Bojana Mikelenić, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 12.30:13.30
Soba
F 321
Telefon
01/4092-341
E-mail
bojana.mikelenic@gmail.com

1. OBRAZOVANJE: 10.2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, upisan poslijediplomski doktorski studij lingvistike 09.2008./09.2009. – 05.2012. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij španjolskog jezika i književnosti (znanstveni smjer, književnost) i filozofije (nastavnički smjer); magistra španjolskog jezika i književnosti i edukacije filozofije o magistarski rad na temu: Pojam beskonačnog u prozi J.L.Borgesa 04.2011. Veleučilište VERN, tečaj za turističkog vodiča; licencirani turistički vodič za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju za hrvatski, engleski i španjolski jezik i turistički pratitelj 09.2005. – 09.2008./09.2009. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti i filozofije; sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) filozofije i španjolskog jezika i književnosti 09.2001. – 06.2005. Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka, jezični smjer 2. RADNO ISKUSTVO: 10.2014. – danas Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za španjolski jezik, asistent-stipendist 10.2012. – 09.2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, vanjski suradnik u nastavi na Katedri za hispanske književnosti 10.2010. – 09.2014. Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., voditeljica projekata 04.2011. – danas Samostalni turistički vodič i pratitelj na španjolskom i engleskom jeziku 10.2006. – 07.2008. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju, demonstratorica na Katedri za logiku tijekom dvije akademske godine 3. PUBLIKACIJE Mikelenić, B. (2013) „Introducción a la noción de lo infinito en la prosa borgiana“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, broj 58/2013, Zagreb, str. 153.-167. Mikelenić, B. (2015) „La paradoja en Borges“, u Polić Bobić M., Gordana Matić, Antonio Huertas Morales (ur.): La literatura argentina del siglo XX: un recuento, Sveučilište u Zagrebu, str. 27.-35. Mikelenić, B.; Vlaić, M. (2016) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, u Udier, Sanda Lucija, Kristina Cergol Kovačević (ur.): Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru, Srednja Europa, Zagreb, str. 77.-92. 4. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA 4.1. Sudionik 2nd Zadar Linguistic Forum: Research methodology and scientific paper production in linguistics, international workshop for (post)doctoral students, Sveučilište u Zadru, 23. travnja, 2015. 4.2. Izlagač Mikelenić, B. (2014) „La paradoja en Borges“, Međunarodni simpozij: Argentinska književnost XX. stoljeća, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 2.-4. listopada. Mikelenić, B.; Vlaić, M. (2015) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zadar, 24.-26. travnja. Mikelenić, B. (2016) „El complemento de régimen preposicional en español y sus traducciones al croata“, IV Simposio Internacional de la Sección de Estudios Hispánicos «ENTRE CERVANTES Y BORGES: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS», Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 3.-4. studenog. Mikelenić, B. (2017) „Tranzitivnost u španjolskom i hrvatskom jeziku“, Zadar Linguistic Forum 2017: Research Methods in Applied Linguistics, doctoral workshop, Sveučilište u Zadru, 9. i 10. lipnja, 2017. 4.3. Asistent u organizaciji Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2016, Portorož (Slovenija), 23.-28. svibnja 2016. Međunarodni simpozij: Hispanski svijet i njegove granice, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 23.-26. lipnja, 2016. 5. BORAVCI U INOZEMSTVU Istraživačka stipendija mreže FISH CEEPUS (CIII-HU-0809-04-1617), Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 3.-31. listopada 2016. 6. DODATNA EDUKACIJA „Self management“ radionica za doktorande, u sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kodifikacijskog okvira (MODOC), Sveučilište u Zagrebu, 15. i 16. prosinca, 2014. „UCREL Summer School in Corpus Linguistics“, u sklopu Lancaster Summer Schools in Interdisciplinary Digital Methods, Sveučilište u Lancasteru, 14.-17. srpnja, 2015. „Curso de Formación para Profesores en ELE“, treinta horas lectivas, Colegio Delibes, Salamanca, 20.-31. srpnja, 2015. „Programming for Everybody (Getting Started with Python)“, University of Michigan on Coursera. Certificate earned on April 13, 2016. „Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (2)“, drugi seminar u sklopu projekta ReLDI – Regional Linguistic Data Initiative, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 27.-30. lipnja, 2016. „Analiza podataka u istraživanjima jezika (2)“, četvrti seminar u sklopu projekta ReLDI – Regional Linguistic Data Initiative, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23.-26. veljače, 2017.

3. PUBLIKACIJE

Mikelenić, B. (2013) „Introducción a la noción de lo infinito en la prosa borgiana“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, broj 58/2013, Zagreb, str. 153.-167.

Mikelenić, B. (2015) „La paradoja en Borges“, u Polić Bobić M., Gordana Matić, Antonio Huertas Morales (ur.): La literatura argentina del siglo XX: un recuento, Sveučilište u Zagrebu, str. 27.-35.

Mikelenić, B.; Vlaić, M. (2016) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, u Udier, Sanda Lucija, Kristina Cergol Kovačević (ur.): Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru, Srednja Europa, Zagreb, str. 77.-92.


4. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

4.1. Sudionik

2nd Zadar Linguistic Forum: Research methodology and scientific paper production in linguistics, international workshop for (post)doctoral students, Sveučilište u Zadru, 23. travnja, 2015.

4.2. Izlagač

Mikelenić, B. (2014) „La paradoja en Borges“, Međunarodni simpozij: Argentinska književnost XX. stoljeća, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 2.-4. listopada.

Mikelenić, B.; Vlaić, M. (2015) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zadar, 24.-26. travnja.

Mikelenić, B. (2016) „El complemento de régimen preposicional en español y sus traducciones al croata“, IV Simposio Internacional de la Sección de Estudios Hispánicos «ENTRE CERVANTES Y BORGES: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS», Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 3.-4. studenog.

Mikelenić, B. (2017) „Tranzitivnost u španjolskom i hrvatskom jeziku“, Zadar Linguistic Forum 2017: Research Methods in Applied Linguistics, doctoral workshop, Sveučilište u Zadru, 9. i 10. lipnja, 2017.

4.3. Asistent u organizaciji

Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2016, Portorož (Slovenija), 23.-28. svibnja 2016.

Međunarodni simpozij: Hispanski svijet i njegove granice, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 23.-26. lipnja, 2016.

5. BORAVCI U INOZEMSTVU

Istraživačka stipendija mreže FISH CEEPUS (CIII-HU-0809-04-1617), Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 3.-31. listopada 2016.

6. DODATNA EDUKACIJA

„Self management“ radionica za doktorande, u sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kodifikacijskog okvira (MODOC), Sveučilište u Zagrebu, 15. i 16. prosinca, 2014.

„UCREL Summer School in Corpus Linguistics“, u sklopu Lancaster Summer Schools in Interdisciplinary Digital Methods, Sveučilište u Lancasteru, 14.-17. srpnja, 2015.

„Curso de Formación para Profesores en ELE“, treinta horas lectivas, Colegio Delibes, Salamanca, 20.-31. srpnja, 2015.

„Programming for Everybody (Getting Started with Python)“, University of Michigan on Coursera. Certificate earned on April 13, 2016.

„Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (2)“, drugi seminar u sklopu projekta ReLDI – Regional Linguistic Data Initiative, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 27.-30. lipnja, 2016.

„Analiza podataka u istraživanjima jezika (2)“, četvrti seminar u sklopu projekta ReLDI – Regional Linguistic Data Initiative, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23.-26. veljače, 2017.