dr.sc. Zoran Roca, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
e-mailom 24 sata dnevno
Soba
C221
Telefon
E-mail
zoran.roca@gmail.com

Prof. dr. sc. ZORAN ROCA je geograf i demograf, školovan na Sveučlištu u Zagrebu, Université de Strasbourg i Ohio State University (Columbus, OH, USA). Od kraja 90-ih do nedavnog bio je redoviti profesor u području humane geografije, demografije i razvojnog planiranja, te direktor Odsjeka za geografiju i koordinator Centra za proučavanje teritorija, kulture i razvoja (TERCUD, cf.: http://tercud.ulusofona.pt/) na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT, cf.: https://www.ulusofona.pt/en/) u Lisabonu. Na tom je sveučilištu i danas aktivan suradnik u Interdisciplinarnom istraživačkom centru za obrazovanje i razvoj (CeiED, cf.: http://www.ceied.ulusofona.pt/en/). Svoju istraživačku karijeru započeo je sredinom 70-ih u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO, cf.: http://www.irmo.hr/hr/) u Zagrebu i nastavio 90-ih u sjedištu Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO, cf.:http://www.fao.org/home/en/) u Rimu, gdje je u Odjelu za održivi razvoj bio Senior Expert (P5) u području demografije, rodnih studija i ruralnog razvoja. Glavna područja nastavnih, istraživačkih i drugih akademskih interesa i aktivnosti u kojima je stekao najznačajnija iskustva su: (i) sociodemografske dimezije razvoja; (ii) prostorni identitet i lokalni razvoj; (iii) participativno istraživanje i planiranje razvoja; i (iv) međunarodno umrežavanje istraživanja i izdavalaštva. Kao međunarodni konzultant (analitičar, planer, koordinator, realizator, monotor i/ili evaluator) djelovao je u brojnim znanstveno-istraživačkim konzorcijima, razvojnim projektima i programima multilateralne i bilateralne tehničke pomoći i suradnje za razvoj (UN, EU, nacionalne i međunarodne zaklade za znanost, vladine i nevladine organizacije) u tridesetak zemalja Afrike južno od Sahare i jugoistočne Azije, te u Kini i Brazilu. Kao gost-predavač, uvodničar i/ili izvještač na znanstevnim skupovima, itd. surađivao je s brojnim sveučilištima i istraživačkim ustanovama (Europa, SAD, Rusija, Brazil, Kina, Tajvan). Danas je vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje u okviru diplomskog studija iz sociologije predaje Uvod u sociodemografiju. Od 80-ih do danas je u časopisima i knjigama renomiranih međunarodnih i domaćih izdavača objavio sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova o socio-geografskim, demografskim, kulturnim i drugim aspektima problematike lokalnog identiteta i razvoja. Noviju bibliografiju vidi u: SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15923573100 CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=41233&period=2007#aknjiga ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7213-6180 DeGóis: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=7460996400345742

Noviju bibliografiju Zoran.Roce vidi u:
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15923573100
CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=41233&period=2007#aknjiga
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7213-6180
DeGóis: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=7460996400345742