Branka Oštrec, lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
ponedjeljak 17:30-18:30
Soba
F-310
Telefon
6002 2328
E-mail
bostrec@ffzg.hr

Branka Oštrec rođena je 1971. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezični obrazovni centar. Godine 1996. upisala je trogodišnji slobodni studij švedskoga jezika i književnosti, a godinu poslije studij španjolskoga jezika i književnosti i etnologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 2002. U San Franciscu je u okviru programa ESOL Examinations koje provodi University of Cambridge stekla Certificate in English Language Teaching to Adults. Godine 2005. imenovana je sudskim tumačem za engleski, španjolski i švedski jezik. Godine 2008. završila je poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Konferencijsko prevođenje Sveučilišta u Zagrebu za engleski i španjolski jezik. Od 1999. prevodila je hispanoameričke tv-serije, sažetke izložbi za Etnografski muzej u Zagrebu te sažetke etnoloških knjiga, a potom razne vrste stručnih tekstova. Godine 2000. počinje predavati engleski i španjolski jezik u centru za poslovnu komunikaciju HalPet. Za centar za poslovnu komunikaciju HalPet pripremila je priručnik poslovnoga engleskog jezika za tajnice te osmislila i održavala jednodnevne treninge Poslovno pismo. U tijeku 2001. godine boravila je u Argentini gdje je predavala hrvatski jezik. Tijekom boravka u Argentini provela je terensko istraživanje na temu Identitet Hrvata u Argentini, u provinciji Santa Fe te je objavila rad pod istim naslovom u argentinskom časopisu Studia Croatica. Godine 2004. osnovala je tvrtku Vocabuli d.o.o. za poduku stranih jezika, prevodilaštvo i izdavaštvo te do 2009. nastavlja poučavati engleski i španjolski jezik. Istovremeno se bavila prijevodima raznih vrsta tekstova, a od 2005. prvenstveno zakonskih i pravnih za MVPEI (aquis communitaire). Od 2008. bavi se konsekutivnim i simultanim prijevodima za Svjetsku banku, Poreznu upravu RH, Veleposlanstvo SAD-a, Agenciju za promicanje izvoza i ulaganja, Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske. Kao prevoditelj sudjelovala je na raznim Twinning projektima u suradnji sa Španjolskom: Morsko ribarstvo, Zaštita osobnih podataka, Jačanje kapaciteta carinske uprave u borbi protiv korupcije, Računovodstveno razdvajanje računa u području univerzalne poštanske usluge i Profesionalni razvoj savjetnika u sudskim tijelima te budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obuke. U okviru navedenih projekata pismeno je prevodila relevantne zakonske tekstove, stručne tekstove i materijale, izvješća i priručnike, a konsekutivno i simultano radionice i seminare koji su se u sklopu navedenih projekata održavali u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Prevodila je Literarni dijalog sa Soledad Puértolas i Dinkom Telećanom za Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske te razgovore s piscima Jaumeom Cabréom, Javierom Cercasom i Maríjom Dueñas u okviru Festivala svjetske književnosti, kao i izlaganje Aleide Guevare na Subversive Festivalu. Redovno prevodi na seminarima i gospodarskim susretima u organizaciji Ureda za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvu Kraljevine Španjolske. Za HRT obavlja simultane i pisane prijevode. Od šk. god. 2011/2012. održava Prijevodne vježbe I kao vanjski suradnik na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za španjolski jezik. Bila je komentorica za diplomske radove i članica povjerenstava za obranu diplomskih radova na Prevoditeljskom smjeru. Stručno se usavršavala na seminarima Osnove prava za prevoditelje i Seminario de Metodología de Español. Objavila je jedan izvorni znanstveni rad, jedan znanstveni rad u časopisu međunarodne razine te prijevod sažetaka knjige, dok su joj jedan pregledni rad i jedan stručni prihvaćeni za objavu u dva domaća časopisa i nalaze se u tisku.