dr.sc. Lana Molvarec, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
petak, 12-13 sati
Soba
B-113
Telefon
4092-076
E-mail
lmolvare@ffzg.hr

Lana Molvarec je rođena 1983. u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku i sociologiju 2006. godine. Od 2008. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Doktorirala je 2014. s temom Izmještenje i identitet u hrvatskoj prozi od krugovaške generacije do danas. Znanstveni interesi uključuju: suvremenu hrvatsku prozu, teorije identiteta, kulture putovanja, prostor u književnosti. Trenutno je programska tajnica Zagrebačke slavističke škole. Urednica je zbornika Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi (2014) te autorica niza znanstvenih i stručnih članaka. .