dr.sc. Armano Srbljinović

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni savjetnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
Telefon
3786-662
E-mail
armano.srbljinovic@kc.t-com.hr

Armano Srbljinović rođen je 1970. godine. Djetinjstvo je proveo u Križevcima. Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1994.), a magistrirao na interdisciplinarnom sveučilišnom Poslijediplomskom studiju vođenja i upravljanja pokretnim objektima pri Sveučilištu u Zagrebu (1999.). Od 2001. godine radi u MORH-ovom Institutu za istraživanje i razvoj obrambenih sustava. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Od 2002. do 2013. godine surađivao je na trima znanstvenim projektima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz područja društvenih znanosti, polje: sigurnosne i obrambene znanosti. Znanstveno se bavi modeliranjem i simulacijama, teorijom kompleksnih sustava, političkom sociologijom, sociologijom emocija i antropologijom vrijednosti. Znanstveni radovi citirani su mu u bazama Scopus i Web of Science preko 50 puta. Član je znanstvenih i strukovnih udruga: European Social Simulation Association, European Research Group on Political Attitudes and Mentalities, Association for Computing Machinery, Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Hrvatskog društva za integralnost, Hrvatskog interdisciplinarnog društva, te Matice hrvatske. Sudjelovao je u programskim ili organizacijskim odborima znanstvenih konferencija: European Conference on Political Attitudes and Mentalities (2012.) Research Advancement for Sustainable Society (2009.), Describing Complex Systems (2008.), te NATO-ove napredne istraživačke radionice Complex Societal Dynamics: Security Challenges and Opportunities (2009.). Kao autor ili koautor prilogom je pridonio na ukupno petnaestak međunarodnih i desetak domaćih znanstvenih skupova. Recenzent je u znanstvenim časopisima Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Social Science Computer Review, Polemos i Socijalna ekologija. Član je uredničkih odbora znanstvenih časopisa European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, Interdisciplinary Description of Complex Systems i Holon. Dobitnik je Nagrade Međunarodnog instituta za napredne studije u istraživanju sustava i kibernetici za znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji u Baden-Badenu (2006.), te Povelje MZT-a i MORH-a za osobni doprinos na znanstveno-istraživačkom projektu PILOT taktička simulacija (1998.). Aktivan je u popularizaciji znanosti.

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA UZ POTPORU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2007. – 2013.
Suradnik na projektu „Vojna kultura i identitet OS RH“ Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ozren Žunec.

2003. – 2006.
Suradnik na projektu „Učenje za ljudska prava na Sveučilištu“ Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu, voditelji projekta: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić.

2002. – 2006.
Suradnik na projektu „Socijalni korelati Domovinskog rata“ Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ozren Žunec.


SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA UZ POTPORU MEĐUNARODNIH USTANOVA

2009.
Na natječaju NATO-ovog programa Znanost za mir i sigurnost dobio financijsku potporu NATO-a za organizaciju NATO-ove napredne istraživačke radionice radionica (NATO Advanced Research Workshop) Complex Societal Dynamics: Security Challenges and Opportunities, Zagreb, 09.-11. prosinca 2009.


ČLANSTVO U ZNANSTVENIM DRUŠTVIMA

2012. – danas
European Research Group on Political Attitudes and Mentalities (EPAM)
2011. – danas
Hrvatsko društvo za integralnost
2009. – danas
Hrvatsko sociološko društvo
2007. – danas
Association for Computing Machinery (ACM)
2005. – danas
Hrvatsko interdisciplinarno društvo
2003. – danas
European Social Simulation Association (ESSA)
2001. – danas
Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja


UREĐIVANJE I RECENZIRANJE ZNANSTVENIH ČASOPISA

Znanstveni časopis Interdisciplinary Description of Complex Systems – član uredničkog odbora.
Znanstveni časopis European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities – član uredničkog odbora.
Postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis Holon – član uredničkog odbora.
Znanstveni (CC) časopis Journal of Artificial Societies and Social Simulation – recenzent.
Znanstveni (CC) časopis Social Science Computer Review – recenzent.
Znanstveni časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira Polemos – recenzent.
Znanstveni časopis za ekološku misao i sociologijsko istraživanje okoline Socijalna ekologija – recenzent.


ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA

2012.
Međunarodna znanstvena konferencija European Conference on Political Attitudes and Mentalities (ECPAM'2012), Bukurešt, Rumunjska – član programskog odbora.

2009.
NATO-ova napredna istraživačka radionica (NATO Advanced Research Workshop) Complex Societal Dynamics: Security Challenges and Opportunities, Zagreb, 09.-11. prosinca 2009. – inicijator radionice i član organizacijskog odbora.

Međunarodna znanstvena konferencija Research Advancement for Sustainable Society (REAS), Zagreb, 09.-10. listopada 2009. – član organizacijskog odbora.

2008.
Međunarodna znanstvena konferencija Describing Complex Systems (DECOS), Zadar, 03.-07. rujna 2008. – član organizacijskog odbora.


ZNANSTVENE NAGRADE I PRIZNANJA

2006.
Nagrada Međunarodnog instituta za napredne studije u istraživanju sustava i kibernetici za znanstveni rad predstavljen na 18. međunarodnoj konferenciji o istraživanju sustava, informatici i kibernetici održanoj od 7. do 12. kolovoza 2006. u Baden-Badenu, Njemačka.

1998.
Povelja MZT-a i MORH-a za osobni doprinos na znanstveno-istraživačkom projektu "PILOT taktička simulacija".