dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak 16:15-17:15
Soba
B-013
Telefon
4092056
E-mail
npavlovi@ffzg.hr

OBRAZOVANJE 2007. doktorat iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni (Španjolska) 2005. magisterij iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili 2000. magisterij iz lingvistike, Filozofski fakultet 1990. diploma iz engleskog i španjolskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet RADNO ISKUSTVO 2016. izvanredni profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2010. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2000. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet 1996. lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet 1991. prevoditeljica na Hrvatskoj radioteleviziji i u novinskoj agenciji Reuters 1990. prevoditeljica (honorarno) PODRUČJA ISTRAŽIVANJA znanost o prevođenju – istraživanja prijevodnih procesa, nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja, metodologija znanstvenog istraživanja, obrazovanje prevoditelja UREDNIŠTVA I POVJERENSTVA Glavna urednica znanstveno-stručnog časopisa za istraživanja prevođenja i terminologije Hieronymus. Povjerenica za studente s invaliditetom Odsjeka za anglistiku ČLANSTVA U STRUKOVNIM UDRUGAMA European Society for Translation Studies (EST) Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) KOMPETENCIJE I VJEŠTINE znanstveno-istraživačke kompetencije nastavničke kompetencije prevoditeljske kompetencije komunikacijske vještine informatičke vještine valjana vozačka dozvola (B) JEZICI hrvatski: materinski jezik engleski: C2 španjolski: B1-B2 francuski: A1-B1 DRUŠTVENO KORISTAN RAD aktivna volonterka u palijativnoj skrbi SLOBODNO VRIJEME badminton, tenis, vožnja biciklom

PODRUČJA ISTRAŽIVANJA
znanost o prevođenju – istraživanja prijevodnih procesa, nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja, metodologija znanstvenog istraživanja, obrazovanje prevoditelja

RECENTNI RADOVI
° Pavlović, Nataša. 2007. Directionality in Collaborative Translation Processes. A Study of Novice Translators. Doktorska disertacija. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
° Pavlović, Nataša. 2007. “Directionality in translation and interpreting practice. Report on a questionnaire survey in Croatia”. Forum 5(2). 79-99.
° Pavlović, Nataša and Jensen, Kristian. 2009. “Eye tracking translation directionality”. U: A. Pym i A. Perekrestenko (ur.), Translation Research Projects 2. Tarragona: Intercultural Studies Group. 93-109.
° Pavlović, Nataša. 2009. “More ways to explore the translating mind: Collaborative translation protocols.” Copenhagen Studies in Language (CSL) 37. 81-105.
° Pavlović, Nataša. 2010. “What were they thinking?! Students’ decision making in L1 and L2 translation processes”. Hermes, Journal of Language and Communication Studies 44: 63-87.
° Antunović, Goranka & Pavlović, Nataša. 2011. “Moving on, moving back or changing it here and now. Self-revision in student translation processes from L2 and L3“. Across Languages and Cultures 12(2): 213-234.
° Antunović, Goranka & Pavlović, Nataša 2012. „Dinamika otklona od izvornika tijekom izrade prijevoda“. U: Pon, Leonard, Karabalić, Vladimir i Cimer, Sanja (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. HDPL: Osijek. 199-214.
° Pavlović, Nataša & Antunović, Goranka. 2013. „The effect of interpreting experience on distance dynamics: Testing the literal translation hypothesis“. Translation and Interpreting Studies 8(2): 233-252.
° Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international.
° Pavlović, Nataša. 2016. „Stocktaking and prospects: Five years of the translation track in the University of Zagreb’s Department of English.“ U: Zovko Dinković, Irena i Mihaljević Djigunović, Jelena (ur.) English Studies from Archives to Prospects 2 – Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 165-181.
° Pavlović, Nataša. 2017. „Strojno i konvencionalno prevođenje s engleskoga na hrvatski: usporedba pogrešaka“. U: Stolac, Diana i Vlastelić, Anastazija (ur.), Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zagreb: Srednja Europa i HDPL. 279-295.

RECENTNI ZNANSTVENI SKUPOVI
-Sveučilište u Mariboru. Challenges of Translation Studies in a Globalized World. Maribor, Slovenija, 2009. S referatom „Students' decision making in L2 translation processes“.
-Sveučilište u Joensuu. Translation Studies: Moving In – Moving On. Joensuu, Finska, 2009. S referatom „Moving on, moving back or changing it here and now: Self-revision in student translation processes from L2 and L3“. (s Gorankom Antunović)
-Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Osijek, 2011. S referatom „Udaljenost sukcesivnih prijevodnih rješenja od formalnog korespondenta“. (s Gorankom Antunović)
-Sveučilište u Stockholmu. Text-Process-Text: Questions in Process Oriented Research on
Translation and Interpreting. Stockholm, 2011. S referatom „The effect of interpreting experience on self-monitoring in translation processes“. (s Gorankom Antunović)
-Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Jezik kao informacija. Zagreb, 2012. Izlaganje na okruglom stolu „Znanost o prevođenju na sveučilištima u Republici Hrvatskoj“.
-Sveučilište u Zagrebu. English Studies as archive and as prospecting. Zagreb, 2014. S referatom „Stocktaking and prospects: Five years of translation track in Zagreb University’s English Department“
-Sveučilište u Novom Sadu. The Third IATIS Regional Conference. Novi Sad, 2014. Pozvani predavač.
-Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja (znanstveni skup). Rijeka, 2016. S referatom „Strojno i konvencionalno prevođenje između engleskog i hrvatskog: usporedba pogrešaka“.
-Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU). II. međunarodna konferencija Od teorije do prakse u jeziku struke (znanstveni skup). Zagreb, 2017. S referatom „Usvajanje terminološke kompetencije u sklopu autentičnih prijevodnih projekata“.
-Klub studenata anglistike. ANGLOPHILIA 2017, International Student Conference on English Studies (znanstveni skup). Zagreb, 2017. Plenarno izlaganje: „Development of Translation Technologies and its Implications for Translation (and Language) Studies“.
-Sveučilište u Lodzu. Teaching Translation and Interpreting (znanstveni skup). Lodz, Poljska, 2017. S referatom „A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context“ (s Gorankom Antunović).