dr.sc. Krešimir Nemec, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 11-12h
Soba
B-113
Telefon
6120-076
E-mail
knemec@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Krešimir Nemec rođen je 29. svibnja 1953. godine u Županji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1977. godine (grupe: Jugoslavenski jezici i književnosti i Komparativna književnost). Magistarsku radnju obranio je 1981., a doktorsku disertaciju ("Integracija i organizacija diskurzivnog u suvremenoj pripovjednoj prozi") 1985. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine u zvanju asistenta, zatim docenta (1986), izvanrednoga profesora (1991) i redovitoga profesora (1996). Od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju. Za člana-suradnika HAZU izabran 2000. godine; za redovitoga člana 2008. Od 1986. do 1988. bio je predavač hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Ruhr u Bochumu; 1999. i 2003. godine predavao kao gost na Sveučilištu Humboldt u Berlinu, a šk. god. 2004.-2005. radio kao gost-profesor na Sveučilištu u Klagenfurtu. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Po pozivu predavao na stranim sveučilištima: Ljubljana, Graz, Pariz, Budimpešta, Pečuh, Szombathely, Klagenfurt, Skopje, Mostar, Berlin, Göttingen, Hamburg, Beč, Helsinki. Član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga filološkog društva, hrvatskoga PEN-a te uredničkoga odbora edicije "Stoljeća hrvatske književnosti". Uređivao je biblioteku "L" Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, časopise "Most" i "Encyclopaedia moderna", a sada je glavni urednik Akademijina časopisa "Forum". Objavio je više od 150 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu. Priredio za tisak djela brojnih hrvatskih pisaca (Šenoa, Gjalski, Kovačić, Kozarac, Becić, Lorković, Zagorka, Nehajev, Majer, Sudeta, Andrić, Krleža, Desnica, Cvitan, Stahuljak i dr.). Surađivao je u brojnim međunarodnim projektima i priredio tematske brojeve stranih časopisa posvećene hrvatskoj književnosti (Die Horen, Revue svetovej literatury). Za svoj znanstveni rad nagrađen je sljedećim nagradama: ◾1999. Državna nagrada za znanost ◾1999. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost ◾2001. Nagrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu za “Povijest hrvatskog romana” ◾2003. Nagrada Josip i Ivan Kozarac za “Povijest hrvatskog romana” ◾2004. nagrađen nagradom Brandenburške akademije znanosti u Berlinu za izniman doprinos znanosti o književnosti ◾2004. Nagrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu za “Leksikon hrvatskih pisaca” ◾2005. Herderova nagrada za književnost na Sveučilištu u Beču

Knjige
1. Pripovijedanje i refleksija. Osijek, 1988. (152 str.)
2. Vladan Desnica. Monografija. Zagreb, 1988. (160 str.)
3. Med literarno teorijo in zgodovino. Ljubljana, 1990. (142 str.)
4. (ur.) Der kroatische Literatur der achtziger Jahre. Zagreb, 1990. (201 str.)
5. Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća. Zagreb, 1994. (287 str.)
6. "Večernji akt" Pavla Pavličića i "Mor" Ðure Sudete. Ključ za književno djelo. Zagreb, 1994. (54 str.)
7. Tragom tradicije. Ogledi iz novije hrvatske književnosti. Zagreb, 1995. (183 str.).
8. (ur.) Antologija hrvatske novele. Zagreb, 1997 (589 str.)
9. Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb, 1998 (313 str.)
10. Mogućnosti tumačenja. Zagreb, 2000. (197 str.)
11. Leksikon hrvatskih pisaca. (Autor koncepcije i urednik za noviju hrvatsku književnost). ŠK, Zagreb, 2000.
12. (ur.) Hrvatski pripovjedači. Zagreb, 2001, 270 str.
13. Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine. Zagreb, 2003, 460 str.
14. Putovi pored znakova. Portreti, poetike, identiteti. Zagreb, 2006, 328. str.
15. Čitanje grada. Urbano iskustvo u hrvatskoj književnosti. Zagreb, 2010, 271 str.