dr.sc. Marija Selak, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Petak, 14:00- 15:00
Soba
C-218
Telefon
6120-081
E-mail
marija.selak@gmail.com

Dr. sc. Marija Selak rođena je 14. ožujka 1982. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij filozofije i hrvatskog jezika i književnosti. Tijekom studija primala je državnu stipendiju, a u ak. god. 2006./2007. provela je zimski semestar u Bratislavi radeći na diplomskom radu kao CEEPUS-ova stipendistica. Od travnja 2004. do listopada 2005. godine radila je na Televiziji Z1 kao spiker-voditelj, a zatim kao urednik vlastite emisije iz područja kulture. Od studenog 2007. do srpnja 2008. godine radila je kao voditeljica Odjela za odnose s javnošću Olympic Internationala d.o.o. Nakon rada u odnosima s javnošću, 2008. godine zapošljava se kao novinarka i suradnica na scenariju u emisiji „Navrh jezika“ Hrvatske radiotelevizije. Ak. god. 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U veljači 2010. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice na projektu „Zasnivanje integrativne bioetike“ (voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović). Poslijediplomski doktorski studij filozofije upisuje 2006. godine, a 11. lipnja 2013. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Ljudska priroda i nova epoha“ (mentor: prof. dr. sc. Lino Veljak) te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofije. U kolovozu 2013. prelazi u status znanstvene novakinje – više asistentice. U nastavi sudjeluje kao suizvoditeljica kolegija iz ontologije i filozofije povijesti pri Katedri za ontologiju čiji je predstojnik prof. dr. Lino Veljak.

Dr. sc. Marija Selak objavila je 1 knjigu, 5 znanstvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama te 4 druga rada (prikaza skupova). Održala je 21 izlaganje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Tajnica je Referalnog centra za bioetiku u jugoistočnoj Europi u sklopu čega radi na održavanju i digitaliziranju biblioteke RECEBIO te uspostavi suradnje RECEBIO s ostalim bioetičkim dokumentacijskim centrima u Europi. Tajnica je Hrvatskog filozofskog društva te članica organizacijskog odbora Lošinjskih dana bioetike.

U sklopu razvojnog projekta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom: Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Marija Selak sudjelovala je na sastancima suradnika i partnera u radu nacrta kurikuluma poslijediplomskog doktorskog studija integrativne bioetike. Od 2010. suradnica je na projektu „Zasnivanje integrativne bioetike” (voditelj projekta: prof. dr. Ante Čović, broj projekta 130-1300990-1085). U rujnu 2008. godine bila je polaznica 3rd Summer School of Integrative Bioethics, kao stipendistica DAAD i Volkswagen-Stiftung. U dva je navrata boravila na stručnome usavršavanju u Njemačkoj − na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu (2008.) te na IWE – Institut für Wissenschaft und Ethik u Bonnu (2010.), kao DAAD stipendistica.

U novije je vrijeme sudjelovala u radu dviju radionica, radionice Warsaw summer Hegel and Marx school 2013: The First Workshops: Hegel’s Dialectic and the Method of „Das Kapital“, koja se održala od 22. do 26. rujna 2013. u Kuklówki (Poljska) te radionice COST Action IS1201: Disaster Bioethics: Veterans’ voices: learning from the experience of disaster relief teams and home-front coping in Israel, koja se održala od 15. do 17. listopada 2013. u Tel Avivu (Izrael).

Recenzirala je veći broj članaka za časopise Filozofska istraživanja, Metodički ogledi i The Holistic Approach to Environment.

Članica je Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH). Kao mlada urednica bila je uključena u rad časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica.Bibliografija (izbor)

Knjige

Ljudska priroda i nova epoha, Naklada Breza, Zagreb 2013.
Znanstveni radovi

„Dis/funkcionalnost pred/govora: granice i mogućnosti”, Filozofska istraživanja, 129 (1/2013), str. 61-68; izvorni članak.
„Human enhancement and human nature”, u: Walter Schweidler (ur.), Bioethik – Medizin – Politik / Bioethics – Medicine – Politics, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012., str. 113-120.
„Karl Löwith as a precursor and incentive to the idea of integrative bioethics”, u: Amir Muzur, Hans-Martin Sass (ur.), Fritz Jahr and the foundations of global bioethics. The future of integrative bioethics, Lit Verlag, Münster, 2012., str. 131-138.
„Prevladavanje ili svladavanje ekofeminizma?“, u: Rada Drezgić, Daša Duhaček, Jelena Vasiljević (ur.), Ekofeminizam – nova politička odgovornost, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2012., str. 83-99.
“Bioetički osvrt na filozofiju N. A. Berdjajeva. Promišljanje degradacije duhovnosti i biti tehnike u prijelomu epoha”, Filozofska istraživanja, 115 (3/2009), str. 603-614; izvorni članak.