dr.sc. Dean Slavić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Utorkom i petkom od 14.15 do 15.00
Soba
B 115
Telefon
-
E-mail
dean.slavic@gmail.com

Životopis Dean Slavić rođen je godine 1961. u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Matuljima, a srednju školu u Rijeci. Diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1986. na ondašnjem Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Poslijediplomski studij završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši magisterij1997. i doktorsku dizertaciju 2000. Predavao je hrvatski jezik tijekom godine 1987. u srednjoj školi u Opatiji, a nakon toga od 1987. do 1996. predaje hrvatski jezik i povijest u sadašnjim Osnovnim školama Andrije Mohorovičića u Matuljima i Drage Gervaisa u mjestu Brešca. Godine 1996. imenovan je savjetnikom odnosno nadzornikom za nastavu hrvatskoga jezika u ondašnjem Ministarstvu prosvjete i športa. Godine 2007. izabran je za docenta na zagrebačkoj kroatistici, pri Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Godine 2013. izabran je u zvanje izvanrednoga profesora. Dobio je nagradu Filozofskoga fakulteta za knjige objavljenje godine 2011. Organizirao je simpozije i uredio zbornike o Dubravku Horvatiću (2008.) te odnosu Biblije i književnosti (2012. i 2014.) Tijekom prvih demokratskih izbora 1990. bio je izabran u gradsko vijeće bivše Općine Opatija na listi Hrvatske kršćanske demokratske stranke. Nakon nekoliko godina prestao se baviti politikom. Hrvatski je branitelj iz Domovinskoga rata, nositelj Spomenice i značke Oluja. Godine 1989. objavio je zbirku pjesama Osojnica, a godine 2003. zbirku povezanih pripovijedaka Ars moriendi.

ZNANSTVENE KNJIGE:

1. Mit i Nikola Šop, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka 1998.

2. Simboli i proroci (Uvod u biblijski intertekst ), Školska knjiga,
Zagreb 2011.

3. Sveta knjiga i dva pjesnika (Komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T.S. Eliota i Nikole Šopa), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011.

4. Peljar za tumače (Književnost u nastavi), Profil, Zagreb 2011.
IZBOR IZVORNIH ZNANSTVENIH I DRUGIH RECENZIRANIH ČLANAKA:


1. Eliotov ranjeni kirurg, Književna smotra, br. 108 – 109, 1998.


2. Fryeevi modusi smrti, Umjetnost riječi, XLV, 2, Zagreb, travanj-lipanj
2001. (str. 125 – 149)

3. Traklovi preludiji šutnje, Književna smotra, br. 123, 2002.,
(str. 71 – 78)

4. Stilski aspekti Starčevićeva teksta Pisma Magjarolacah,
Forum, Mjesečnik Razreda za književnost HAZU, 11 – 12,
2002. (str. 1424 – 1447)

5. Metodički pristup erotskim i ljubavnim motivima u Eliotovoj Pustoj
zemlji, Hrvatski 1 – 2 , 2003.

6. Stilski elementi homogenizacije u Prosenjakovu Divljem konju Republika, 5 /2004. (str. 73 – 89.)


7. Kasni Montale i kršćanski simboli, Književna smotra, I. / 2005.
(str.31 – 48).

8. Ujevićeva Fisharmonika, Kijevski književni susreti (5. / 2006),
Zbornik radova i pjesama

9. Ispunjene praznine u Šopa, Montalea, Eliota i Trakla,
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Knjiga 493
(2006).,str. 81 – 98. Knjiga donosi radove s međunarodnoga simpozija o Nikoli Šopu, održanoga u Zagrebu u organizaciji HAZU.

10. Biblijski intertekst u ranim pjesničkim zbirkama Vlade Gotovca
Kijevski književni susreti (6. / 2007.) Zbornik radova i pjesama

11. The Underworld in Tolkien's The Lord of the Rings, Tolkien 2005.
Proceedings, Tolkien Society, London 2008.

12. Metodički pristup Hamletu, Hrvatski, 1 / 2008.

13. Pjesništvo Dubravka Horvatića, Dometi 3 – 4 / 2009.

14. Dekovićeva Dolina noćnih prikaza, Kroatologija, godište 1, broj
2, Zagreb 2010. (izišlo u srpnju 2011.)

15. Biblijski intertekst u romanu Joséa Saramaga Ogled o sljepoći, u
koautorstvu sa Sandrom Živanović, Književna smotra 160 / 2011.

16.Biblijska analogija u djelu Mali princ Antoinea de Saint Exupéryja, Obnovljeni Život, 4 /
2011. , u koautorstvu s Anom Jambrišak

17. Funkcija biblijskoga interteksta u Biblijskim prizorima Ivana
Bakmaza, u koautorstvu s Josipom Sabljo, Zbornik s međunarodnoga
simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Rijeka i
Zagreb 2012.

18. Razmatranje biblijskoga interteksta u filmu Ben-Hur Williama
Wylera, u koautorstvu s Anamarijom Lovaković, Zbornik s
međunarodnoga simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska –
Ogranak u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u
Zagrebu, Rijeka i Zagreb 2012.

19.Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskome pristupu djelu Eugena Kumičića Pod puškom, Školski vjesnik, 1 / 2013.


20.The Impact of the Quality of Trainig Programs on the Language and Communicative of Students ( u koautorstvu s Jadrankom Herceg), str. 435.

Proceedings: Information Society 2013., 16th International Multiconference, 7 – 11 October 2013, Jože Stefan Institute, Jamova cesta 39, Ljubljana, Slovenia


21. Biblijski intertekst u Batinama do oltara don Ante Bakoićam u koautorstvu s Beatom Čolakom, Obnovljeni Život, 2 / 2014.

UREDNIČKA DJELATNOST
Dubravko Horvatić (zbornik sa simpozija, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci; isto: Dometi 2 - 4 / 2008)
Biblija i književnost (zbornik sa simpozija, isto: Dometi 1 - 2 / 2012)
Biblija i književnost 2014. (zbornik sa simpozija, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, 2014.)