dr.sc. Mirjana Šagud, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
utorak 17-18, petak 8-9
Soba
C 224
Telefon
01 6120 185
E-mail
msagud@ffzg.hr

Dr.sc. Mirjana Šagud, izv.prof. Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. godine u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku akademiju. Godine l982. diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu studij pedagogije. Na istom fakultetu magistrirala je godine l991. iz područja pedagogije obranom magistarskog rada pod nazivom „Postupci odgajatelja u razvijanju i bogaćenju simboličke igre“. Doktorirala je 3. svibnja 2006. godine disertacijom „Odgajatelj kao refleksivni praktičar“. Od l982. godine radila je kao znanstveni asistent pri Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta, a od 1998. godine na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje je bila je na dužnosti dekanice. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 23. rujna 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Autorica je dviju znanstvenih knjiga -„Odgajatelj u dječjoj igri“ i „Odgajatelj kao refleksivni praktičar“, tridesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima sa stručno-znanstvenih skupova, te više desetaka stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja. Od 2006. godine suradnica je na znanstvenom projektu „Nove paradigme ranog odgoja“, a od 2013. godine na bilateralnom znanstvenom projektu „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“. Voditeljica je akcijskih istraživanja usmjerenih na unapređivanje prakse u nekoliko zagrebačkih dječjih vrtića. Od 2001. godine predsjednica je Državnog povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja.

Znanstvena djelatnost vidljiva je iz životopisa i objavljenih radova