dr.sc. Helena Stublić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
četvrtak 8:30-10 sati
Soba
E-324
Telefon
01 4092 322
E-mail
hstublic@ffzg.hr

Rođena je 1983. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Od 2002. godine studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na dvopredmetnom studiju povijesti umjetnosti i informacijskih znanosti, smjer muzeologija gdje je i diplomirala 2008. godine s temom On-line izvori institucija za istraživanje korisnika baštine. Od studenog 2007. do listopada 2008. sudjelovala je na međunarodnoj radionici MEP-TIEM-SEE u Ohridu (Makedonija) i Gornjoj Stubici (Hrvatska) za zaštitu u muzejima (u or-ganizaciji UNESCO-a, ICOM-a, Getty Conservation Institute, National Archives – Netherlands i ICCROM-a). Od listopada 2008. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za informacijske znanosti (Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom) kao znanstvena novakinja – asistentica na projektu prof. Žarke Vujić Istraživanje korisnika baštine. U rujnu 2014. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja. Sudjeluje u nastavi na kolegijima Uvod u muzeologiju, Osnove upravljanja muzejskim zbirkama, Muzejske zbirke, Muzejske izložbe i Arhitektura muzeja. Urednica je muzeo[b]loga – bloga Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom. U veljači 2009. održala je javno predavanje Kako sačuvati našu baštinu za buduće naraštaje na Otvorenoj srijedi Muzejskog dokumentacijskog centra, te u ožujku iste godine javno predavanje O muzeologiji ili kako biti bliže vlastitoj kulturnoj i prirodnoj baštini u sklopu Salona Matice hrvatske. Od 2009. godine sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje priručnika za zaštitu u muzejima pri Muzejskom dokumentacijskom centru, a od 2011. sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje prijedloga pravilnika za napredovanje u muzejskoj struci pri Hrvatskom muzejskom društvu.