dr.sc. Kristian Novak, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail