Ana Pongrac Pavlina

Akademski stupanj
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
petak, 12:30-14:30 sati
Soba
E-318
Telefon
6002-308
E-mail
apongrac@ffzg.hr

Ana Pongrac Pavlina (Zagreb, 1983.) završila je osnovnu školu i VII. gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i pedagogiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2005/2006. sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na šest kolegija pod mentorskim vodstvom triju profesorica: • u akademskoj godini 2005/2006. demonstratorica na kolegijima Obiteljska pedagogija i Roditelji i odgojno-obrazovna ustanova kod prof.dr.sc. Dubravke Maleš • u akademskoj godini 2005/2006. demonstratorica na kolegijima Antropologija odgoja i obrazovanja i Interkulturalizam i obrazovanje kod prof.dr.sc. Vedrane Spajić–Vrkaš • od akademske godine 2008/2009. na kolegijima Metodika informatike 1 i Metodika informatike 2 kod prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić. Tijekom studija piše za Školske novine i pedagoški časopis Zrno. Prve tri godine studija obnašala je dužnost predstavnice godine studenata pedagogije. Studentica je treće godine Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nagrade i stipendije: • Rektorova nagrada za rad "Model upravljanja kvalitetom nastave na razini kolegija" pod mentorskim vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić u akademskoj godini 2007/08. • Stipendistica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na E-learning akademiji za program E-learning Course Design u akademskoj godini 2013/14. • Stipendistica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na programu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ u akademskoj godini 2014/15. Područja interesa: • didaktika, • metodika nastave informatike, • metodika informacijskog odgoja i obrazovanja, • kvaliteta nastave, • kreativna nastava, • e-učenje, • (digitalni) udžbenici. Sudjelovanje na projektima: • Erasmus IP: Information and communication technology in supporting the educational process, • Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivosti. Sudjelovanje na kolegijima: Diplomski studij • Metodika nastave informatike 1, • Metodika nastave informatike 2, • Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1, • Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2, • Radionica kreativne nastave informatike, • Informacijske tehnologije u obrazovanju.

1. Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana; Latas, Branka.
Hardware equipment of computer classrooms in Croatian elementary schools // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina; Uroda, Ivan; Turčić Prstačić, Ivana; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. 1511-1513.

2. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela; Pongrac, Ana. Student perception of teaching quality in higher education. // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 15 (2011); 2288-2292.

3. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.
Software simulation as educational tool. // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina; Uroda, Ivan; Turčić Prstačić, Ivana; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 197-199.

4. Ogrizek Biškupić, Ivana; Pongrac, Ana.
Sustavi otvorenog koda i Web 2.0 tehnologije kao podrška poslovnim projektima // Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanje „Projekti i projektni menadžment“ / Barilović, Zlatko; Jurina, Milan; Morović, Vinko; Skledar, Nikola; Vojnović, Savo; Žarković, Neven (ur.). Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić 2011. 545-555.

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.
Teaching Quality-Student Perspective // Proceedings of papers from MIPRO 2010 / Čičin-Šain, Marina; Uroda, Ivan; Turčić Prstačić, Ivana; Sluganović, Ivanka (ur.). Opatija : MIPRO 2010. 56-58.

6. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela, Pongrac, Ana.
Teaching Quality Management at the Course Level // INFuture2009 : The Future of Information Sciences-Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Bawden, David; Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 549-564.