Iva Bašić, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Četvrtkom od 12:30 do 14:00 h
Soba
Grad Zagreb
Telefon
01/4092-092
E-mail
ibasic@ffzg.hr

Iva Bašić, znanstvena novakinja Odsjeka za fonetiku, rođena je 8. veljače 1988. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završila je u Zagrebu. Preddiplomski studij fonetike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2009. godine, a 2011. godine diplomirala je na diplomskom studiju, na dvama modulima studija opće lingvistike (primijenjena i opća lingvistika) te na dvama modulima studija fonetike (rehabilitacija govora i slušanja te znanstveno usmjerenje). Na preddiplomskom studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku na kolegijima Artikulacijska fonetika, Fonetska transkripcija, Neurofonetika i Učenje stranog jezika, a 2009. godine dobila je Rektorovu nagradu. Na diplomskom studiju primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2012. godine radi kao znanstvena novakinja Odsjeka za fonetiku, na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova, a u 2014. i 2015. godini bila je članica triju manjih projekata: Forenzička fonetika 1, 2 i 3. Doktorandica je poslijediplomskoga studija lingvistike, polje fonetika te sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Ortoepija hrvatskoga jezika I, Metodika fonetske njege glasa i izgovora – individualni pristup i Neverbalna komunikacija. U okviru djelatnosti Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, čija je članica od 2013. godine, sudjelovala je kao mentorica na 40. govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce. U prosincu 2014. godine bila je na stručnom usavršavanju u Yorku (UK) u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates pod mentorstvom prof. Petera Frencha, na Sveučilištu u Yorku u forenzičkom laboratoriju na Odsjeku za lingvistiku te u policijskom forenzičkom laboratoriju Metropolitan Police London. Sudjelovala je na sedam međunarodnih konferencija, dvije domaće konferencije s međunarodnim sudjelovanjem te na jednom stručnom savjetovanju. Objavila je više izvornih znanstvenih članaka te stručnih radova.

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Indeksi sličnosti i različitosti kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima. // Suvremena lingvistika. 40 (2014) , 77; 61-76 (članak, znanstveni). URL link to work
Vrh


Ostali radovi u drugim časopisima


1. Pavić, Iva.
Prikaz knjige Douglasa Couplanda "Marshall McLuhan: Nemate vi pojma o mojemu djelu!". // Govor. XXIX. (2012.) , 2.; 187-191 (prikaz, ostalo).
Vrh


Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Sokolić, Nikolina; Grković, Daša; Pavić, Iva.
Barselona ili Barfelona? // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2016. 409-425 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Pavić, Iva; Grković, Daša; Sokolić, Nikolina.
Ortoepska prilagodba španjolskih imena u hrvatskom jeziku // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2015. 571-582 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva.
Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) // Proceedings - Speech and Language 2015 / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.).
Beograd : Draslar Partner, 2015. 41-49 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh


Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva.
Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Šesti hrvatski slavistički kongres Zbornik radova 1 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Redak d.o.o., 2016. 203-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
Vrh


Sažeci u zbornicima skupova


1. Biočina, Zdravka; Bašić, Iva; Varošanec-Škarić, Gordana.
Prozodijski sustav Pražnica // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.).
Zagreb : HDPL: Srednja Europa, 2017. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Grković, Daša; Bašić, Iva.
Radio i televizija u naglašavanju // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.).
Zagreb : HDPL: Srednja Europa, 2017. 41-41 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of vowel space of male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian language // 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Varošanec-Škarić, Gordana ; Runjić Stoilova , Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2017. 142-146 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Grković, Daša; Bašić, Iva.
Naglašavanje riječi iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima i naglasnim priručnicima // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2016. 43-44 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Varošanec-Škarić, G.; Bašić, I.; Kišiček, G.
Usporedba akustičkih vrijednosti vokalskih formanata prihvaćenoga izgovora hrvatskih i srpskih muških govornika mlađe dobne skupine // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 108-109 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of similarity and dissimilarity indices between speech samples in filtered and non- filtered conditions for the speakers of the Croatian language // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Sokolić, Nikolina; Pavić, Iva.
Glasova kvaliteta poljskih govornika hrvatskoga jezika na početnoj i naprednoj razini // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Varošanec-Škarić, Grodana; Pavić, Iva.
Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Proventus natura, Cerna, 2014. 258.-259. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Pavić, Iva; Sokolić, Nikolina.
Sociofonetski pristup naglašavanju stranih toponima u hrvatskome jeziku // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2013. 78-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Indeksi sličnosti i razlike kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013. 91-93 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).