mr.sc. Dinka Pasini, v. lekt.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail