dr.art. Mira Muhoberac

Akademski stupanj
doktor umjetnosti
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijeda, od 17 i 30 do 18 i 30
Soba
B-108
Telefon
01 / 6120 071
E-mail
mmuhober@ffzg.hr

Umjetnica i znanstvenica, sveučilišna nastavnica, diplomirana dramaturginja (Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu), diplomirana komparatistica književnosti i diplomirana kroatistica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), sa završenim poslijediplomskim studijem iz teorije književnosti i doktorskim studijem iz hrvatske kulture, dramaturgije i teatrologije na Sveučilištu u Zagrebu i Karlovu sveučilištu u Pragu, Mira Muhoberac djeluje kao slobodna samostalna umjetnica (dramaturgija, režija, kazališna kritika), samostalna znanstvenica i spisateljica (teatrologija, kroatistika, komparatistika, književnost), profesorica i predavačica. Predaje hrvatski jezik, hrvatsku i svjetsku književnost, teatrologiju, scensku umjetnost, dramaturgiju, medijsku kulturu i metodičke kolegije na fakultetima, umjetničkim i pedagoškim akademijama / učiteljskim fakultetima, sveučilištima i učilištima. Najdulje nastavničko iskustvo stječe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem, u Odsjeku za kroatistku i na Croaticumu, predaje više od četrdeset kolegija iz područja teorije književnosti, starije hrvatske književnosti, teatrologije i scenske umjetnosti, dramaturgije, medijske kulture, svjetske književnosti, suvremene književnosti, hrvatskoga jezika, suvremene drame i kazališta, metodike nastave hrvatskoga jezika i književnosti, hrvatske kulture.... Objavljuje knjige, rasprave, studije i eseje iz teorije i povijesti drame i kazališta, književnosti i edukacije, kazališne i književne kritike, prozne, esejističke, dramske i druge umjetničke tekstove, kolumne, adaptacije za kazalište i medije (do danas objavljeno joj je u knjigama, zbornicima, priručnicima, časopisima i novinama i emitirano u medijima nekoliko tisuća tekstova različitih žanrova). Radi kao dramaturginja na predstavama i kao dramaturginja u kazalištu, kao suradnica redatelja, kao redateljica, umjetnička, jezična i stručna suradnica u kazalištima, u medijima, na festivalima... U inozemstvu je radila i surađivala kao predavač, profesor, dramaturg, redatelj i teatrolog (Karlovo sveučilište – Prag, od 1993. do 1996., Češka, Poljska, Mađarska, Meksiko, SAD, Španjolska, Italija, Francuska, Slovenija...). U Hrvatskoj je osim u Zagrebu (Odsjek/Institut/Zavod za teatrologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Dramsko kazalište Gavella, Hrvatsko narodno kazalište, Filozofski fakultet, Hrvatski studiji...) radila u rodnom Dubrovniku, u Kazalištu Marina Držića (dramaturginja, ravnateljica, redateljica, jezična savjetnica), na Dubrovačkim ljetnim igrama (dramaturginja, umjetnička suradnica), u Osijeku (Filozofski fakultet, Umjetnička akademija), u Puli (Filozofski fakultet), spajajući umjetničku i znanstvenu struku. Bila je urednica časopisa Prolog, Novi Prolog, Dubrovnik, Kazališne novine, Mim..., danas je urednica književnosti u Vijencu, a bila je i jest urednica i autorica znanstvenih, stručnih i umjetničkih knjiga, publikacija, zbornika, časopisa, kazališnih programa, kazališnih knjižica, monografija, radijskih i televizijskih emisija, izlagačica na međunarodnim simpozijima i konferencijama. Surađuje s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža, Poslijediplomskim središtem Sveučilišta u Zagrebu – u Dubrovniku. Stalno surađuje i objavljuje tekstove u časopisima Forum (kazališna kronika), Kazalište, Glumište, Hrvatsko glumište, Kolo, Mogućnosti, Književna smotra, Republika, Yorick, Hrvatski, Hrvatsko slovo... Stalna je suradnica Hrvatskoga radija i televizije. Surađuje kao članica i predsjednica i u radu prosudbenih povjerenstava u području scenske, dramske i kazališne umjetnosti, hrvatskoga i drugih jezika i književnosti, glume, režije, vodi dramaturške, teatrološke, kazališne, književne, novinarske... radionice. Autorski potpisuje, postavlja, koncipira i stvara dramaturški, teatrološki i kulturološki zamišljene izložbe, umjetnička i kulturna događanja, okrugle stolove, kolokvije. Voditeljica je, kreatorica, suradnica i sudionica znanstvenih, umjetničkih, istraživačkih, spisateljskih i edukativnih projekata:. suautorica je i suvoditeljica s Vesnom Muhoberac projekta Ragusini, od 2002. do danas, kontinuirano, svake godine u Dubrovniku – istraživanje hrvatske baštine, autorica je i voditeljica projekta Lukrecija, 2005.-2009. – istraživanje drame i kazališta u 16. stoljeću, autorica je i voditeljica projekta Pjerin – rekonstrukcija dramskih tekstova i kazališnih predstava, od 2007. do 2010., suradnica je u projektima Repertoar hrvatskih kazališta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (dr. sc. Branko Hećimović), Pojmovnik kulture 20. stoljeća Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Aleksandar Flaker, prof. dr. sc. Josip Užarević, prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić), Semiotička radionica Hrvatskoga semiotičkoga društva (prof. dr. sc. Vladimir Biti), Drama kao lingvometodički predložak u okviru Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Vlado Pandžić). Autorica je i voditeljica projekta FEB (hrvatska i svjetska folklorna i etnografska baština), od 2010. do danas i dalje, koji svake godine rezultira međunarodnim simpozijem i zbornicima radova. Suutemeljiteljica je Doma Marina Držića u Dubrovniku i članica Upravnog odbora te članica i predsjednica povjerenstva za nagradu Držićev zlatni pečatnjak. Sa sestrom blizankom Vesnom Muhoberac suosnivačica je Teatra M&M, u kojem i surežira predstave (s Vesnom Muhoberac) (Play Ionesco, 2010., Rektorova nagrada) ili sama (Pjerin, 2010., rekonstrukcija fragmentarno sačuvane Držićeve komedije, Rektorova nagrada 2008.) s mladim glumcima (premijere u Zagrebu, gostovanja u Dubrovniku i cijeloj Hrvatskoj), u kojem su nastale i predstave: Cvijeta Zuzorić, Mavro Vetranović, Dundo Maroje, Hamlet (Mišolovka), Negromant, Novela od Stanca..... Kao studentica dobila je višekratno Rektorovu nagradu (za izvrsnost u studiranju i za najbolje radove), nagradu Student desetljeća, a posljednjih je godina kao profesorica, profesionalna redateljica i profesionalna dramaturginja i jezična savjetnica bila mentoricom nizu studenata koji su dobili Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za najbolji umjetnički i znanstveni rad (za najbolju predstavu, za najbolji dramski tekst, za najbolju rekonstrukciju teksta, za najbolji pjesnički tekst, za najbolji znanstveni tekst, za najbolji film... 49 Rektorovih mentorskih nagrada). Utemeljiteljica je, autorica i voditeljica Kazališnoga FF-festivala u Maloj sceni od 2014., na kojem j dosad prikazano pet različitih predstava u kojima glume studenti Filozofskoga fakulteta i drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sa studentima je Filozofskoga i drugih fakulteta kao glumcima u okviru metodičkih, književnih i teatroloških kolegija i izvan toga okvira, i u okviru dramskih skupina i kazališta Filozofskoga fakulteta, posljednjih godina inicirala, dramaturški osmislila i režirala i predstave Jeđupka, Robinja, Nalješković, Držić, Kralj Gordogan, Naša Antigona, Gospoda Glembajevi, Yorick, Čehov i Beckettt: Čekanje, Svršetak igre... koje redovito prati i velika knjiga, časopis ili film. Bila je ili jest članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Hrvatskoga društva dramskih umjetnika, Hrvatskoga centra ITI-Unesco, Hrvatskoga semiotičkoga društva, Društva sveučilišnih nastavnika, Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa, u kojima obnaša razne uloge u predsjedništvima i povjerenstvima... Članica je i predsjednica prosudbenih povjerenstava u području dramaturgije, književnosti, scenske umjetnosti, režije, glume, teatrologije, edukacije (Nagrada hrvatskog glumišta, Gavelline večeri, Sabor kulture, Lidrano, Naj,. naj,. naj festival, Žar ptica, Kazalište Trešnja...) i izbornica u trećem mandatu Naj, naj, naj festivala u hrvatskoj i međunarodnoj konkurenciji, predsjednica povjerenstva za Nagradu za najbolji dramski tekst... Dobitnica je nagrada za kazališnu kritiku, za esej, za raspravu, za najbolju predstavu...

Objavljuje knjige, rasprave, studije i eseje iz teorije i povijesti drame i kazališta, književnosti i edukacije, kazališne i književne kritike (do danas objavljeno joj je u knjigama, zbornicima, priručnicima i časopisima nekoliko tisuća tekstova).
Radi kao istraživač i znanstvenik u Odsjeku/Institutu/Zavod za književnost i teatrologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (projekti povezani s istraživanjem repertoara hrvatskih kazališta i festivala, projekti povezani s istraživanjem ostavština hrvatskih književnika i kazališnih umjetnika...).
U inozemstvu osim kao profesor i umjetnik radi i surađuje i kao znanstvenik (Karlovo sveučilište – Prag, Češka, Poljska, Mađarska, Meksiko, SAD, Španjolska, Italija, Francuska, Slovenija...).
Surađuje s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža, Poslijediplomskim središtem Sveučilišta u Zagrebu – u Dubrovniku.
Voditeljica je, kreatorica, suradnica i sudionica znanstvenih, istraživačkih, spisateljskih i edukativnih projekata: suautorica je i suvoditeljica s Vesnom Muhoberac projekta Ragusini, od 2002. do danas, kontinuirano, svake godine u Dubrovniku – istraživanje hrvatske baštine, autorica je i voditeljica projekta Lukrecija, 2005.-2009. – istraživanje drame i kazališta u 16. stoljeću, autorica je i voditeljica projekta Pjerin – rekonstrukcija dramskih tekstova i kazališnih predstava, od 2007. do 2010., suradnica je u projektima Repertoar hrvatskih kazališta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (dr. sc. Branko Hećimović), Pojmovnik kulture 20. stoljeća Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Aleksandar Flaker, prof. dr. sc. Josip Užarević, prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić), Semiotička radionica Hrvatskoga semiotičkoga društva (prof. dr. sc. Vladimir Biti), Drama kao lingvometodički predložak (Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Vlado Pandžić).
Autorica je i voditeljica projekta FEB (Folklorna i etnografska baština), od 2010. do danas i dalje, koji svake godine rezultira međunarodnim simpozijem i zbornicima radova.
Suutemeljiteljica je Doma Marina Držića u Dubrovniku i članica Upravnog odbora te članica i predsjednica povjerenstva za nagradu Držićev zlatni pečatnjak. Sa sestrom blizankom Vesnom Muhoberac suosnivačica je Teatra M&M, u kojem nastaju predstave utemeljene na projektnom i znanstvenom istraživanju (istražuje i surežira predstave s Vesnom Muhoberac, npr. Play Ionesco, 2010.,) Rektorova nagrada ili sama (Lukrecija, 2008., Rektorova nagrada i Nagrada za najbolju predstavu; Pjerin, 2010., rekonstrukcija fragmentarno sačuvane Držićeve komedije, Rektorova nagrada 2008.), u kojem nastaju i projekti: Cvijeta Zuzorić, Mavro Vetranović, Dundo Maroje, Hamlet (Mišolovka), Negromant, Novela od Stanca, Yorick, Svršetak igre.....
Kao studentica dobila je višekratno Rektorovu nagradu (za izvrsnost u studiranju i za najbolje radove), nagradu Student desetljeća, a posljednjih je godina kao profesorica, profesionalna redateljica i profesionalna dramaturginja, jezična savjetnica i znanstvenica bila mentoricom nizu studenata koji su dobili Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za najbolji umjetnički i znanstveni rad (za najbolju predstavu, za najbolji dramski tekst, za najbolju rekonstrukciju teksta, za najbolji pjesnički tekst, za najbolji znanstveni tekst, za najbolji film... 49 Rektorovih mentorskih nagrada). Utemeljiteljica je, autorica i voditeljica Kazališnoga FF-festivala u Maloj sceni od 2014., na kojem j dosad prikazano pet različitih predstava u kojima glume studenti Filozofskoga fakulteta i drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sa studentima je Filozofskoga i drugih fakulteta kao glumcima u okviru metodičkih, književnih i teatroloških kolegija i izvan toga okvira, i u okviru dramskih skupina i kazališta Filozofskoga fakulteta, posljednjih godina inicirala, znanstveno, umjetnički i dramaturški osmislila i režirala i predstave Jeđupka, Robinja, Nalješković, Držić, Kralj Gordogan, Naša Antigona, Gospoda Glembajevi, Yorick, Čehov i Beckettt: Čekanje, Svršetak igre... koje redovito prati i velika knjiga (100 godina Glembajevih; Čekanje: čehov i Beckett) časopis (Yorick( ili film.
Bila je ili jest članica Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Hrvatskoga društva dramskih umjetnika, Hrvatskoga centra ITI-Unesco, Hrvatskoga semiotičkoga društva, Društva sveučilišnih nastavnika.
Dobitnica je nagrada za kazališnu kritiku, za esej, za raspravu, za najbolju predstavu....
Stalna je suradnica u projektu Repertoar hrvatskih kazališta: 0101357 (voditelj dr. sc. Branko Hećimović).
Suradnica je u projektu Dramski tekst kao lingvometodički predložak: 130-1301001-1024 (voditelj prof. dr. sc. Vlado Pandžić).
Predmeti znanstvenoga zanimanja i djelovanja: dramaturgija, teatrologija, kazališna kritika, metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti, hrvatska kultura, Marin Držić, renesansa, suvremena hrvatska drama i kazalište, projektna nastava, medijska kultura

Znanstvena bibliografija Mire Muhoberac dostupna je na linku: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=138005.

Znanstveni broj Mire Muhoberac: 138005.