dr.sc. Krunoslav Nikodem, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
PON. 16.00h-17.30h
Soba
C-220
Telefon
01-6120 183
E-mail
knikodem@ffzg.hr

Rođen 1971. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio u Našicama. Diplomirao 1997. godine na jednopredmetnom studiju sociologije na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu obranio 2002. godine magistarski rad, a 2006. godine i doktorsku disertaciju. Od 1995. do 2002. godine zaposlen u srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. Od rujna 2002. do ožujka 2003. godine zaposlen u Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve, u Zagrebu. Od ožujka 2003. godine do ožujka 2008. godine zaposlen kao znanstveni novak na znanstveno istraživačkom projektu «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (0130400) pod vodstvom prof. dr.sc. Ivana Cifrića, odnosno od 2006. godine u istom statusu na projektu «Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915) pod istim vodstvom. U ožujku 2008. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u siječnju 2013. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija/posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje i danas radi. Radi u nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od ak.god. 2008./2009. pri čemu je nositelj ili sunositelj niže navedenih kolegija: Sociologija cyber kulture, Sociologija religije i Uvod u sociologiju kulture. Kao istraživač sudjelovao, od 1998. godine do danas, na šest međunarodnih znanstveno istraživačkih projekata: «Aufbruch. Religion in den Reformländern Ost(Mittel) Europas» (1998.-2004.); «Europsko istraživanje vrednota» (0203003), (1999.-2002.); «Kirche und Erziehung in Europa» (2002.-2003.); «Komparativna europska studija vrednota: Hrvatska i Europa» (0203006), (2003.-2005.); «Kirche und Religion im erweiterten Europa» (2005.-2010.) i «Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi» (203-1941533-0734), (2006.-2013.), te na dva nacionalna znanstveno istraživačka projekta: «Praćenje siromaštva u Republici Hrvatskoj» (2002.-2005.) i «Modernizacija i identitet hrvatskog društva; Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915) (2006.-2013.). Objavio jednu knjigu (u koautorstvu), četrdesetak znanstvenih radova i nekoliko stručnih radova u znanstvenim i stručnim časopisima, zbornicima radova i knjigama (od toga desetak znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim publikacijama). Također objavio tridesetak recenzija/prikaza u znanstvenim časopisima. Aktivno – s referatima/priopćenjima – sudjelovao u radu dvadesetak međunarodnih i desetak domaćih znanstvenih skupova i konferencija. Član Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva, te uredništva časopisa «Socijalna ekologija» i «Revija Raziskave in rasprave». U registar znanstvenika upisan pod matičnim brojem: 256706.

ZNANSTVENA DJELATNOST
A. IZBORI U ZVANJA
• 2003. – 2008. – znanstveni novak na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na projektima «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (130400) i «Modernizacija i identitet hrvatskog društva; Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915)
• 2003. – izabran u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
• siječanj 2007. – izabran u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
• ožujak 2008. – izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
• siječanj 2013. – izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
B. ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
Temeljna znanstvena istraživanja

Kao znanstveni novak, odnosno istraživač od 2008. godine, sudjelovao u provedbi dvaju temeljnih znanstveno istraživačkih projekata Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod vodstvom prof. dr.sc.Ivana Cifrića, što ih financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
• «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (130400) (od 2002.do 2007. godine)
• «Modernizacija i identitet hrvatskog društva; Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915) (od 2007.do 2012. godine)

Osim rada na konceptualizaciji i operacionalizaciji pojedinih dionica navedenih projekata te obradi i interpretaciji dobivenih rezultata, u okviru tih projekata sudjelovao u provedbi dvaju manjih sociologijskih istraživanja koja su realizirana kao njihove poddionice.
Međunarodna znanstvena istraživanja

Kao suradnik istraživač do sada sudjelovao na šest međunarodnih znanstveno istraživačkih projekata, od kojih su tri financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
• «Aufbruch; Religion in den Reformländern Ost(Mittel) Europas» (od 1998. do 2004. godine)
• «European Value Study (Europsko istraživanje vrednota)» (0203003) (od 1999. do 2002. godine)
• «Kirche und Erziehung in Europa» (od 2002. do 2003. godine)
• «Komparativna europska studija vrednota: Hrvatska i Europa» (0203006) (od 2003. do 2005. godine)
• «Kirche und Religion im erweiterten Europa» (od 2005. do 2010. godine)
• «Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi» (203-1941533-0734) (od 2006. do 2012. godine).

Član hrvatskog znanstvenog tima za provedbu međunarodnog znanstveno istraživačkog projekta «European Value Study» koji se, u razmacima od devet godina, provodi od 1981. godine. Hrvatska je u isti po prvi put uključena 1999. godine. U empirijsko istraživanje 2008. godine bile su uključene četrdeset i četiri europske zemlje.

Primijenjena sociologijska istraživanja

Osim navedenog, kao suradnik istraživač sudjelovao u provedbi dvaju primijenjenih sociologijskih istraživanja:
• «Praćenje siromaštva u Republici Hrvatskoj» (od 2002. do 2005. godine)
• «Identifikacija standarda diskriminacije žena pri zapošljavanju» (2007. godine)

C. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA I KONFERENCIJAMA

Kao autor ili koautor referata/priopćenja aktivno sudjelovao u radu dvadeset i četiri međunarodna znanstvena i stručna skupa na kojima – kao autor ili koautor – prezentirao dvadeset i šest radova.
Bio član lokalnog organizacijskog odbora na 28. Svjetskom kongresu sociologije religije koji je održan u Zagrebu, od 18. do 22. srpnja 2005. godine.

Na devet domaćih znanstvenih i stručnih skupova također – kao autor ili koautor – prezentirao devet radova.

Međunarodni znanstveni skupovi

• ISORECEA CONFERENCE IV.
(Međunarodna znanstvena konferencija - International Study of Religion in Central and Eastern Europe, Budimpešta, Mađarska, 10.-12. prosinca 1999.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Črpić, G.: Climate for Alternative Religiousity in Croatia

• UNEMPLOYMENT IN THE SOUTH-EAST EUROPE
(Međunarodni znanstveni simpozij i ljetna škola International Comparative Research Programmes in the Social Sciences, Sofija, Bugarska, 19.-25. lipnja 2000.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Unemployment in the Republic of Croatia

• FUTURE OF RELIGION. THE DIFFERENT CONCEPTIONS OF MODERNITY
(Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 27.-29- travnja 2001.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Alternative Religiousity in Croatia

• ISORECEA V. RELIGION AND PATTERNS OF SOCIAL TRANSFORMATION
(Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, 13.-16. prosinca 2001.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: The Role of Family in the Postmodern Condition

• KRŠĆANSTVO I PAMĆENJE
(Međunarodni simpozij, Trogir, 15.-17. svibnja 2003.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Postmodernističko rastvaranje povijesti i pitanje identiteta• DEMOKRACIJA I ETIKA; 12. DANI FRANE PETRIĆA
(Međunarodna znanstvena konferencija, Cres, 22.-24. rujna 2003.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: 'Unutrašnji totalitarizam' umjesto demokracije – Jesmo li osuđeni
na distopiju?

• BIOETIKA I NOVA EPOHA; 3. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE

(Međunarodni znanstveni simpozij, Mali Lošinj, 14.-16. lipnja 2004.)

Naslov referata:
Nikodem, K.: Infantilnost i neljudski identiteti; Distopijska obećanja
biotehnologije u 21. stoljeću

• DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA (11.)
(Međunarodni znanstveni skup, Opatija, 28.-30. lipnja 2004.)
Naslov referata:
Cifrić, I; Nikodem, K.: Religija i svjetski poredak

• FILOZOFIJA I ODGOJ U SUVREMENOM DRUŠTVU; 13. DANI FRANE PETRIĆA
(Međunarodna znanstvena konferencija, Cres, 20.-22. rujna 2004.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Pastiš identiteti i postmoderna igra neodređenosti

• DRUŠTVENE PROMENE, KULTURNI I ETNIČKI ODNOSI I EVROINTEGRACIJSKI ODNOSI NA BALKANU
(Međunarodni znanstveni skup, Niš, Srbija, 16.-17. prosinca 2004.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Mir među religijama kao pretpostavka mira u svijetu;
Religijski identitet, konflikti i dijalog

• DANI BIOETIKE; BIOETIKA I PALIJATIVNA MEDICINA
(Međunarodni znanstveni skup, Rijeka, 23.-25. svibnja 2005.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Eutanazija u socijalnom i religijskom kontekstu
• BIOETIKA I NOVA EPOHA; 4. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE

(Međunarodni znanstveni simpozij, Mali Lošinj, 13.-15. lipnja 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Biogenetička i kibernetička koncepcija ljudskoga; Između tehno-
znanstvenog optimizma i nadolazeće distopije

• INTEGRATIVE BIOETHIK ANGESICHTS INTER – UND INTRAKULTURELLER DIFFERENZEN; 1. SUDOSTEUROPAISCHES BIOETHIK – FORUM.
(Međunarodna znanstvena konferencija, Mali Lošinj, 16.-18. lipnja 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Genetic Engineering and New Spirituality; Traveling into the
'Brave Posthuman World'

• DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA (12.)
(Međunarodni znanstveni skup, Zadar, 28.-30. lipnja 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Sociološke karakteristike alternativne religioznosti u Hrvatskoj

• RELIGION AND SOCIETY; CHALLENGING BOUNDARIES - XXVIII-th ISSR CONFERENCE
(28. Svjetski kongres sociologije religije, Zagreb, 18.-22. srpnja 2005.)
Naslovi referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Religiosity, Gender and Socio-Ecological Orientations
in Croatia
Nikodem, K.: Religiosity and Religious Culture in the Contemporary Croatian
Society; Between Individualization and Re-traditionalization

• SIROMAŠTVO I SOLIDARNOST; HRVATSKA U PROŠIRENOJ EUROPI
(Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, 14.-15. listopada 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Črpić, G.: Obitelj i siromaštvo; Stavovi prema djeci kao riziku
siromaštva


• BIOETIKA I NOVA EPOHA; 5. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE
(Međunarodni znanstveni simpozij, Mali Lošinj, 12.-14. lipnja 2006.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Bioetička pitanja i konstrukcija religijskog identiteta

• FILOZOFIJA, ZNANOST I RELIGIJA – KOMPLEKSNOST ODNOSA I DIJALOGA; 15. DANI FRANE PETRIĆA
(Međunarodna znanstvena konferencija, Cres, 25.-27. rujna 2006.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Ljudsko – konačna granica; Biotehnologija stvaranja i strah od
poslijeljudskoga

• CHURCH AND RELIGION IN AN ENLARGED EUROPE
(Međunarodni znanstveni skup, Porto, Portugal, 11.-13. svibnja 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Zrinščak, S.: Remarkable Stability, or All Quiet on the East?
Religious Picture of Croatian Society

• SECULARITY AND RELIGIOUS VITALITY - XXIX-th ISSR CONFERENCE
(29. Svjetski kongres sociologije religije, Leipzig, Njemačka, 23.-27. srpnja 2007.)
Naslovi referata:
Nikodem, K.: Religious Identity and Political Conceptions in Croatia
Nikodem, K.; Zrinščak, S.: Religiosity in Croatia from 1997 to 2006; Religious
Re-traditionalization as a dominant trend?

• THE CHALLENGES OF RELIGIOUS PLURALISM – THE 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERCULTURAL RELATIONS
(Međunarodna znanstvena konferencija, Nova Gorica, Slovenija, 6.-7. prosinca, 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Religious Pluralism and National Pride in Croatia• INTEGRATIVE BIOETHICS AND PLURI – PERSPECTIVISM; 9th WORLD CONGRESS OF BIOETHICS – ASSOCIATED CONFERENCE – 4TH SOUTH-EAST EUROPEAN BIOETHICAL FORUM
(9. Svjetski kongres bioetike, Opatija, 3.-5. rujna 2008.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Relation to Life as a Bioethical Question

• EUROPEAN SOCIETY OR EUROPEAN SOCIETIES? – 9TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
(Međunarodna znanstvena konferencija, Lisabon, Portugal, 2.-5. rujna, 2009.)
Naslov referata:
Zrinščak, S.; Nikodem, K.: Legacy and Challenges: Sociology of Religion in
Central and Eastern Europe

• ŠTO JE PREOSTALO OD KULTURE? POVRATAK IDEOLOGIJA I USPON NOVOG MALOGRAĐANSTVA
(Međunarodni interdisciplinarni simpozij, Zagreb, 19.-20. studeni 2009.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Utopijske i distopijske karakteristike cyber kulture

Domaći znanstveni skupovi

• DEMOGRAFSKI RAZVOJ, STANJE I PERSPEKTIVE REPUBLIKE HRVATSKE (ANNALES PILAR)
(Znanstveni skup, Zagreb, 11.-12. prosinca 2003.)
Naslov referata:
Aračić, P.; Nikodem, K.: Utjecaj vjerskog okruženja u obitelji na formiranje
kršćanskog identiteta

• FILOZOFIJA I ROD
(Znanstveni skup, Zagreb, 02.-04. prosinca 2004.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: 'Bojno polje': obitelj; Komparativni pregled stavova o obitelji –
Hrvatska i Europa
• GLOBALNI I LOKALNI IZAZOVI IDENTITETU I RAZVOJU HRVATSKE (ANNALES PILAR)
(Interdisciplinarni skup, Zagreb, 09. prosinca, 2005.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Socijalni identitet u Hrvatskoj; Empirijska konstrukcija
identitetskih dimenzija i relacija

• GLOBALIZACIJA I REGIONALNI IDENTITET
(Znanstveni kolokvij, Osijek, 27.-28. travnja 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Čupić, Z.: Osnovne karakteristike religijskog identiteta hrvatskog
društva: analiza regionalnih razlika

• RAZVOJ U SUVREMENOM DRUŠTVU – 40 GODINA NAKON ENCIKLIKE POPULORUM PROGRESSIO
(Znanstveni skup, Zagreb, 15. lipnja 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Sekularizacija ideje napretka; Kraći prilog analizi uzroka i
posljedica

• SOCIJALNA MISAO U CRKVI I U DRUŠTVU
(Znanstveni simpozij povodom 10. obljetnice Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, Zagreb 25. travnja, 2008.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Pitanje svetoga u razdoblju kasnog moderniteta

• RAD U HRVATSKOJ
(Znanstveni skup, Zagreb, 20. studenog 2008.)
Naslov referata:
Galić, B.; Nikodem, K.: Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju

• IMA LI SUPSIDIJARNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU?
(Znanstveni skup, Zagreb, 17. lipnja 2010.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Valković, J.: Mediji u hrvatskom društvu
• SOCIOLOGIJA I PROMJENA – IZAZOVI BUDUĆNOSTI
(Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 07.-08. travnja 2011.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Črpić, G.: Povjerenje u institucije u Hrvatskoj i Europi s
posebnim naglaskom na EU

D. RADOVI OBJAVLJENI U ZNANSTVENIM KNJIGAMA, ZBORNICIMA I ČASOPISIMA

U znanstvenim časopisima i knjigama objavio sljedeće znanstvene radove koji udovoljavaju uvjetima za društvene znanosti navedenim u Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost:

• 1 knjigu (u koautorstvu s još dva koautora)
Knjiga je objavljena prije izbora u zvanje docenta.

• 13 A1 radova u časopisima (sedam samostalno, a šest u koautorstvu s još jednim koautorom)
Četiri od navedenih 13 A1 radova objavio nakon izbora u zvanje docenta.
Jedan od navedenih 13 A1 radova objavio nakon izbora u zvanje
izvanrednog profesora.

• 7 A2 radova u časopisima (tri samostalno, dva u koautorstvu s još jednim koautorom i dva u koautorstvu s još dva koautora)
Četiri od navedenih 7 A2 radova u časopisima objavio nakon izbora u
zvanje docenta.

• 7 A2 radova u knjigama (poglavlja – dva samostalno, tri u koautorstvu s još jednim koautorom i dva u koautorstvu s još dva koautora)
Tri od navedenih 7 A2 radova u knjigama objavio sam nakon izbora u zvanje
docenta.
Jedan od navedeni 7 A2 radova u knjigama objavio sam nakon izbora u zvanje
izvanrednog profesora.

• 8 A2 radova u zbornicima radova sa znanstvenih skupova (tri samostalno i pet u koautorstvu s još jednim koautorom)
Dva od navedenih 8 A2 radova u zbornicima radova sa znanstvenih skupova
objavio sam nakon izbora u zvanje docenta.


S obzirom na vrednovanje udjela pojedinih autora za radove objavljene u koautorstvu te vrednovanje knjiga propisano Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost ukupan broj radova je sljedeći:
A1 A2
Knjige 3
Radovi u časopisima 13 7
Radovi u knjigama 7
Radovi u zbornicima radova sa znanstvenih skupova 8
UKUPNO 13 25

Osim znanstvenih, objavio i sljedeće stručne radove:
• 30 recenzija i prikaza
• 4 stručna rada u znanstvenim i stručnim časopisima