dr.sc. Petra Rodik, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtkom 14-15h
Soba
C-010
Telefon
++385-1-4092000
E-mail
prodik@ffzg.hr

Petra Rodik rođena je 1977. godine u Zagrebu. 2002. godine završava studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od kraja iste godine zaposlena na Odsjeku za sociologiju, trenutno u statusu docentice. Nositeljica je kolegija Odabrana poglavlja kvalitativne analize te sunositeljica kolegija Uvod u akademski studij sociologije te Istraživački projekt, a u dosadašnjem radu sudjelovala u izvođenju nastave iz Sociologija vojske i rata,, Sociologija rada i organizacije te Istraživački projekt. Članica je uredništava znanstvenih časopisa Polemos – Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira i Interdiciplinary Description of Complex Systems. Članica je aktualnog Predsjedništva Hrvatskog sociološkoga društva. Do sada je sudjelovala na više znanstvenoistraživačkih projekta iz područja sociologije vojske i rata, sociologije rada, ekonomske sociologije te kvalitativnih metoda istraživanja. Posjeduje stručnu ekspertizu i desetogodišnje iskustvo iz područja primjene računalnih programa za kvalitativne metode istraživanja. Objavila je više znanstvenih radova te dvije knjige: Društvena uloga i identitet Oružanih snaga RH: analiza diskursa o OS RH 1991.-2008 te Formalni modeli društvenih sukoba u koautorstvu s Armanom Srbljinovićem i Draženom Penzarom. Također, temeljem višegodišnjeg volonterskog aktivističkog rada primila je 2014. godine nagradu Ponos Hrvatske.

2017- suradnica na projektu Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspektu (HRZZ projekt, voditeljica projekta dr. sc. Karin Doolan, Sveučilište u Zadru)
2016-2017 voditeljica projekta Načini stjecanja stambenog prostora i (re)produkcija društvenih nejednakosti
2013-2015 - suradnica na projektu Tipologija strategija preživaljavanja ekonomski (djelomično) neaktivnih kućanstava (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
2012-2014 - istraživanje kreditno zaduženih kućanstava i zdravstvenih posljedica prezaduženosti (u suradnji s Udrugom Franak)
2019-2012 – voditeljica istraživačkog projekta, u suradnji s Jakom Primorac (IRMO) - Istraživanja korisnika softvera za kvalitativne analize podataka
2008-2011vanjska suradnica na projektu "Istraživanja ljudskih resursa i potencijala" (Kineziološki fakultetu, Sveučilište u Zagrebu)
2007-2011- znanstvena novakinja na projektu Vojna kultura i identitet OS RH (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
2007-2009 - vanjska suradnica na projektu "Hrvatska vojska – hrvatsko društvo“ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
2003-2006 znanstvena novakinja na projeku Socijalni korelati Domovinskog rata (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
2003-2008 – izvršna urednica – Polemos - Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira
2003 – jedna od troje koordinatora projekta Komparativna analiza i pregled prava i sustava skrbu vojnih invalida i veterana za Ministarstvo branitelja; provedba dijela istraživanja.
2002-2003 – koordinacija i izvedba terenskog dijela istraživanja (fokus.grupe i intervjui) u Hrvatskoj za međunarodni istraživački projekt Traditions of Historical Consciousness – Comparative Perspectives (u organizaciji Private Universität Witten/Herdecke, Kulturwissenschaftliches Institut (KWI), Essen and Freie Universität Berlin).


Knjige
Rodik, P. (2015). Društvena uloga i identitet Oružanih snaga RH: analiza diskursa o OS RH 1991.-2008 (Social Role and Identity of Croatian Armed Forces: Discourse Analysis of Croatian Armed Forces between 1991 and 2008). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Rodik, P. K., Penzar, D., & Srbljinović, A. (2005). Formalni modeli društvenih sukoba (Formal Models of Social Conflicts). FF-press.

Poglavlja u zbornicima
Rodik, P., & Žitko, M. (2015). Financialization, Household Debt and New Vulnerabilities in Post-Socialist Societies. In D. Radošević & V. Cvijanović (Eds.), Financialisation and financial crisis in South-Eastern European countries (pp. 49–70). Frankfurt am Main ; New York: Peter Lang GmbH.
Rodik, P. (2015). The Impact of the Swiss Franc Loans Crisis on Croatian Households. In S. M. Değirmencioğlu & C. Walker (Eds.), Social and Psychological Dimensions of Personal Debt and the Debt Industry (pp. 61–83). Palgrave Macmillan.
Rodik, P., Cvijanović, V., Krašovec, P., Korica, V. U.-, & Medić, M. (2014). Economic Alternatives for the Balkans. In V. Bibić, A. Milat, I. Štiks, & S. Horvat (Eds.) (pp. 45–67). Zagreb: Bijeli val.
Srbljinović, A., & Rodik, P. (2014). Agent-Based Social Simulations. In R. Fabac & J. Stepanić (Eds.), With & Within Complex Systems (pp. 44–67). Avellino: Business Systems Laboratory.
Rodik, P., Franc, R., & Sučić, I. (2009). Ratnička i mirotvorna uloga kao aspekti identiteta časnika OS RH (The Warrior and the Peacekeeper Roles as the Aspects of CAF Officers' Identity). In T. Smerić & G. Sobol (Eds.), Annales Pilar - Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu (pp. 317–340). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Kardov, K., & Rodik, P. (2003). Too much history per capita: Life of symbols in postwar Vukovar. In J. Rüsen (Ed.), Jarbuch 2002/2003 (pp. 222–232). Essen: Kulturwissenschaftliches Institut im Wissenschaftszentrum NRW.

Članci
Bragić, D., Dobrotic, I., Lažnjak, J., Rodik, P., & Vučković Juroš, T. (2017). Coping Strategies of Economically (Partially) Inactive Households: The Case of Croatia. Sudesteuropa 65(3), 542–564.
Rodik, P., & Primorac, J. (2015). To Use or Not to Use: Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software Usage among Early-Career Sociologists in Croatia. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 16(1).
Rodik, P. K. (2007). O heurističkoj vrijednosti koncepta vojne kulture (On Heuristic Value of the Concept of Military Culture). Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 10(20), 31–48.
Klarić Rodik, P. (2005). Vojna služba – faktor unapređenja društveno-političkoga statusa? Društvena istraživanja (Military service - Factor of Improvement of Sociopolitical Status?), 14(6), 993–1014.
Rodik, P., Penzar, D., & Srbljinović, A. (2003). An overview of databases on conflicts and political crises. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 1(1–2), 9–21.
Srbljinovic, A., Penzar, D., Rodik, P., & Kardov, K. (2003). An Agent-Based Model of Ethnic Mobilisation. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 6(1).
Reports
Rodik, P. (2012). Kreditna zaduženost i pad životnog standarda (Indebtedness and the decline in living standards). Zagreb: Udruga Franak.