dr.sc. Željka Miklošević, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Ponedjeljak, 16.30 - 18h
Soba
E316
Telefon
6002348
E-mail
zmiklose@ffzg.hr

Rođena u Vukovaru. Diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost (2003), te dodatni dvogodišnji studij muzeologije (2006) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zvanje kustosa stekla u Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (2005). U Muzeju Slavonije u Osijeku (2006 – 2008) obavlja poslove kustosa te vodi edukativne muzejske programe. Akademske godine 2008/2009., upisuje Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje od 2008. god. radi kao znanstvena novakinja – asistentica na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Tomislava Šole «Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji». Bavi se istraživanjem komunikacijskih aspekata muzeja i baštine. Aktivno sudjeluje u strukovnim udruženjima s ciljem boljeg povezivanja muzejske teorije i prakse te promicanja muzeologije kao kvalitativnog okvira muzejskih programa orijentiranih na razvijanje i unapređenje komunikacije s muzejskim korisnicima: 2009. godine voditeljica muzejske edukativne akcije [u]okvir[i] Hrvatskog muzejskog društva, a od 2011. godine Predsjednica Sekcije za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske. Članica je Sekcije za muzejsku edukaciju i kulturnu akciju Međunarodnog savjeta za muzeje.