Mladen Sedar, v. pred.

Akademski stupanj
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
Konzultacije
Ponedjeljak ,12.00 - 13.00 sati
Soba
SD "Martinovka" - kabinet br.07
Telefon
(01) 6113 147; mob. 091/4618753
E-mail
msedar@ffzg.hr

ŽIVOTOPIS Mladen Sedar ADRESA : MLADEN SEDAR Ulica Crvenog križa 9, 10 000 ZAGREB Mob. 091/46 18 753 E-mail : msedar@ffzg.hr Mladen Sedar, prof. u svom bogatom radnom iskustvu od 1979.godine osim nastave Tjelesne i zdravstvene kulture dugi niz godine skrbio je o učeničkom sportu, a sada se brinem za organizaciju i provedbu studentskog sporta kako na Filozofskom fakultetu tako i na cjelokupnom Sveučilištu. Do sada sam objavio veliki broj znanstvenih i stručnih radova. U svom radnom i životnom opusu ističem se dobrim organizacijskim, komunikacijskim i stručnim vještinama - voditelj stručnih projekata, organizator timskog rada; organizator i voditelj studentskih športskih aktivnosti, što je rezultiralo brojnim priznanjima, diplomama i nagradama. Sudjelovao sam na mnogobrojnim stručnim usavršavanjima, osobito na Ljetnim školama kineziologa RH. Član sam većeg broja udruga, strukovnih asocijacija i saveza. Između ostalog, obnašam dužnost predsjednika Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza. Voditelj sam brojnih natjecanja, a poseban doprinos dao sam u organizaciji studentskog atletskog prvenstva i krosa. Od međunarodnih natjecanja kao predsjednik Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza sudjelovao sam u planiranju, organiziranju i provedbi dva Europska prvenstva 2008.godine veslanje i 2010.godine u – Futsalu . 2010. g. → organizator i predsjednik Organizacijskog odbora, 7th European Universities Futsal Championship For Men & 1st European Universities Futsal Championship For Women, Sveučilište u Zagrebu, 18. - 25.07.2010. godine. OSOBNI PODACI Datum rođenja : 13.kolovoz 1954 Mjesto rođenja : Zagreb Školska kvalifikacija: profesor TZK (Tjelesno zdravstvene kulture) Poznavanje jezika : Engleski jezik Roditelji: otac Vladimir ; majka Stanka Nacionalnost: Hrvat Državljanstvo : Hrvatsko OBRAZOVANJE Osnovna škola : Savski Gaj - Zagreb ( završio 1969 god.) Srednja škola : Geodetska srednja tehnička škola, Zagreb (maturirao 1974.godine ) Pedagoška akademija : Pedagoška akademija, Zagreb (1976 diplomirao – Fizička kultura – nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture i B - predmet : Prva pomoć i zaštita Dodiplomski studij : Fakultetu za fizičku kulturu, Zagreb ( 1997.godine diplomirao ) – profesor tjelesnog odgoja Specijalizacija – usmjerenje : Rukomet i veslanje Poslijediplomski studij ( magisterij ) : upisao ak.god.2001./2002. – ‘’Znanstveni smjer ‘’ Kineziološka metodika ‘’ ( za znanstveno usavršavanje iz kineziologije po ESTC još je u tijeku završetak ) Poznavanje rada na PC : Završio tečaj za voditelja informatičke učionice pri Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i položio sve ispite pri Ministarstvu prosvjete i sporta RH. ( upisano u radnu knjižicu - voditelj informatičke učionice ) Akademski nazivi 23. studenog 2000. godine u Zagrebu izabran sam u naziv predavača iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti, grane Kineziologije te ogranka Tjelesna i zdravstvena kultura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. travnja 2006. godine Vijeće društveno – humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje izbor u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje odgojne znanosti, grana Kineziologija 25. siječnja 2012. godine Vijeće društveno – humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje izbor ( reizbor ) u nastavno zvanje višeg predavača u području društvenih znanosti, polje : kineziologija / kineziološka edukacija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Zaposljenja – radni staž Status vrhunskog sportaša : od 01.01.1974. godine do 31.12.1974. godine Osnovna škola " Ante Miletić "- Vrba, Muć - Split : od 01.12.1977. godine do 08.10.1978. godine • Produženo osiguranje : od 09.10.1978. godine do 25.03.1979. godine Osnovna škola " Nikola Tesla " – Prečko, Zgb. od 26.03.1979. godine do 11.06. 1979. godine • Produženo osiguranje : od 12.06.1979 godine do 16.09.1979. godine Osnovna škola "Krešo Rakić " – Trnsko ,Zagreb .od 17.09.1979. godine do 09.10.1980. godine Osnovna škola " Mladost " – Utrine, Zagreb od 01.11.1980 godine do 06.02.1983 godine ( ½ ) Osnovna škola " Karl Marx " – Zapruđe, Zagreb. od 24.11.1980 godine do 06.02. 1983 godine ( ½ ) Osnovna škola "Karl Marx , od 07.02.1983. godine do 23.11.2000.godine Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu od 23.11.2000. godine - Zaključno sa : 03. studeni 2014. godine imam 39 godina – 10 mjeseci – 23 dana staža Poznavanje stranih jezika Engleski – aktivno Nagrade i priznanja • .Odluku o napredovanju u zvanju u učitelj mentor primio sam 16.12.1997. godine i od Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske. • Za uspješnu i više godišnju suradnju povodom 40. obljetnice Fakulteta fizičke kulture Sveučilišta u Zagrebu kao istaknuti mentor na kolegiju Kineziološka metodika dobio sam - Zahvalnicu • za rad i rezultate sa športskim školskim klubom OSVIT- OŠ Karl Marx Republička nagrada Fizičke kulture 1983. godine. • najbolje organiziran i najuspješniji školski sportski klub u RH 2000. god. Savijet športa ZŠS • napredovanje u zvanje mentor – odlukom znanstrvenog vijeća Fakulteta fizičke kulture • zlatna značka Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske - 1991. god. • zahvalnica - za postignute vrhunske rezultate u SA i nastavi od OŠ Zapruđe - Dobitnik sam nagrade grada Zagreba iz oblasti odgoja i obrazovanja. (31. 05. 2000.) za svoj cjelokupni rad - životno djelo - Dobitnik sam nagrade pedagoga fizičke kulture Hrvatske’’ Zaslužni pedagog fizičke kulture i zlatne značke’’ ( 31.01. 2002. ) za svoj cjelokupni rad – životno djelo ; - Dobitnik sam nagrade Trofeja ZŠS za 2003. godinu – za svoj cjelokupni rad – životno djelo • za rad i razvoj studentskog sporta, te postignute rezultate sa SUFF-om ( Sportskom udrugom Filozofskog fakulteta) dobio sam priznanje - Zahvalnicu 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010. godine. • kao voditelj sportske delegacije - reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu na 5. Europsko prvenstvo u veslanju 2-5. 09.2009. ( Kruszwica, Poljska ) nagrađen sam - diplomom • kao voditelj sportske delegacije - reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu na 6. Europsko prvenstvo u veslanju 19-22.08.2010. (Amsterdam, Nizozemska ) nagrađen sam - diplomom • kao voditelj sportske delegacije - reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu na prvenstvu Europe u futsalu nagrađen sam : 3. EP 2006.  Novi Sad ( Srbija ) 18.-23.7.2006. – 2. .mjesto - diploma 4. EP 2007.  Izola ( Slovenija ) 23.-29.7.2007. – 2. mjesto - diploma 5. EP 2008.  Wroclaw ( Poljska ) 07.2008. – 5. mjesto - diploma 6. EP 2009.  Podgorica ( Crna Gora )19-26.07.2008. – 3. mjesto - diploma 7. EP 2010.  Zagreb ( HRVATSKA ) 18-25. 7.2010. – 1. mjesto - diploma 8. EP 2011.  Tampere ( FINSKA ) 17 -24. 7.2011. – 5. mjesto - diploma • kao predsjednik ZSSS ( Zagrebačkog sveučilišnog saveza ) za organizaciju Sveučilišnog prvenstva Zagreba i izniman doprinos razvoju studentskog sporta nagrađen sam od ZSSS. 2008.god. - plaketom • kao predsjednik ZSSS ( Zagrebačkog sveučilišnog saveza ) za organizaciju Sveučilišnog prvenstva Zagreba i izniman doprinos razvoju studentskog sporta nagrađen sam od ZSSS. 2010. god. - plaketom • kao predsjednik ZSSS ( Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza ) i potpresjednik OO ( Organizacionog odbora ) 4. EP u veslanju za sjajnu organizaciju i veliki uspjeh 4. EP u veslanju Zagreb 28-30. kolovoza 2008. godine nagrađen sam od EUSA i Organizacionog odbora - Plaketa i Diploma • kao organizator i kao predsjednik ZSSS ( Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza ) te potpresjednik OO ( Organizacionog odbora ) 7. EP ( Europskog prvenstva ) za studente i 1. EP za studentice u futsalu Zagreb 18-25. srpanja 2010. godine nagrađen sam od EUSA ( Europska sveučilišna sportska asocijacija ) i Organizacionog odbora EP u futsalu - Plaketa i Diploma Voditelj sam i predstavnik Zagrebačkog sveučilišnog športa u ZŠS, stručni suradnik na projektu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : '' Strategija razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu 2012 – 2020 '' .

B I B L I O G R A F I J A


1.0.0. Znanstveni radovi


1.1.0. Znanstveni radovi in extenso – međunarodno recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova
1.1.1. Bosnar, K., Sedar, M., Busch, T., Prot, F. (2002). The relationships of attitude towards football and football related knowledge. In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of „3rd International Scientific Conference, ''Kinesiology – New Perspectives'', Opatija, 2002, (746-749). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-36-1.
1.1.2. Gošnik, J., Bunjevac, T., Sedar, M., Prot, F., Bosnar, K. (2002). Sport experience of undregraduate students In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of 3rd International Scientific Conference, ''Kinesiology – New Perspectives'', Opatija, 2002, (457-462). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-36-1.
1.1.3. Vučetić, V., Ivanjko, A., Šentija, D., Sedar, M. (2003). Brzinska izdržljivost U: D. Milanović & I. Jukić (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša u okviru priredbe 12. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagreb, 21.-22.2.2003., (422-425), Zagreb: Kineziološki fakultet, ISBN 953-6378-39-6.
1.1.4. Sedar, M., Marinović, M. ( ). Differences in morphology and motor abilities in 12 years tennis players. Clermont, Ferand, France.
1.1.5. Alikalfić, V., Kosanović, K., Božić Fuštar, S., Sedar, M. (2005). Dancing activities in teaching physical exercise and health culture on Faculty of Philosophy in Zagreb. In D. Milanović & F.Prot (Eds.), Proceedings Book of 4th International Scientific Conference on Kinesiology, ''Science and Profession – Challenge for the Future'', Opatija, 07.-.11.11.2005., (130-132). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-52-3.
1.1.6. Gošnik, J., Vuić, A., Sedar, M. (2012). Zašto studenti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu biraju šah?. U: Zbornik Međunarodne znanstveno-stručne konferencije ''Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije'', Križevci, 31.03.2012., ( ), Zagreb.

2.0.0. Stručni radovi

2.1.0. Stručni radovi objavljeni u domaćim časopisima
2.1.1 Sedar, M. (2000). Tjelesna i zdravstvena kultura. Ljetopis 35 godina OŠ Zapruđe, Zagreb, 36-37.
2.1.2. Sedar, M. (2000). Školski sportski klub ''Osvit''. Ljetopis 35 godina OŠ Zapruđe, Zagreb, 48-51.
2.1.3. (2003).U zdravom tijelu zdrav duh. FOCUS, Zagreb, (intervju).
2.1.4. Prošlost i sadašnjost perspektiva tjelesnog vježbanja na Sveučilištu, Zagreb (seminarski rad, postdiplomski studij, intervju).

2.2.0. Stručni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova

2.2.1. Bagarić, I., Sedar, M. (2007). University Sports at the University of Zagreb – Croatia, In Supitr Samahito (Ed.). Proceedings Universiade Bangkok 2007 FISU Conference ''University Sport: Sport Creates Man… Man Develops Nationhoods''. Thammasat University Rangsit Campus, Bangkok, Thailand.
2.2.2. Bagarić, I., Babić, D., Sedar, M., Vadjon, I., Busch, T., Šafarić, Z. (2006). Nastava tjelesne i zdravstvene kulture i sport na Sveučilištu u Zagrebu, U: B. Maleš (ur.) Zbornik radova 1. međunarodnog kongresa ''Suvremena kineziologija''. Kupres, 16.-17.09.2006., (231-236), Faculty of Natural Science, Mathematics and Kinesiology (University of Split) & Faculty of Sport and Physical Education (University of Sarajevo) & Faculty of Sport (University of Ljubljana).

2.3.0. Stručni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s domaćih stručnih skupova

2.3.1. Belančić, Z., Sedar, M. (2000). Mini rukomet (pravila i propozicije). U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 9. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, ''Primjena novih tehničkih i tehnoloških dostignuća u edukaciji, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji'', Poreč, 24.–28.06.2000., (108-110), Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
2.3.2. Šafarić, Z., Sedar, M., Šafarić, T. (2001). Kontrola fiziološkog opterećenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, ''Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Poreč, 24.–28.06.2001., (83-85), Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
2.3.3. Sedar, M., Matković, A. (2001). Smjernice organiziranja sportskih studentskih klubova i udruga. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, ''Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Poreč, 24.–28.06.2001., (269-270), Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
2.3.4. Gošnik, J., Sedar, M. (2010). Procjena plivačke sigurnosti studenata/ica od 2002. do 2009. godine uzastopno i provjera znanja plivanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u 2010. godini. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 11. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača, ''Metodički organizacijski oblici rada u području obuke neplivača'', Orahovica, 21.-23.10.2010. (37-38). Zagreb: Hrvatski savez sportske rekreacije.
2.3.5. Neljak, B., Vučetić, V., Sedar, M. (2003). Utjecaj motoričkih varijabli na uspješnost u testu za procjenu funkcionalne sposobnosti kod učenika predmetne nastave osnovne škole. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske ''Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Rovinj, 17.-21.06.2003., (91-95), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
2.3.6. Sedar, M., Zvonarek, N., Cafuta, D., Hudec, V., Blagojević, V. (2004). Primjena barcodova u obradi podataka kros natjecanja prvenstva Sveučilišta u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske ''Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Rovinj, 19.-23.06.2004., (388-393), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
2.3.7. Zvonarek, N., Sedar, M., Božić Fuštar, S. (2006). Primjena novih pomagala i rekvizita u poboljšanju kvalitete rada u područjima edukacije i sporta. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije'', Rovinj, 20.-24.06.2006., (381-385), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-1-5.
2.3.8. Gošnik, J., Sedar, M., Bunjevac, T. (2007). Preferencije studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 19.-23.06.2007., (430-437), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-2-3.
2.3.9. Sedar, M., Blagojević, V., Strahonja, M. (2007). Bavljenje sportom i usvojene štetne navike za zdravlje studenata nogometaša. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 19.-23.06.2007., (352-358), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-2-3.
2.3.10. Vulić, J., Sedar, M., Ćurković, S. (2008). Subjektivna procjena studenata sportaša o natjecanju u košarci na Sveučilišnom prvenstvu u Zagrebu. U: B. Neljak (ur.). Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 24.-28.06.2008., (591-596), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-4-9.
2.3.11. Sedar, M., Ćurković, S. (2008). Subjektivna procjena studenata sportaša o natjecanju u rukometu na Sveučilišnom prvenstvu u Zagrebu. U: B. Neljak (ur.). Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 24.-28.06.2008., (556-561), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-4-9.
2.3.12. Božić Fuštar, S., Sedar, M., Alikalfić, V. (2009). Preferencije studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima. U: B. Neljak (ur.). Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 23.-27.06.2009., (370-376) Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-5-6.
2.3.13. Gošnik, J., Sedar, M., Topolovac. I. (2010). Mogućnost izbora kineziološke aktivnosti u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema njihovim preferencijama u proteklih šest godina. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 22.-26.06.2010., (448-453), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-6-6.
2.3.14. Sedar, M., Nemčić, T., Gošnik, J. (2012). Samoprocjena efikasnosti studentica Zagrebačkog sveučilišta u futsalu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 26.-30.06.2012., (517-522), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-9-0.

2.4.0. Stručni radovi objavljeni u knjigama

2.4.1. Sedar, M. (2001). Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. U: D. Sesar (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2001./2002. Zagreb: Filozofski fakultet, Vodič kroz studij, 192-195.
2.4.2. Sedar, M. (2002). Katedra za kineziologiju. U: M. Jurković (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2002./2003. Zagreb: Filozofski fakultet, Vodič kroz studij, 160–164.
2.4.3. Sedar, M. (2002). Ljetopis športskih škola 2001./2002. Zagreb: Zagrebački športski savez, 7–16.
2.4.4. Sedar, M. (2003). Katedra za kineziologiju. U.: M. Jurković (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2003./2004. Zagreb: FF press, Vodič kroz studij, 172–174.
2.4.5. Sedar, M. (2003). Katedra za kineziologiju U: M. Jurković (ur.) Informacije o razredbenom postupku i studijskim grupama 2003. Zagreb: Filozofski fakultet, 62.
2.4.6. Sedar, M. (2004). Katedra za kineziologiju U: M. Jurković (ur.) Informacije o razredbenom postupku i studijskim grupama 2004. Zagreb: Filozofski fakultet, 64-65.
2.4.7. Sedar, M. (2004). Katedra za kineziologiju. U.: Ž. Fink-Arsovski (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2004./2005. Zagreb; FF press, Vodič kroz studij, 258 – 261.

3.0.0. Separat – letak
3.1.0. Tuđa, A., Gošnik, J., Sedar, M. (2001). Informacija o radu katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Filozofski fakultet, Zagreb, 22.05.2001.

4.0.0. Mediji (video, DVD, ...)
4.1.0. Štefanec, Ž., Sedar, M. (1999). Složeni metodski oblici rada. Zagreb.

5.0.0. Suradnik i redaktor u knjizi, uredništvo
5.1.0. Margetić, V. (2004). Akademski atletski klub ''Mladost'' – Zagreb 1945 – 1985. (priprema dokumentacije, urednik)
5.2.0. (2003). Dvadeseta obljetnica naših svečanosti. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. (priprema dokumentacije, urednik 1983-2003)

6.0.0. Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

6.1.0. Voditelj radionice na stručnom skupu
1. Rovinj, 22.–26.06.2002.''Školski športski klubovi 1995-2001''.
2. Poreč, 19.-23.06.2007. ''Radionica nastavnika visokih učilišta''.

6.2.0. Sudjelovanje i usavršavanje na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima

1. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske (1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001.)
2. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske (2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.)
3. Konferencija o športu Alpe – Jadran (1993.), Rovinj
4. 7. hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača, (2002.), Split
5. Međunarodni znanstveno–stručni skup ''Dopunski sadržaji sportske pripreme'' – 11. zagrebački sajam sporta i nautike, (2002.), Zagreb
6. 3. međunarodna znanstvena konferencija ''Kinesiology, New Perspectives'' – (2002.), Opatija.
7. Adriatic Nautic Academia, jedrenje ''Osnove jedrenja, početna škola za jedriličare'', (02.-04.10.2003.), Murter-Jezera.
8. Adriatic Nautic Academia, jedrenje ''Napredna škola jedrenja'', (05.-07.10.2004.), Murter-Jezera.
9. Adriatic Nautic Academia, jedrenje – Murter-Jezera (2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.).
10. Međunarodni znanstveno–stručni skup ''Kondicijska priprema sportaša'' – 12. zagrebački sajam sporta i nautike, (21.-22.02.2003.), Zagreb
11. Squash stručna prezentacija 02.10.2003., Zagreb
12. Mjerenje srčane frekvencije (prezentacija), Polari, (29.11.2004.), Zagreb, Kineziološki fakultet.
13. Seminar iz PowerPoint programa na računalu, (29.05.2004.), Zagreb, Kineziološki fakultet.
14. Primjena Polar monitora u nastavi TZK (prezentacija), SD ''Martinovka'', (12.04.2005.), Zagreb.
15. Skijanje ''Karving tehnika skijanja'', (15.-18.04.2005.), Krvavec, Slovenija.
16. Hrvatska udruga nordijskog hodanja CNWA (seminar) – Hrvatska i demonstracija NORDIJSKOG HODANJA (26.09.2006.), Zagreb.
17. Udruga kineziologa Zagreba ''Opća mirovna nastojanja i fair play'' (28.05.2008.), Zagreb.
18. Državni seminar za potvrđivanje licence – Skijanje (11.12.2008.) – Sexten, Italija.
19. UNTZKSZ – Stolni tenis (11.02.2009.); Skijanje (21.-22.03.2009.). Krvavec, Slovenija (11.02.2009.); Pravilno izvođenje vježbi za razvoj repetitivne snage (23.02.2010.), Zagreb.
20. 7. i 9. godišnja međunarodna konferencija – Kondicijska priprema sportaša 2009. (''Trening izdržljivosti'', 20.-21.02.2009., Zagreb) i 2011. godine (''Trening koordinacije'', 25.-26.02.2011., Zagreb).
21. Seminar ZUTH – Sexten, Italija (2007).
22. 3th Fisu Conference – 24th Universiade Bangkok, Tajland (2007).

6.3.0. Održana predavanja na znanstvenim i stručnim skupovima, aktivima
1. 7th European Universities FUTSAL Championship for man & 1st European Championship for woman on ''EUSA Convention 2009'' (31.10.2009.), Ljubljana, Slovenija

6.4.0. Članstvo u stručnim društvima i radnim grupama
- stručni suradnik na projektu Kineziološkog fakulteta u Zagrebu pod nazivom ''Izrada strategije razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu'' (2010. → )
- član predsjedništva – Upravnog odbora Udruge pedagoga fizičke kulture grada Zagreba (1997. → )
- član predsjedništva – Upravnog odbora Hrvatskog saveza pedagoga fizičke kulture (1999. – 2004.)
- predsjednik Savjeta za sportsku poduku djece u Zagrebačkom sportskom savezu (1998. → )
- član Nadzornog odbora Saveza športskih klubova Grada Zagreba (2002.)
- zamjenik ravnatelja OŠ Zapruđe (1996.–2000.)
- član radne grupe HOO za izradu strategije razvoja sporta u RH (2000/2001.)
- član Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu (2000. →)
- član Upravnog odbora Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu (2005. → )
- član Izvršnog odbora Hrvatskog kineziološkog saveza (1996. – 2004.)
- član Udruge kineziologa Zagreba (1995. →)
- član i jedan od osnivača Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu (2008. →)
- predsjednik Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza (ZSŠS) (2006. →)
- osnivač MNK ''Svjetlovod'' (18.12.1987.)
- osnivač skijaškog kluba ''SKIM'' (06.10.1990.)
- osnivač tenis kluba ''VIKTORIJA'' (06.10.1990.)
- osnivač atletskog kluba ''NOVI ZAGREB'' (1979.)
- osnivač i tajnik Sportske udruge Filozofskog fakulteta (SUFF) (22.05.2001. →)

6.5.0. Recenzije znanstvenih i stručnih radova
6.5.1. Sivrić, H., Rukavina, D. (2010). Stvaranje potrebnih uvjeta usmjerenih prema individualizaciji. U: ( ). 1. zbornik radova Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2010. Slavonski Brod: Veleučilište u Slavonskom Brodu.
6.5.2. Sivrić, H., Rukavina, D. (2011). Pregled rezultata na Prvenstvu veleučilišta i
visokih škola RH 2011. U: B. Japundžić-Palenkić (ur.), Zbornik radova
Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011. god. 2, br. 2, (103-108),
Slavonski Brod: Veleučilište u Slavonskom Brodu, ISSN-1847-988X.