dr.sc. Barbara Stamenković Tadić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ponedjeljkom od 12.30 do 14.00 h
Soba
C209a
Telefon
6120-271
E-mail
barbara.stamenkovic@gmail.com

Rođena je 1982. god. u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu godine 2005. diplomirala je komparativnu književnost i filozofiju, 2008. završila preddiplomski i 2011. diplomski studij psihologije te 2012. poslijediplomski doktorski studij filozofije. Od 2008. pohađa edukaciju IGW instituta iz Gestalt psihoterapije. Dobitnica je Rektorove nagrade (2005.), nagrade Fakulteta za izvrsnost u preddiplomskom (2008.) i diplomskom (2010.) studiju psihologije, nagrade Fakulteta za najbolju sportašicu u akademskoj godini 2002./2003., stipendije Grada Rijeke (2000.-2005.) i Nacionalove Top stipendije za top studente (2003.). Od 2006. zaposlena je na Odsjeku za filozofiju matičnog fakulteta kao znanstvena novakinja na projektu »Bioetika i filozofija« (voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), a od 2007. na projektu »Zasnivanje integrativne bioetike« (voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović, broj projekta 130-1300990-1085) u suradničkom zvanju asistentice (od 2012. u suradničkom zvanju više asistentice) na Katedri za ontologiju.

Područja znanstvenog interesa: filozofska antropologija, filozofija uma, filozofija psihijatrije, filozofija psihologije, ontologija, bioetika