dr.sc. Marko Palekčić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Četvrtak od 11 do 13 sati
Soba
C 011
Telefon
6120-315
E-mail
mpalekci@ffzg.hr

Marko Palekčić rođen je 25. srpnja 1947. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorirao na Odsjeku za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu 1981. godine temom “Pedagoški smisao i snaga unutrašnje motivacije u školskom učenju”. Boravio na znanstvenom usavršavanju na Institutu za pedagogiju u Londonu (1991.), kao i u Njemačkoj kao gost Instituta za odnose s inozemstvom u Stuttgartu (na više sveučilišta – Stuttgart, Manheim, München, Heidelberg) 1989. godine. Boravio je i na kratkom usavršavanju u Hamburgu. Od 1972. do 1992. godine radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu – Odsjek za pedagogiju. Bio je predstojnik Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za pedagogiju i psihologiju i prodekan Filozofskog fakulteta (u dva mandata) u Sarajevu. Od 1992. do 1998. godine radi u Americi i Njemačkoj kao gostujući profesor. Od studenog 1998. godine radi kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2003. godine predavao je Opću pedagogiju i Didaktiku na pedagoško-didaktičkoj izobrazbi za studente ostalih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu, kao i kolegije ‘Uvod u didaktičke teorije’, ‘Pedagoška dijagnostika’ i ‘Didaktika’ na Odsjeku za pedagogiju. Bio je gostujući profesor u Linzu i održao dva predavanja kao gostujući profesor u Beču i Münchenu. Od 2005. godine sudjelovao je na provedbi tri znanstvena projekta: “Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma” (voditelj prof. dr. sc. Vlatko Previšić); “Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika” (voditelj projekta: prof. dr. sc. Igor Radeka, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru) i međunarodnog projekta: Interes za studij (usporedna analiza stanja na sveucilištima u Hrvatskoj, Njemačkoj i Južnoafričkoj uniji) (Voditelji projekta: prof. dr. sc. Marko Palekčić i dr. sc. Florian Mueller, Sveučilište u Klagenfurtu). Bio je (prvi) glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa “Pedagogijska istraživanja”. Bio voditelj Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2005. do 2010. godine).

Dosadašnja znanstvena djelatnost navedena je u životopis,a rezultati se mogu naći na linku CROSBI.
Već nekoliko godina radim na znanstvenom projektu: Pedagogijska teorijska perspektiva.
Monogrofija, kao rezultat tog znanstvenog istraživanja, pojavit će se u proljeće slijedeće godine.
Izvor financiranja: samofinanciranje.