dr.sc. Hrvoje Potrebica, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
ponedjeljak 12.30 - 13.30
Soba
103
Telefon
01/6060-773
E-mail
hpotrebi@ffzg.hr

Hrvoje Potrebica rođen je 1970. godine u Požegi gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1990. upisao je dvopredmetni studij arheologije i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu na kojem je i diplomirao 1995. Iste godine zaposlio se u Odjelu za arheologiju Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine u Zagrebu (sadašnje Ministarstvo kulture), gdje je obavljao poslove unutar ekipe za podvodnu arheologiju, ali i druge dužnosti vezane uz djelatnost zaštite i terenski rad na izradi arheološke topografije Hrvatske. Od 1997. bio je zaposlen kao znanstveni novak na projekt prof. dr. Petra Selema "Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora" na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a po zaključivanju spomenutog projekta, bio je uključen u projekt "Signa et litterae" pod vodstvom istog glavnog istraživača na kojem sam aktivno djelovao do njegova zaključenja 2006. Poslijediplomski studij arheologije (područje: prapovijest) upisao je 1997., a magistrirao je 2000. Doktorirao je 2004. s disertacijom "Veze Egeje i Panonije u starijem željeznom dobu". Od 2006. zaposlen je kao docent, a od 2011. kao izvanredni profesor na Katedri za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2007. voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta MZVŠO pod nazivom „Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske“. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Voditelj je hrvatskog projekta u sklopu međunarodnog istraživačkog konzorcija „Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS)“ koji djeluje unutar europskog programa HERA (Humanities in the European Research Area). Hrvoje Potrebica je nositelj svih kolegija vezanih uz brončano i željezno doba na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskom fakulteta u Zagrebu, a posljednje tri godine predavao je i četiri kolegija vezanih uz ista razdoblja na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Autor je niza znanstvenih radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama koji se bave različitom tematikom uglavnom vezanom uz željezno doba. Kao autor, voditelj sekcija, te član organizacijskih i znanstvenih odbora sudjelovao je na preko 30 znanstvenih skupova u zemlji i svijetu. Od 2005. do 2013. bio je predsjednik, a sada je dopredsjednik Hrvatskog arheološkog društva. Dugogodišnji je član niza međunarodnih profesionalnih i stručnih udruga poput Instrumentum ili World Archaeological Congress (WAC), a od 2001. član je Odbora za obrazovanje i izobrazbu Europske arheološke udruge (EAA). Predsjednik je i utemeljitelj Centra za prapovijesna istraživanja. Glavni je urednik znanstvenog časopisa Zlatna dolina, a član je uredništva u časopisu Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Od 2001. voditelj je sustavnih arheoloških istraživanja nekropole pod tumulima i utvrđenog naselja iz starijeg željeznog doba na lokalitetu Gradci kod Kaptola. Niz godina se bavi temama vezanim uz grobne humke, bio je voditelj sekcija sa takvom tematikom na nekoliko međunarodnih skupova, a trenutno vodi istraživanja na četiri takva nalazišta.

Projekti
2013.-2016. Voditelj hrvatskog projekta u sklopu međunarodnog istraživačkog konzorcija „Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS)“ koji djeluje unutar europskog programa HERA (Humanities in the European Research Area).
2007. - 2013. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske“ (MZOŠ projekti)
2007. - 2013. suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu „Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske“ dr. sc. Marka Dizdara (MZOŠ projekti)
2001. – 2005. znanstveni novak i istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu „Signa et litterae“ (voditelj: prof. dr. sc. Petar Selem)
2001. – 2003. suradnik na projektu primjene informatičke tehnologije „Eurikleja – antički literarni izvori za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora 1 – Glavni geografski izvori“ (voditelj: prof. dr. sc. Brune Kuntić-Makvić)
1997. – 2001. znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu „Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora“ (voditelj: prof. dr. sc. Petar Selem)

Istraživanja:
Od 2001. voditelj sustavnog arheološkog istraživanja na željeznodobnom kompleksu Kaptol kod Požege.
U posljednjih 5 godina pokrenuo je istraživanje grobnih humaka iz starijeg željeznog doba na još 4 lokacije unutar (Tulnik i Kagovac) i izvan Požeške kotline (Kravljak i Hrsina). Uz to je pokrenuo i suvoditelj je arheoloških istraživanja u Lumbardi na otoku Korčuli (aktivni projekt se bavi grobnim gomilama) i Alilovcima u Požeškoj kotlini (naselje iz srednjeg brončanog doba).
Sudjelovao na preko 50 podvodnih i kopnenih arheoloških istraživanja u svojstvu voditelja ili suradnika.

Skupovi:
Priopćenjima, predavanjima ili posterima sudjelovao na preko 40 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i svijetu.
U posljednjih pet godina bio organizator i voditelj 14 sekcija na međunarodnim znanstvenim skupovima.
2005. – 2013. Organizator 8 godišnjih znanstvenih skupova Hrvatskog arheološkog društva.
2005.-2014. Aktivni sudionik na svim dosadašnjim međunarodnim znanstvenim skupovima European
Association of Archaeologists.
Na spomenutim skupovima 9 puta bio organizator i voditelj sekcija te održao 23 priopćenja i 3 postera.
2011. član upravnog i znanstvenog odbora pri organizaciji Svjetskog kongresa podvodne arheologije (IKUWA IV) u Zadru
2007. član organizacijskog i znanstvenog odbora pri organizaciji Godišnjeg kongresa European Association of Archaeologists (EAA) u Zadru

Međunarodna gostovanja:
2014. U sklopu dvomjesečnog studijskog boravka u SAD i Kanadi održao na različitim sveučilištima (od New
Yorka do New Orleansa) 15 pozvanih predavanja.
2011. prezentacija recentnih zbivanja u hrvatskoj arheologiji slovenskim arheolozima u Gradskom muzeju u Ljubljani.
2009. studijski boravak na University of Bradford
2007. prezentacija recentnih zbivanja u hrvatskoj arheologiji mađarskim arheolozima u Magyar Nemzeti Múzeum u Budimpešti.

Nagrade:
Dobitnik Samuel H. Kress Lectorship in Ancient Art za 2013./2014. koju dodjeljuje Archaeological Institute of America.
2013. dobitnik Nagrade Grada Požege za postignuća na polju arheoloških istraživanja Požeške kotline.