dr.sc. Nives Mikelić Preradović, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ponedjeljak 09:30-10:30
Soba
E-41
Telefon
6002323
E-mail
nmikelic@ffzg.hr

Obrazovanje Diplomirala je 2001. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine prima i Rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom Dictionarium Fausta Vrančića u XVI. i XXI. stoljeću – pogled iznutra izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Od 2001. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Modeli znanja i obrada prirodnih jezika pod vodstvom prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana na Odsjeku za informacijske znanosti. U zvanje asistentice izabrana je 2002. g., kada upisuje i poslijediplomski studij. Magistrirala je 2003. godine s temom Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja. U akademskoj godini 2003./2004. završila je i MPhil istraživački poslijediplomski studij iz područja računalne obrade govora, jezika i internet tehnologije (MPhil in Computer Speech, Text and Internet Technology) na Sveučilištu u Cambridgeu (University of Cambridge, UK), obranom magistarskog rada na temu Distinguishing between individuals and kinds: semiautomatic class sense disambiguation. Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, smjer informacijske znanosti, završila je 2008. godine obranom disertacije na temu Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik. U akademskoj godini 2005./2006. dobila je stipendiju Vlade Sjedinjenih Američkih Država za profesionalno usavršavanje na George Washington sveučilištu i Georgetown sveučilištu u Washingtonu, DC (Junior Faculty Development Program). Cambridge Overseas Trust stipendiju za magistarski studij na Sveučilištu u Cambridgeu dobila je u akademskoj godini 2003./2004. Sudjelovanje na projektima Od 2014. voditeljica je hrvatskog partnera u međunarodnom Erasmus+ projektu Europe Engage. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata: Tipologija znanja i metode obrade obavijesti, Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru, ACCURAT (Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation), CESAR (CEntral and South-east europeAn Resources) i Abu-MaTran (Automatic Building of Machine Translation). Od 2006. sudjeluje na različitim projektima, inicijativama i skupovima posvećenim društveno korisnom učenju (Teaching Methods and Techniques at the Universities in South Eastern Europe; Beyond Frontiers 2020: Anticipating Security and Defence Challenges, Opportunities and Dilemmas in Western Balkan), a bila je i članicom povjerenstva za izradu Nacionalnog programa za mlade (2009-2013), odobrenog od Vlade RH, kojim je donesena mjera za uvođenje metode društveno korisnog učenja u planove i programe visokih učilišta i srednjih škola kako bi se povećala angažiranost mladih u društvu, osiguralno vrednovanje volonterskog rada kroz sustav ocjenjivanja, uvelo obrazovanje za civilno društvo i ostvarila čvršća veza između obrazovanja i društvene zajednice. Članica je međunarodnih organizacija i udruga: USACC (U.S. Alumni Community of Croatia), JFDP (Junior Faculty Development Program Alumni), Cambridge Alumni, HDJT (Hrvatsko društvo za jezične tehnologije). Njeno znanstveno i istraživačko područje rada su računalna obrada prirodnog jezika, društveno korisno učenje (service learning) i razvoj multimedijalnih sustava za podučavanje. Dosadašnja zaposlenja 31.7.2001.-1.5.2008 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu znanstveni novak 1.5.2008.-4.5.2009 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu viši asistent 4.5.2009.-22.5.2013 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu docent 22.5.2013.- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvanredni profesor Dosadašnji izbori u zvanja Znanstveno-nastavno zvanje: izvanredni profesor Datum posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 22.5.2013. Znanstveno zvanje: Viši znanstveni suradnik Datum posljednjeg izbora u znanstveno zvanje: 21.3.2013. Znanstveno-nastavno zvanje: docent Datum izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 16.12.2009. Znanstveno zvanje: znanstveni suradnik Datum izbora u znanstveno zvanje: 26.2.2009. Gostovanja od barem tri mjeseca u kontinuitetu 1.1.2006-31.5.2006 George Washington University, Washington DC, United States

Odabrani popis postignuća (Track-record)

MONOGRAFIJA
1. Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja: teorija i praksa društveno korisnog učenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2008.


RADOVI U MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM ČASOPISIMA
2. Mikelić Preradović, Nives. (2011) Service Learning in Croatia and the region: progress, obstacles and solutions. Journal of the Washington Academy of Sciences, 97 (4). pp. 33-48.
3. Mikelić Preradović, Nives. (2010) CROVALLEX lexicon improvements: Subcategorization and semantic constraints. Transactions on computers 9 (2010). pp. 288-298. (Faktor učinka: 1.38; 5-godišnji faktor učinka: 1.73).
4. Preradovic Mikelic, N., Lauc, T., Boras, D. (2008) Text Summarization of XML documents in Croatian. Electrical and Computer Engineering Series. 1 (2008.); pp. 143 -148. Indeksiran u WOS bazi.

POGLAVLJA U KNJIZI
5. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir (2013). Semi-automatic Verb Valence Frame Assignment through VerbNet Classification. U: Habernal, I. and Matoušek, V. (eds.) Lecture notes in Computer Science. Heidelberg: Springer. pp. 492-500. (indeksiran u Scopus bazi)
6. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. (2013) Motion Event in Croatian, English, German and Italian Concerning Path Prefixes and Prepositions In: Habernal, I. and Matoušek, V. (eds.) Lecture notes in Computer Science. Heidelberg: Springer. pp. 335-342. (Indeksiran u Scopus-u)
7. Mikelic Preradovic, Nives. Semantic classification of verbs in CROVALLEX. (2010) U: Lagakos, S. et. al. (eds). Recent Advances in Computer Engineering and Applications. Harvard University, Cambridge, USA. pp. 53-59.
8. Mikelic Preradovic, Nives; Boras, Damir; Kisicek, Sanja. (2009) CROVALLEX: Croatian Verb Valence Lexicon. In / Luzar-Stiffler, V. et al. (eds.) Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces. Zagreb: SRCE. pp. 533-538. Rad je indeksiran u WOS bazi, Scopus, INSPEC i IEEE bazi. Citiran u Scopus bazi 3 puta te u Web of Science 1 put.
CROVALLEX je prvi i jedini hrvatski računalni valencijski leksikon javno dostupan na poveznici: http://theta.ffzg.hr/crovallex/ Sastoji se od 1739 glagola, 5118 valencijskih okvira i 173 sintaktičko-semantičke klase.

Pozvana predavanja na međunarodne konferencije i radionice

Plenarna predavanja na međunarodnim konferencijama:
1. Multimedia Literacy in Preschool and Primary Education. International Conference on Computer Supported Education (CSCC '13). Cambridge, SAD. Siječanj, 2014.
2. Multilingual and Crosslingual Meaning of Verb Prefixes. International Conference on Computers (COSUE '14). Rodos, Grčka. Srpanj, 2013.
Pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i radionice:
1. Evaluation of multimedia resources for informatics education in Croatian elementary schools. International Expert Science Conference: Modern Approaches to Teaching Coming Generation (EDUvision 2012). Ljubljana, Slovenija. Prosinac, 2012.
2. Service learning and knowledge: successful projects in the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. JFDP Conference: Teaching methods and Techniques at the Universities in South Eastern Europe. Zagreb, Hrvatska. Ožujak, 2009.
3. Service Learning: a cutting-edge teaching and learning methodology embracing social action with critical inquiry and classroom work.” Beyond Frontiers 2020: Anticipating Security and Defence Challenges, Opportunities and Dilemmas in Western Balkan. Beograd, Republika Srpska. Studeni, 2009.
4. Verb Valency Enhanced Croatian Lexicon. International NooJ Conference. Budimpešta, Mađarska. Lipanj, 2008.
5. Multimedij u nastavi stranih jezika. Radionica “Tehnologije e-učenja u nastavi stranih jezika” u okviru projekta EQUIBELT. Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska. Travanj, 2008.
6. Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda. Radionica održana na Sveučilištu u Rijeci u organizaciji Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas. Rijeka, Hrvatska. Ožujak, 2008.

Druga važna akademska postignuća
UREDNICKA KNJIGA:
1. Technology Innovations in Education (Dondon, Philippe; Mikelić Preradović, Nives. ISBN: 978-1-61804-104-3)
2. Recent Advances in Information Science (Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives; Moya, Francisco; Roushdy, Mohamed; Salem, Abdel. ISBN: 978-960-474-304-9)

3. Društveno korisno učenje (service learning / community-based learning)
U ak. g. 2005-06. uvela je novu nastavnu metodu „Društveno korisno učenje“, koja je postala mjerom Nacionalnog programa za mlade (2009-2013), odobrenog od Vlade RH. Program naglašava važnost uvođenja ove metode u akademski kurikulum i programe srednjih škola kako bi se povećala uključenost mladih u društvenu zajednicu i obrazovanje za civilno društvo
2005.-2013. mentorirala je više od 60 projekata društveno korisnog učenja na Filozofskom fakultetu. Popis projekata dostupan na: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/web/index.php/hr/studentski-projekti