dr.sc. Ivana Olujić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtak, 11.00-11.45
Soba
F320
Telefon
E-mail
iolujic@ffzg.hr

Datum i mjesto rođenja: 7. studenoga 1976., Sinj Obrazovanje: 2012. – Stekla naslov doktora znanosti obranivški doktorsku radnju “Posljednja noć ljubavi, prva noć rata Camila Petrescua u usporedbi s Gigom Barićevom Milana Begovića” 2002. – Poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. – 2001. -Tečaj rumunjskoga jezika na Filozofskom fakultetu tijekom studija i dvije ljetne škole rumunjskoga jezika i kulture (1999. Craiova, 2000. Temišvar) 1995. – 2002. – Studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1991. – 1995.- II. gimnazija u Splitu (opći smjer) Stručna usavršavanja: listopad-studeni 2009.- Program za mlade prevoditelje u Mogoşoaji, u organizaciji Rumunjskoga kulturnog instituta srpanj 2005.- Ljetni tečaj rumunjskoga jezika i kulture u organizaciji Sveučilišta u Bukureštu Radno iskustvo: - od srpnja 2004. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu znanstvena novakinja-asistentica, zatim docentica na Katedri za rumunjski jezik i književnost – projekt Francuska gramatika za govornike hrvatskog, zatim Romanske gramatike za govornike hrvatskog - ak. god. 2006./2007. – Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti – lektor hrvatskoga jezika - lipanj-srpanj 2005. – Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, Zagreb profesor hrvatskoga jezika - lipanj-srpanj 2004. – Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, Zagreb hospitacije, individualni sati - šk.god. 2003./2004.- BG/BRG/BORG Eisenstadt, Gymnasium der Diözese Wolfgarten i BG/BRG/BORG Oberpullendorf, Austrija – asistentica u nastavi hrvatskoga jezika - 2002 – 2003 Mate d.o.o., Zagreb – lektor i korektor - OŠ Skalice, Split – profesor hrvatskoga jezika - OŠ Trstenik, Split – profesor hrvatskoga jezika Književni prijevodi: 1. Ioana Pârvulescu, Život počinje u petak (Viaţa începe vineri), translators Ivana Olujić and Luca-Ioan Frana, OceanMore, Zagreb, 2015. 2. Mircea Eliade, Bengalska noć (Maitreyi), Disput, Zagreb, 2014. 3. Răzvan Petrescu, Život i djelo Ilije Cazanea (Viaţa şi faptele lui Ilie Cazane), translators Ivana Olujić and Luca-Ioan Frana, Ljevak, Zagreb, 2014. 4. Dan Lungu, Ja sam baba komunistica! (Sînt o babă comunistă!), translators Ivana Olujić and Luca-Ioan Frana, FilMat naklada, Zagreb, 2014. 5. Mircea Cărtărescu, Nostalgija (Nostalgia), translators Luca-Ioan Frana, Marina Gessner and Ivana Olujić, Meandarmedia, Zagreb, 2013. 6. Florin Lăzărescu, Naš posebni izvjestitelj (Trimisul nostru special), translators Ivana Olujić and Luca-Ioan Frana, VBZ, Zagreb, 2012. 7. Norman Manea, Crna omotnica (Plicul negru), prijevod Ivana Olujić i Luca-Ioan Frana, Fraktura, Zaprešić, 2011. 8. Nabokov u Brašovu. Antologija rumunjske postrevolucionarne kratke proze, prijevod Marina Gessner, Luca-Ioan Frana i Ivana Olujić, Meandar, Zagreb, 2010. Znanstveni radovi: 1. Novak-Milić, Jasna; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Utjecaj bajaškoga na usvajanje hrvatskoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga: priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb: Profil International, 2007. Str. 132-139 2. Olujić, Ivana. Renesansna drama Robinja kao izvor za modernistički roman Giga Barićeva // Romanoslavica. XLIV (2009); 149-157. 3. Olujić, Ivana. Problem srednjega roda u govoru Hrvata iz Karaševa // LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2 (2009), 8; 155-169. 4. Olujić, Ivana; Bošnjak Botica, Tomislava. Rumunjsko-hrvatski lažni parovi // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007); 305-324. 5. Olujić, Ivana. O conexiune între folclorul literar românesc şi cel croat // Identitatea culturală românească în contextul integrării europene / Clim, Marius-Radu; Ichim, Ofelia; Manea, Laura; Olariu, Florin-Teodor (ur.). Iaşi: Editura Alfa, 2006. 693-702. 6. Olujić, Ivana. Graiurile croaţilor din Caraşova şi satele caraşovene în interferenţă cu limba română // Români majoritari/ Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice / Botoşineanu, Luminiţa; Dănilă, Elena; Holban, Cecilia; Ichim, Ofelia (ur.). Iaşi : Editura Alfa, 2007. 313-319. 7. Olujić, Ivana. Karaševski Hrvati u Rumunjskoj - jezici i identiteti // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb - Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 401-410 . 8. Olujić, Ivana. Percepcija kakofonije u javnoj komunikaciji rumunjskim jezikom // Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti / Brdar, Mario; Omazić, Marija; Belaj, Branimir; Kuna, Branko (ur.). Zagreb - Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009. 303-311. 9. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Tri bajaškoromske priče iz Hrvatske - književni, kulturološki i jezikoslovni elementi // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II. održanoga u Čakovcu 26. travnja 2013. / Turza-Bogdan, Tamara; Legac, Vladimir; Kos-Lajtman, Andrijana; Filipan-Žignić, Blaženka; Blažeka, Đuro (ur.). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 165-182. Cjeloviti popis na: www.bib.irb.hr

Područja interesa: rumunjska i hrvatska književnost, hrvatski kao strani jezik, jezici u kontaktu.

Znanstveni radovi:

1. Novak-Milić, Jasna; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Utjecaj bajaškoga na usvajanje hrvatskoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga: priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb: Profil International, 2007. Str. 132-139
2. Olujić, Ivana. Renesansna drama Robinja kao izvor za modernistički roman Giga Barićeva // Romanoslavica. XLIV (2009); 149-157.
3. Olujić, Ivana. Problem srednjega roda u govoru Hrvata iz Karaševa // LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2 (2009), 8; 155-169.
4. Olujić, Ivana; Bošnjak Botica, Tomislava. Rumunjsko-hrvatski lažni parovi // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007); 305-324.
5. Olujić, Ivana. O conexiune între folclorul literar românesc şi cel croat // Identitatea culturală românească în contextul integrării europene / Clim, Marius-Radu; Ichim, Ofelia; Manea, Laura; Olariu, Florin-Teodor (ur.). Iaşi: Editura Alfa, 2006. 693-702.
6. Olujić, Ivana. Graiurile croaţilor din Caraşova şi satele caraşovene în interferenţă cu limba română // Români majoritari/ Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice / Botoşineanu, Luminiţa; Dănilă, Elena; Holban, Cecilia; Ichim, Ofelia (ur.). Iaşi : Editura Alfa, 2007. 313-319.
7. Olujić, Ivana. Karaševski Hrvati u Rumunjskoj - jezici i identiteti // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb - Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 401-410 .
8. Olujić, Ivana. Percepcija kakofonije u javnoj komunikaciji rumunjskim jezikom // Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti / Brdar, Mario; Omazić, Marija; Belaj, Branimir; Kuna, Branko (ur.). Zagreb - Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009. 303-311.
9. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Tri bajaškoromske priče iz Hrvatske - književni, kulturološki i jezikoslovni elementi // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II. održanoga u Čakovcu 26. travnja 2013. / Turza-Bogdan, Tamara; Legac, Vladimir; Kos-Lajtman, Andrijana; Filipan-Žignić, Blaženka; Blažeka, Đuro (ur.). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 165-182.

Cjeloviti popis na: www.bib.irb.hr