dr.sc. Velimir Piškorec, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 11.00-12.30h, srijedom 12.30-14.00h
Soba
E-311
Telefon
01 6120 353
E-mail
vpiskor@ffzg.hr

Dr. sc. Velimir Piškorec redoviti je profesor na Katedri za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1966. godine u Đurđevcu. Studirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 2001. doktorirao na temu germanizama u podravskome dijalektu kajkavskoga narječja hrvatskoga jezika. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1993. godine. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Njemačkoj i Austriji. Član je uredništava jezikoslovnih časopisa Strani jezici i Suvremena lingvistika te član Upravnog odbora njemačkoga Društva za interlingvistiku (Gesellschaft für Interlinguistik). Suradnik je Istraživačkog središta za njemački jezik u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi DIMOS Sveučilišta u Regensburgu. Obnašao je razne administrativne dužnosti na razini Odsjeka, Fakulteta i Sveučilišta. Od ak. god. 2010./11. voditelj je Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvena težišta:

sociolingvistika, dodirno jezikoslovlje s težištem na hrvatsko-austrijsko/njemačkim jezičnim i kulturnim dodirima, jezična biografistika, ekolingvistika i zaštita ugroženih hrvatskih mjesnih govora te interlingvistika i esperantologija