak, znanstveni).
13. Mateljan, Vladimir.
Relation Betweem the Calculus of Functional Dependence and Calculus of Proposition. //Informatologija. 35 (2002) , 2; 103-107 (članak, znanstveni).
14. Mateljan, Vladimir; Pavlović, S.
Unapređenje komunikacije korisnika s korisničkim sučeljem korištenjem neuronske mreže. // Suvremeni promet. 20 (2002) , 3-4; 318-321 (članak, znanstveni).
15. Grbavac, Vitomir; Mateljan, Vladimir; Pavlović, Ivan.
Global Strategy Approach Aspects of Reinstating Croatia's Information Sovereignty. // Mostariensia. 13-14 (2000.) ; 7-22 (članak, znanstveni).
16. Mateljan, Vladimir.
The Possibility of Applaying the Calculus of Functional Dependences to a Knowledge Base. // Journal of information and organizational sciences. 4 (2000) , 1; 69-81 (članak, znanstveni).
17. Mateljan, Vladimir; Tepeš, Božidar.
Promjena efikasnosti komunikacije s relacijskom bazom podataka zamjenom primarnog ključa. // Informatologija. 30 (1997) , 1-4; 125-128 (članak, znanstveni).
18. Tkalac, Slavko; Mateljan, Vladimir.
Neke karakteristike notacijskih shema. // Informatologija. 28 (1996) , 1-2; 1-18 (članak, znanstveni).
19. Tkalac, Slavko; Mateljan, Vladimir.
Proposition for modification of Bernstein's Algorithm for Vertical Normalization by Synthesis. // Informatologija. 24 (1992) , 1; 1-11 (članak, znanstveni).
20. Tkalac, Slavko; Mateljan, Vladimir.
Algorithm for Nodes Arrangement in Graphic Reprezentation of Functional Dependencies Set. // Informatologija. 24 (1992) , 3-4; 101-108 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
1. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Moguljak, Marko.
Virtual Machines In Education // MIPRO 2014 3 7th International Convention: Proceedings / Biljanović, Petar (ur.) (ur.).
Rijeka, 2014. 721-725 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Mateljan, Vladimir; Čišić, Dragan; Ogrizović, Dario.
Cloud Database-as-a-Service (DaaS) –ROI // MIPRO 2010 : 33rd International Convention : proceedings / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Pletikosa,
Marko (ur.). Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 105-108 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Mateljan, Vladimir; Drenovac, Sergej; Đambić, Goran.
System for the Introduction of Information systems to Higher Education Administrations Conforming to the Bologna Process // The International Journal On Informatics and New Media in Education INFOMEDIA / Milan Stepanović (ur.). Sombor : Pedagoški fakultet u Somboru Centar za izdavačku delatnost, 2008. 197-201
(međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Mateljan, Vladimir; Đambić, Goran; Drenovac, Sergej.
New Languages and Technologies for Delivering Learning and Multimedia Contents – XAML and WPF // 5th International Conference on Informatics, Educationnal Technology and New Media in Education INFOMEDIA / Milan Stepanović (ur.). Sombor : Pedagoški fakultet u Somboru Centar za izdavačku delatnost, 2008. 194-196 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Mateljan, Vladimir; Juričić Vedran; Đambić Goran.
Content management systems in educational environment // Mipro 2008 / Čičin-Šain Marina, Turčić Prstačić Ivana, Sluganović Ivanka, Uroda Ivan (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikrorlektroniku - MIPRO, 2008. 66-71 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Šimović, Vladimir.
Content Management Systems Functionality // CECiiS / Boris Aurer, Miroslav Bača, Kornelije Rabuzin (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008. 665-671 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Markovac, Vesna; Bakić-Tomić, Ljubica; Mateljan, Vladimir.
Concepts of Information/Internet Agents // Pre-Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 5th Catallactics: Quantitative-Behavioural Modelling of Human Actions and
Interactions on Markets / Prof. dr. sc. Otto Loistl ; prof. dr. sc. Vladimir Šimović ; Mr. Michael Huetl (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Svečilišta u Zagrebu, 2007. 54-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Markovac, Vesna; Bakić-Tomić, Ljubuca; Mateljan, Vladimir.
ICT in Education:The Changing Role of Teachers // Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 2st CISKS : Communication and Information Sciences in the Knowledge
Society (InterSymp-2007) - 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics / Šimović, Vladimir ; Bakić-Tomić, Ljubica ; Hubinkova, Zuzana (ur.). Zagreb : Faculty of Teacher Education, 2007. 97-101 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni).
9. Mateljan, Vladimir; Grbavac, Vitomir; Pavlović, S.
Genetsko programiranje na primjeru unaprijed zadane funkcije // XIII. međunarodni prometni simpozij Prometni sustavi 2006..
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)..
10. Mateljan, Vladimir; Grbavac, Vitomir; Peter, Krunoslav.
Jezik za ekstrakciju podataka iz relacije u sekvencijalnu datoteku // Prometni sustavi 2006.(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Lasić-Lazić, Jadranka; Mateljan, Vladimir; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.
Implementing blended learning in higher education // Proceedings of papers of the third international conference on informatics, educational technology and new media in educationa /Soleša, Dragan (ur.).
Sombor : Faculty of education in Sombor, 2006. 212-217, predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Strmečki, Simona; Boras, Damir; Mateljan, Vladimir.
E-Europe initiatives within the EU information society policy. // 1st Special Focus Symposium on CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society, Inter-Symp-2006 /Bakić-Tomić, Ljubica ; Šimović, Vladimir ; Lasker, George E. (ur.).Zagreb : ECNSI (Europski centar za napredna i sustavna istraživanja: V. Šimović, 2006. 67-76
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Zekanović-Korona, Ljiljana; Mateljan, Vladimir; Jureković, Darko.
The Pilot Projest of Distant Learning in Elementary Schools Located Far
From Zadar // MIPRO CE 2006 / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Opatija : MIPRO, 2006. 69-72 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Lasić-Lazić, Jadranka; Mateljan, Vladimir.
Educating Information Professionals // Informatika, Obrazovna Tehnologija i novi mediji u obrazovanju Zbornik radova – knjiga 1 / Đorđe Nadrljanski (ur.). Sombor : Učiteljski fakultet u Somboru Centar za izdavačku delatnost, 2005. 118-124 (međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni).
15. Šimović, Vladimir; Mateljan, Vladimir; Boras, Damir.
Catallactics as Systems Thinking about Specific Market Interactions // Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 3rd Catallactics: Quantitative modelling of human market interactions / Loistl, Otto ; Veverka, Alexander ; Šimović ; Vladimir (ur.). Zagreb : Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, 2005. 39-44
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Zekanović-Korona, Ljiljana; Krce Miočić, Božena; Mateljan, Vladimir.
Videoconferences and education // 28th international convention (MIPRO 2005) : Computers in education : Proceedings = 28. međunarodni skup : Racunala u edukaciji : Zbornik radova / ČičinŠain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Dragojlović, Pavle (ur.). Rijeka : MIPRO, 2005. 240-243 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Mateljan, Vladimir; Pavlina, Krešimir; Pavušin, Damir.
Novi pristupi informacijama integracijom web servisa i mobilnih uređaja // 6. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Katić, Tinka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003. 121-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Požgaj, Željka; Mateljan, Vladimir.
Some Suggestion about Biometrics Technology Selection // Proceedings of the 14th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2003. 2003. 313-323 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Mateljan, Vladimir; Pavlina, Krešimir; Pavušin, Damir.
Online Examination Registration Service at the Faculty of Philosophy in Zagreb – issues and experiences // 4th Carnet Users Conference Iskoristimo internet = Seize the internet : conference proceedings.
Zagreb : CARnet, 2002. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Tepeš, Božidar; Mateljan, Vladimir; Stojanov, Tomislav; Tepeš, Tomislav; Kesić, Bogdana.
Database of Grammatical Sentences of Croatian Language // Conference Proceedings 23rd Int. Conf. Information Technology Interfaces ITI 2001 / Kalpić, Damir (ur.).Pula : Srce, 2001. 423-432 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Grbavac, Vitomir; Mateljan, Vladimir.
Contributions to the Strategy of Information Society Development in the Republic of Croatia // 12 th International Conference on Information and intelligent systems IIS 2001. Varaždin, 2001. 23-34 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Tepeš, Božidar; Manucci, M; Boras, Damir; Mateljan, Vladimir; Strunje, M. Topological Approach to Tagging // 17 th International Conference ITI '95. Pula, 1995. 275-280 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova
1. Lazić, Nikolaj; Mateljan, Vladimir.
Intonacija kratke izjavne rečenice //. (poster,domaća recenzija, sažetak,znanstveni).
2. Mateljan, Vladimir; Širanović, Željko.
Oblikovanje edukativnog multimedijskog sadržaja u mrežnom okruženju // Informatologia - separat speciale no.11 / Plenković, Juraj (ur.). Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2007. 58 (predavanje,međunarodna
recenzija,sažetak,znanstveni).
3. Lasić-Lazić, Jadranka; Mateljan, Vladimir.
Education Information Professionals // Informatics, Educational Technology and New Media in Education / Prof.dr. Đorđe Nadrljanski (ur.).
Sombor : Eskada, 2005. 15-16 (međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
1. Mateljan, Vladimir; Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir.
E-learning sustav // . (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad, znanstveni).

Disertacije
1. Mateljan, Vladimir.
Utjecaj redundancije u bazi podataka na brzinu obrade / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 11.07. 1996., 146 str. Voditelj: Tkalac, Slavko.

Magistarski radovi
1. Mateljan, Vladimir. Upotreba matričnog prikaza u postupku dobivanja grafa skupa funkcijskih ovisnosti i modifikacija Bernsteinovog algoritma za normalizaciju sintezom / magistarski rad. Varaždin : Fakultet Organizacije i informatike, 25.03. 1992., 121 str. Voditelj: Tkalac, Slavko.

Diplomski radovi
1. Mateljan, Vladimir.
Hiperbolički sistemi / diplomski rad.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 22.09. 1981, 40 str. Voditelj: Aganović, Ibrahim.