dr.sc. Ivana Peruško, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
utorak, 12-13.30
Soba
B225
Telefon
6120-123
E-mail
iperusko@ffzg.hr

Ivana Peruško (Pula, 1979) završila je klasičnu gimnaziju u Pazinu (Pazinski kolegij klasična gimnazija). Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Od srpnja 2005. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. U razdoblju od 2007.–2008. radila je kao lektor hrvatskoga jezika na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov (MGU) u Moskvi (Rusija), gdje je odslušala jedan semestar na poslijediplomskome studiju ruskoga jezika i književnosti. Triput je boravila u Rusiji na profesionalnom usavršavanju: na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov (2008), na Državnom institutu ruskoga jezika A. S. Puškin (2009) te na Državnom sveučilištu u Irkutsku (2011). Triput je pohađala seminare za povišenje kvalifikacija iz ruskoga jezika i književnosti: na Državnome institutu ruskoga jezika A. S. Puškin (Moskva, 2009); na Državnome sveučilištu u Irkutsku (Irkutsk, 2011) te na ljubljanskome seminaru Moskovskoga državnog sveučilišta M. V. Lomonosov (Ljubljana, 2012). Nakon završenoga poslijediplomskog studija (Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) 2011. godine je obranila disertaciju "Odnos pisca i vlasti u publicistici i feljtonistici Maksima Gor'koga i Mihaila Bulgakova" (1917.-1924.). Time je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti. Od 2011. godine u statusu je više asistentice, a od srpnja 2013. godine Matični odbor za filologiju ju je proglasio znanstvenom suradnicom. U razdoblju od 2005.–2013. godine Ivana Peruško je izvodila nastava na deset preddiplomskih i diplomskih kolegija na Katedri za rusku književnost (Odsjeka za ISL jezike i književnosti) Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Ivana Peruško je autorica znanstvene monografije "Poetika progonstva. Gor'kij i Bulgakov između srpa i čekića" (Naklada Ljevak, 2013). Uredila je, priredila i prevela (u suradnji sa studentima 5. godine rusistike) antologiju "Kako se kalio Majstor. Rana proza Mihaila Bulgakova" (Naklada Ljevak, 2013). Knjiga je predstavljena na sajmu knjiga Sa(n)jam knjige u Puli 2013. godine, na kojemu su praksu stjecali i studenti – autori prijevoda u spomenutoj Antologiji. Dobitnica je nagrada: 1) Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima (2013) Društva hrvatskih sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za monografiju "Poetika progonstva: Gor'kij i Bulgakov između srpa i čekića" (Naklada Ljevak, 2013). 2) Međunarodnoga književnog natječaja LAPIS HISTRIAE (2008) za pripovijetku "Spavači". 3) Josip Badalić (2005) za diplomski rad o Iosifu Brodskom. Ivana Peruško je bila glavni selektor ruskoga (književnoga i filmskoga) programa Izlet u Rusiju na prošlogodišnjem sajmu knjiga Sa(n)jam knjige u Puli, na kojemu su gostovala neka od najvećih imena ruske književne scene (Ljudmila Ulickaja, Aleksandr Genis, Tat'jana Tolstaja i sl.). Priredila je također temat "Izlet u Rusiju" o suvremenoj ruskoj književnosti i kulturi u 85. broju časopisa 3. Programa Hrvatskoga radija. Osim kratkih priča iz antologije "Kako se kalio Majstor. Rana proza Mihaila Bulgakova", prevela je roman "Dobri Staljin" (Fraktura, 2006), zbirku priča Irine Denežkine "Daj mi. Songs for Lovers" te film Andreja Zvjaginceva "Izgnanstvo" (za HRT). Za izdavačku kuću Fraktura uređuje, priređuje i prevodi pripovijetke za "Antologiju suvremene ruske kratke proze", objavljivanje koje je planirano za lipanj 2015. godine. Trenutno prevodi zbirku gastro-kulturološko-filozofskih eseja Aleksandra Genisa za izdavačku kuću Naklada Ljevak. Radila je također kao nastavnik hrvatskoga jezika za osoblje Veleposlanstva Rusije u Zagrebu (2012), ali i za veleposlanika Paula Vandrorena, šefa Delegacije EU u Hrvatskoj (2010.-2011.).Ivana Peruško je u više navrata boravila na stručnim usavršavanjima, među kojima i na poslijediplomskome studiju ruskoga jezika i književnosti na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov (ljetni semestar ak. godine 2007/2008). Dosad je već triput pohađala seminare za povišenje kvalifikacija profesora ruskoga jezika i književnosti: na Državnome institutu ruskoga jezika A. S. Puškin (Moskva, 2009); na Državnome sveučilištu u Irkutsku (Irkutsk, 2011), na ljubljanskome seminaru Moskovskoga državnog sveučilišta M. V. Lomonosov (Ljubljana, 2012).

ZNANSTVENA USAVRŠAVANJA U HRVATSKOJ I U INOZEMSTVU:

2012.
Polaznica seminara Strasbourg World Forum for Democracy, Strasbourg, Francuska.

2012.
Seminar usavršavanja za profesore ruskoga jezika i književnosti Moskovskoga državnog sveučilišta Mihail Lomonosov u Ljubljani (Slovenija).


2011.
Državno Sveučilište u Irkutsku (Rusija) – sudjelovanje u međunarodnoj školi usavršavanja ruskoga jezika i kulture Exploring Siberia 2011.

2011.
Sudjelovanje na radionici Creating Project Proposal, voditelja dr. sc. Armando Rodriguez Chapin.

2010.
Sudjelovanje na radionici Doctorate Degree and After: Transferable skills and their relevance for job applications and careers voditeljice dr. sc. Paule Biaudet, University Pierre and Marie Curie (Paris, France).

2009.
Državni institut za ruski jezik Aleksandra Puškina (Moskva, Rusija) – seminar za poslijediplomsko obrazovanje i povišenje kvalifikacija za profesore ruskoga jezika i književnosti.

2007 – 2008
Lektor hrvatskoga jezika na Moskovskom državnom sveučilištu Mihaila Lomonosova u Moskvi, Rusiji.

2007 – 2008
Veleposlanstvo RH u Moskvi (Rusija) – nastavnik hrvatskoga jezika za djecu hrvatskih iseljenika u Moskvi.

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

2014.
Međunarodna slavistička konferencija Kul'tura i vzryv: slavjanskij mir, Institut za slavistiku, RAN, Moskva (Rusija).

2014.
Mađunarodna konferencija Literary Pax Sovietica: Late Stalinism and East European Literatures, Sveučilište u Sheffield (UK Velike Britanije).

2014.

Međunarodna rusistička konferencija Tijelo u ruskoj kulturi, Lovran.

2013.
Međunarodna slavistička konferencija Slaveni na putu, Sveučilište u Gdnjasku, Gdanjsk (Poljska).

2012.
Međunarodna konferencija Hibrid u ruskoj kulturi (Gibrid v russskoj kul'ture), Institut za slavistiku, Ruska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Moskva (Rusija).

2012.
Međunarodna rusistička konferencija Space and Territories in Russia and the Slavic World: Understanding, Constructing and Setting Boundaries, Sveučilište u Montrealu (Kanada).

2011.
Međunarodna konferencija 3rd Juri Lotman Days. Urban Semiotics, Sveučilište u Tallinnu (Estonija).


2010.
Međunarodna rusistička konferencija Negotiating Ideologies, Sveučilište u Edinburgu, The Princess Dashkova Centre (Škotska).

2010.
Međunarodna rusistička konferencija Transfer u ruskoj književnosti, Lovran (Hrvatska)

2008.
Predavanje na temu Tito u suvremenoj hrvatskoj književnosti na Institutu za slavenske jezike i književnosti Ruske akademije znanosti i umjetnosti, Moskva (Rusija).

2007.
Međunarodna slavistička konferencija u Opatiji (Hrvatska).

2006.
Međunarodna konferencija mladih slavista, Karlovo sveučilište, Filozofski fakultet u Pragu (Češka).