dr.sc. Nina Smolej Narančić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
četvrtkom 10-11h
Soba
Institut za antropologiju
Telefon
5535 108
E-mail
nsmolej@inantro.hr