dr.sc. Hrvoje Stančić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorkom 16.30-18.30 (zimski semestar), ponedjeljkom 12.30-14.30 (ljetni semestar)
Soba
E-312
Telefon
01/409-2350
E-mail
hstancic@ffzg.hr

Rođen je 2. listopada 1970. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1996. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1996. prihvaćen je kao znanstveni novak na projektu koji se vodi na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (broj znanstvenika 244003). Magistrirao je 2001. godine s temom Upravljanje znanjem i globalna informacijska infrastruktura. Doktorirao je 2006. s temom Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata. Od listopada 2011. je u zvanju izvanrednog profesora. Nastavu izvodi na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na izvanrednom studiju te Stručnom usavršavanju iz arhivistike za HRT. Predaje predmete – preddiplomski: Osnove informacijske tehnologije, Osnove digitalne obrade teksta i slike, diplomski: Digitalizacija i migracija dokumenata, Digitalizacija 3D objekata i prostora, Digitalni arhivi, doktorski: Očuvanje autentičnosti elektroničkog gradiva, Planiranje procesa digitalnog očuvanja. Kao gostujući predavač predavao je pet godina na diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu te dvije godine na diplomskom i doktorskom studiju na Fakultetu za administraciju i menadžment informacijskih sistema Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitoli. Vodio je izradu 4 disertacije te više od 80 završnih i diplomskih radova. Vodio je izradu studentskog znanstvenog rada Očuvanje digitalnog naslijeđa: smjernice i preporuke koji je u ak. god. 2007./2008. nagrađen Rektorovom nagradom. Predstojnik je Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku od 2008. godine. Koordinator je radionica na Odsjeku te je od 2007. aktivno uključen u organizaciju odsječke bienalne međunarodne konferencije INFuture – The Future of Information Sceinces. U Ministarstvu kulture RH član je radne skupine za izradu nacionalne strategije za digitalizaciju kulturne baštine.

Autor je knjige Digitalizacija, koautor knjige Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata, urednik četiriju knjiga, a objavio je, samostalno ili u koautorstvu, više od 50 znanstvenih i stručnih radova.
Kao istraživač sudjelovao je u radu četiriju nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata i jednom međunarodnom TEMPUS projektu. Vodio je, na razini fakulteta, međunarodni projekt HERITAGE Live koji se odvijao u okviru IPA operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Na razini Hrvatske koordinirao je aktivnosti europske koordinacijske inicijative Digital Preservation Europe – DPE. Istraživač je i voditelj hrvatskog istraživačkog konzorcija od 8 institucija na međunarodnom projektu InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (2013.-2018.).
Član je i član predsjedništva Hrvatskog arhivističkog društva (HAD), član Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HIDD), Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, te je fakultetski predstavnik u Međunarodnom centru za arhivska istraživanja ICARUS.