dr.sc. Janja Mavrović Mokos

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
ponedjeljak , 12.30 - 13.30
Soba
103
Telefon
01/6060-773
E-mail
jmavrovi@ffzg.hr

Janja Mavrović Mokos rođena je 1983. godine u Čakovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Zagrebu, gdje 2002. godine upisuje dvopredmetni studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu. Tijekom 2008. godine diplomirala je na temi ˝Višeglave igle kao element muške nošnje˝ kod mentora dr. sc. Hrvoja Potrebice. Od 1. 10. 2008. godine zaposlena je kao znanstveni novak na projektu dr. sc. Hrvoja Potrebice ˝Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske˝ na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za prapovijesnu arheologiju. Iste godine upisuje i poslijediplomski doktorski studij. Tijekom studija i kasnije kao diplomirani arheolog sudjeluje na brojnim sustavnim i zaštitinim arheološkim istraživanjima. Neka od njih su Kaptol, Sv. Križ, Budinjak, Drenje, Virovitica – Kiškorija sjever, Ilok – Dvor knezova iločkih, Kaznica – Rutak, Čepinski Martinci – Dubrava. U nastavi sudjeluje u kolegijima vezanim za brončano doba. Od 2013. godine sudjeluje u međunarodnom projektu ENTRANS (Encounters and transformations in Iron Age Europe), čiji je voditelj hrvatskog projekta dr. sc. Hrvoje Potrebica. Voditeljica je arheoloških istraživanja na lokalitetu srednjega brončanoga doba Alilovci Lipje u Požeškoj kotlini.