dr.sc. Koraljka Posavec, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
utorak 11.30-12.30, srijeda 13.00-14.30
Soba
C-226a
Telefon
01 4092 211
E-mail
koposave@ffzg.hr

Koraljka Posavec rođena je1960. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je pedagogiju (1989.) Završila je Završila je poslijediplomski znanstveni studij pedagogije te magistrirala (2002.) obranom rada Prinosi Antuna Cuvaja razvoju hrvatske pedagogije i školstva. Znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti stekla je 2007. godine, obranom disertacije Razvoj povijesti pedagogije u Hrvatskoj do 1918. godine. Radila je kao pedagoginja u osnovnoj školi i položila stručni ispit za stručnog suradnika – pedagoga (1992). U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2010. godine. Od 1. listopada 2011. pročelnica je Odsjeka za pedagogiju. U svom je radu usmjerena na područje povijesti pedagogije i komparativne pedagogije; nositeljica kolegija Povijest i filozofija pedagogije, Povijest hrvatske pedagogije i školstva, Obrazovne politike, Komparativna pedagogija. Kao znanstveni istraživač (MB: 198041) sudjelovala je u znanstvenim projektima Školski kurikulum i obilježja hrvatske nacionalne kulture, Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma, Romi u Hrvatskoj, Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj, Interkulturalna integracija mladih u XXI stoljeće, Demokratska i interkulturalna obilježja srednjoškolaca u Hrvatskoj, Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima, Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija, Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti, Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora, Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti. Članica je uredništva časopisa Anali za povijest odgoja te nekoliko domaćih i stranih udruga.