dr.sc. Martina Sekulić Sović

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
četvrtkom od 12.00 do 13.00
Soba
B003
Telefon
2046/ 6120 046
E-mail
msekulic@ffzg.hr

Nakon što je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu opću lingvistiku i talijanski jezik i književnost upisala je Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezik i kognitivna neuroznanost“, Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Neuralni korelati semantičke obrade kod bolesnika s epilepsijom temporalnog režnja“. 2005. godine znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Barceloni u laboratoriju „Grup de recerca Neurociència Cognitiva“, Department of Pyschology, University of Barcelona. Od 2006. godine surađuje je na projektima istraživanja jezičnih poremećaja u Klinici za neurologiju i Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitacju KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb. Od 2008. godine bila je zaposlena kao vanjska suradnica, zatim od 2012. kao znanstvena novakinja-asistentica, a od 2015. kao poslijedoktorandica na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Prepoznavanje riječi, Jezični poremećaji, Razvoj i učenje jezika, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2 (predavanja i/ili seminari). U suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče i Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG sudjeluje u raznim istraživanjima jezičnih patologija. Sudjelovala je na više domaćih i stranih znanstvenih skupova, osobito iz područja psiholingvistike i neurolingvistike. Članica je Hrvatskog društva za neuroznanost i Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.Sudjelovanje na znanstvenim skupovima i međunarodnim znanstvenim skupovima:

M. Sekulić Sović, V. Erdeljac, Hemispheric lateralization of concrete and abstract words in medial temporal lobe epilepsy. Workshop on Concepts, Actions, and Objects: Functional and Neural Perspectives, Center for Mind/Brain Sciences of the University of Trento, Rovereto, Italija, 2015.

A. Knežević, I. Hitrec, M. Sekulić Sović, I. Simeon, Procjena specifičnih jezičnih obilježja u shizofreniji: prikaz slučaja. Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, XXIX. međunarodni znanstveni skup, Zadar, 2015.

M. Sekulić, V. Erdeljac, Semantic processing of concrete and abstract words (in Croatian) in patients with lateral temporal lobe epilepsy. Experimental Psycholinguistics Conference, UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2014.

V. Erdeljac, B. Munivrana, M. Sekulić, J. Willer Gold, N. Čolović, D. Rosandić, Utjecaj predočivosti na razumijevanje riječi u hrvatskom kod dvojezične i jednojezične djece s govorno-jezičnim teškoćama. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, XXVIII. međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 2014.

V. Erdeljac, A. Peti-Stantić, J. Willer-Gold, M. Sekulić, Effects of Varying Modality Stimuli in Imageability Processing in Croatian Aphasics. 15th ICPLA Conference International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Stockholm, 2014.

E. Dragojević, N. Drča, H. Kovač, A. Lendić, I. Radić, F. Rovčanić, M. Sekulić, B. Munvrana, V. Erdeljac, Semantic processing in people with nominal and motor aphasia associated with different stimuli: picture, written or spoken word. Četvrti hrvatski kongres neuroznanosti, Zagreb, 2013.

V. Erdeljac , V. Vargek - Solter, M. Sekulić, Z. Maček - Trifunović, Govorne greške osoba s motornom afazijom. 7. međunarodni znanstveni skup istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007.

V. Vargek - Solter, Z. Maček - Trifunović, M. Sekulić, V. Erdeljac, Imenovanje semantičkih kategorija u terapiji bolesnika s afazijom. Treći kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara, Zagreb, 2006.

M. Višnar Klobučar, Z. Maček Trifunović, M. Sekulić, Utječe li fiziološki tijek usvajanja puzanja na kvalitetu psiholingvističkog razvoja djeteta? Preliminarna studija, Drugi interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji, Hrvatsko logopedsko društvo, Zadar, 2006.

M. Sekulić, V. Erdeljac, V. Vargek - Solter, Z. Maček –Trifunović, Syntactic- semantic relationships in mental lexicon with aphasic patients. 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Dubrovnik, 2006.