dr.sc. Martin Previšić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Utorak 11:00-12:30
Soba
C-119
Telefon
E-mail
martinprevisic@gmail.com

Martin Previšić, rođen 1984. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon višegodišnjeg profesionalnog bavljenja sportom, akademske godine 2006./2007. upisao je jednopredmetni studij povijesti kojega završava u redovitom roku 2011. godine. Iste godine upisuje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski studij Moderne i suvremene povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Obranio je doktorsku disertaciju "Povijest Golog otoka 1949.-1956." u srpnju 2014. Bavi se temama iz suvremene povijesti, s naglaskom na probleme vezane uz hrvatski i jugoslavenski prostor nakon Drugog svjetskog rata te međunarodni komunistički pokret. Objavljuje znanstvene radove iz navedene tematike te sudjeluje kao suradnik i konzultant u muzejskim i filmskim projektima.