dr.sc. Ina Miloglav, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
F-105
Telefon
6060-775
E-mail
imilogla@ffzg.hr

Ina Miloglav (rođ. Gale) rođena je 26. 11. 1973. godine u Splitu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju, te osnovnu i srednju muzičku školu. Na studij jednopredmetne arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje se 1992. godine. Diplomu stječe 30. 11. 1999. godine. obranivši temu pod naslovom „Arheološka topografija otoka Šolte“ (mentorica dr. sc. Nives Majnarić-Pandžić). Od 07. 03. 2001. – 08. 08. 2004. zaposlena je u arheološkom odjelu Gradskog muzeja Vinkovci, prvo kao vježbenik arheolog, a nakon položenog stručnog ispita (18. 06. 2002.) kao kustos. Od 1. 10. 2005. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za arheometriju i metodologiju) na projektu prof. dr. sc. Aleksandra Durmana „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“. Akademski stupanj doktora znanosti (grana: arheologija, polje: prapovijesna arheologija) stječe 15. veljače 2012. godine s temom „Kasna vučedolska kultura u Bosutskoj nizini na temelju keramičkih nalaza“ (mentor dr.sc. Aleksandar Durman). Od ožujka 2012. godine u suradničkom je zvanju višeg asistenta, a od 01. 04. U preddiplomskom studijskom programu Odsjeka za arheologiju sudjeluje od akad. godine. 2006/2007. do danas kao izvođač kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta, Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije, Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe i Arheološki praktikum. Od 2005./2006. sudjeluje u Terenskoj nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. U akad. god. 2006/2007 – 2008/2009 predaje kolegij „Metodologija arheoloških istraživanja“ na doktorskom studiju Medievistike. Tijekom studija i kasnije kao dipl. arheolog sudjeluje na više od 70 arheoloških istraživanja na području Hrvatske. Od 2010. – 2014. godine voditeljica je arheološkog istraživanja u Sisku (Sv. Kvirin). Od 2013. godine organizira međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry na Filozofskom fakultetu. Napisala je 28 stručnih i znanstvenih radova, sudjelovala na 25 znanstvenih konferencija, kao jedan od urednika priredila je dvije knjige te 2016. godine izdala knjigu naslova "Keramika u arheologiji - Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području". U uredništvu je časopisa Opuscula Archaeologica kojeg izdaje Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i časopisa Arhaika Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2014. koordinatorica je terenske nastave Odsjeka za arheologiju.

U razdoblju od 2005. suradnik je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata:
• od 2005. do 2014. godine zaposlena je na projektu MZOS-a „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“, voditelj dr.sc. Aleksandra Durmana
• od 2005. do 2014. suradnica je na projektu MZOS-a „Rimski vojni logori u Hrvatskoj-Tilurij“ voditeljice dr.sc. Mirjane Sanader. U sklopu istog projekta, na arheološkom lokalitetu Gardun-Tilurij sudjeluje kao dokumentarist 11 godina.
• od 2013. do 2014. suradnica je i koorganizatorica projekta „Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti“ zajedno s Udrugom „Centar za eksperimentalnu arheologiju“ u sklopu koje se u akad. god. 2013./2014. odvijala radionica za studente Odsjeka za arheologiju (projekt je potpomognut sredstvima MZOS u sklopu programa za popularizaciju znanosti)
• od 2014. do 2016. suradnica je na bilateralnom projektu „Lončarstvo u prapovijesnim kulturama, s naglaskom na halštatsku kulturu, na području hrvatskog i austrijskog Podunavlja“ (bilateralni projekt Hrvatska-Austrija, voditeljica s hrvatske strane dr. sc. Marta Mileusnić – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, s austrijske Sveučilište za kulturu tla u Beču, voditeljica dr.sc. Karin Wriessnig)
• od 2014. do 2018. suradnica je na projektu HRZZ Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) (voditeljica projekta: dr.sc. Mirjana Sanader)
• 2017/2018 suradnica na projektu popularizacije znanosti MZOS-a pod nazivom Prapovijesno lončarstvo - interdisciplinarnost i eksperiment (zajedno sa Centrom za eksperimentalnu arheologiju i Institom za arheologiju)
Organizatorica je međunarodnog znanstvenog skupa „;Methodology and Archaeometry“ koji se od 2013. održava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/).
Članica je znanstvenog odbora međunarodnog skupa Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory, 13. – 14. 03. 2015. Skopje, Makedonija. (http://balkanprehistory2015.com/about/organization-and-scientific-comittee/)
Od 2005. do 2014. pohađala je nekoliko radionica i stručnih tečajeva:
• 2005. Seminar AutoCAD I stupanj (IT Centar, Zagreb, 21. 11. – 03. 12. 2005.)
• 2007. Seminar „Neue technische Methoden zur wissenschaftlichen Erschlieβung antiker Tongefäβe“ na Österreichische Akademie der Wissenschaften u Beču (05. 03. 2007.)
• 2012. Digital technologies in cultural landscape research (Odsjek za arheologiju FF, Zagreb,u sklopu ERASMUS projekta, 30. 01. – 12. 02. 2012.)
• 2013. Digital technologies in cultural landscape research (Odsjek za arheologiju FF, Zagreb,u sklopu ERASMUS projekta, 28. 01. – 07. 02. 2013.)
• 2014. Radionica Fotogrametrijska 3D-izmjera arheoloških artefakata (Arheološki muzej u Zagrebu, 29. 10. 2014.)
Sudjelovala je na 25 domaćih i stranih znanstvenih konferencija. U koautorstvu bila je organizatorica sekcije na 20th European Association of Archaeologists (Istanbul, 10. - 14. 09. 2014.). U veljači 2014. održala je pozvano predavanje na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Ljubljani te 2016. na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
U koautorstvu uredila je 2 knjige "Artisans Rule: Product Standardization and Craft Specialization in Prehistoric Societies (Cambridhe University Press) i Recikliraj, ideje iz prošlosti (Institut za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Članica je Hrvatskog arheološkog društva (HAD), Centra za eksperimentalnu arheologiju (CEXA) i Europske asocijacije arheologa (EAA).