dr.sc. Mladen Obad-Šćitaroci

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail