dr.sc. Mario Strecha, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
srijeda 10-11; petak uz prethodni dogovor između
Soba
C-114
Telefon
4092-154
E-mail
mario.strecha@email.t-com.hr

Dr. sc. Mario Strecha rođen je u Zagrebu 1956. godine. Studij povijesti završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb. Na istom je fakultetu najprije magistrirao, a potom i doktorirao. Od 1997. radi je na Odsjeku za povijest. na kojem predaje predmet pod nazivom Hrvatska povijest u 19. stoljeću. Za redovitog profesora izabran je 2013. godine. Voditelj je doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijest u europskom i svjetskom kontekstu kojeg je u suradnji sa nekolicinom nastavnika i oblikovao. Uže područje njegovog znanstvenog interesa je povijest hrvatskog političkog katolicizma. O tom pitanju, kao i o različitim problemima hrvatske povijesti s kraja 19. i na početku 20. stoljeća, objavio je više rasprava i članaka u domaćim i inozemnim časopisima, a problem hrvatskog političkog katolicizma cjelovito je obradio u tri monografije. Višegodišnji je član redakcije slovenskog časopisa Prispevki za novejšo zgodovino koji izlazi u Ljubljani i časopisa za povijest svakodnevnog života Zgodovina za sve, vse za zgodovino, koji izlazi u Celju. Kao gost profesor sudjelovao je i sudjeluje u nastavi povijesti na Oddelko za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Surađuje i sa Sveučilištem Ca' Foscari u Veneciji.

Prof. dr. sc. Mario Strecha objavio je više od dvadesetak rasprava i članaka u domaćim i inozemnim časopisima kao i brojnih članaka i natuknica u Hrvatskoj općoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, u čijoj je izradi nekoliko godina sudjelovao i kao urednik struke za hrvatsku povijest 19. stoljeća. Odlukom redakcije u tom izdanju tekstovi nisu potpisivani, no podaci o autorstvu dostupni su u Leksikografskom zavodu. Napisao je i više od osamdesetak članaka za enciklopedijsko izdanje "Krležijana" Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Autor je i triju monografija o fenomenu hrvatskog političkog katolicizma, koji je u središtu njegovog znanstvenog interesa: Katoličko hrvatstvo. Počeci poliitčkog katolicizma u banskoj Hrvatskoj (1897-1904), Zagreb, 1997; "Mi smo Hrvati i katolici". Prrvi hrvatski katolički kongres 1900., Zagreb, 2008; Katoličko pravaštvo.Poliitčki katolicizam u banskoj Hrvatsko u predvečerje Prvoga svjetskog rata (1904-1910), Zagreb, 2011. U koautorstvu s N. Budakom i Ž. Krušeljom objavio je i monografiju Habsburzi i Hrvati, Zagreb, 2003. Sudjelovao je na međunarodnim i domaćim simpozijima i kolokvijima.