dr.sc. Nenad Moačanin, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
petkom 11-12,30h
Soba
C 117
Telefon
6120-157
E-mail
nmoacani@ffzg.hr

Životopis Prof. dr. sc. Nenad Moačanin rođen je 1. ožujka 1949. godine u Zagrebu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1968.-1973.) diplomirao je povijest kao jedinstvenu grupu studija. Potom je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1979. diplomirao orijentalne jezike i književnosti, grupa turski (1) – arapski (2). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. je doktorirao disertacijom “Gradovi u turskoj Slavoniji i Srijemu”. 1978.-1992. zaposlen je u Zavodu za povijesne znanosti JAZU/HAZU, potom kao znanstveni suradnik u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 1993.-1998. kao docent te od 1998. kao izvanredni profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (upisan u registar istraživača pod matičnim brojem 086520). Od 2002. redoviti je profesor, od 2007. redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 2012. je član suradnik HAZU, od 2013. počasni član Turskog povijesnog društva (člana Međunarodne udruge akademija, IUA). Također je član udruge podupiratelja Američkog istraživačkog instituta u Turskoj (Friends of ARIT, Philadelphia – Istanbul - Ankara). Član je nadzornog odbora Društva za eko- i ekonomsku historiju, Društva za hrvatsku povjesnicu, Matice Hrvatske, Programskog savjeta Centra za osmanističke studije (Beograd), te C. G. Jung Instituta za analitičku psihologiju u New Yorku. Prof. dr. sc. Nenad Moačanin objavio je ukupno 5 knjiga i veliki broj znanstvenih i stručnih radova. Govori engleski, francuski, njemački, turski i talijanski jezik, a služi se i literaturom na arapskom, mađarskom i novogrčkom.

U posljednjih petnaestak godina vodio je i vodi istraživačke projekte prijavljene pri MZOS-u. Također je suvoditelj međunarodnog projekta pri Ruprecht-Karl Universität u Heidelbergu pod nazivom „Lokale Verwaltungspraktiken und -begriffe versus osmanischer Zentralismus: Das Osmanische Reich aus der Perspektive seiner Untertanen“. Bio je suradnikom na međunarodnom projektu “Encyclopaedia of Ottoman Empire”, pri sveučilištu Georgetown, Washington D.C. (projekt zaključen 2009.) Od 2014. voditelj je projekta "Evliya Chelebi and Croats" koji financira Hrvatska Zaklada za znanost.
Sudjelovao je na većem broju znanstvenih skupova u tuzemstvu. Od 1984. sudjeluje redovito s referatom na brojnim osmanističkim međunarodnim znanstvenim skupovima, poglavito kao član užeg upravljačkog tijela dviju vodećih udruga (Međunarodni odbor za predosmanske i osmanske studije, CIÉPO – član upravnog odbora, te Međunarodna udruga za osmansku socijalnu i gospodarsku povijest, IAOSEH – član izvršnog odbora). S iznimkom Poljske i Austrije, u upravnom odboru CIÉPO – a (governing directorate) jedini je član iz zemalja Srednje i Jugoistočne Europe, gdje je inače osmanistika vrlo razvijena. Godine 2008. suorganizator je kongresa CIEPO 18 u Zagrebu. Stalni je suradnik međunarodne turkološke bibliografije Turkologischer Anzeiger (Beč), citirane u većem broju inozemnih publikacija.