dr.sc. Aleksandra Ščukanec, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
utorkom (13.30-15.30) i srijedom (9.30-11.00)
Soba
E-311
Telefon
00 385 1 6120 353
E-mail
ascukane@ffzg.hr

Rođena sam 27. ožujka 1984. godine u Zagrebu gdje sam, nakon završene osnovne škole, upisala XVI. gimnaziju. Godine 2002. proglašena sam maturanticom generacije. Iste godine upisujem studij anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U akademskoj godini 2004./2005. dobila sam Rektorovu nagradu za rad i istraživanje iz metodike engleskoga jezika. Diplomirala sam 24. siječnja 2007. godine. Diplomski rad Germanizmi u djelu Gorana Tribusona pisala sam i obranila na germanistici pod mentorstvom dr. sc. Velimira Piškorca. U studenome 2006. godine upisala sam Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na istome fakultetu. Od 1. srpnja 2007. godine radim kao znanstvena novakinja-asistentica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu na projektu Njemački i hrvatski u dodiru – sociokulturni aspekti i komunikacijske paradigme što ga vodi dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi. Doktorirala sam 8. veljače 2011. s radom Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću: sistemskolingvistički, sociolingvistički i jezičnobiografski aspekti. U akademskoj godini 2008./2009. bila sam tajnica, a 2009./2010. voditeljica Zagrebačkog lingvističkog kruga. Od 2009. preuzela sam dužnost ECTS koordinatorice, a od 2012. i ERASMUS koordinatorice na Odsjeku za germanistiku. Godine 2011. objavila sam knjigu Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću za koju sam 2012. dobila nagradu Ljudevit Jonke Matice Hrvatske. Pozvana izlaganja: 4. svibnja 2011. – Hrvatska matica iseljenika: Suvremene tendencije razgovornoga jezika gradišćanskih Hrvata 11. svibnja 2011. – Beč, Institut für Slawistik – Deutsch-kroatische Sprachkontakte in Burgenland: linguistische und identitätsbezogene Aspekte 18. siječnja 2012. –Zadarska lingvistička srida – Jezik i identitet u jezičnobiografskim tekstovima gradišćanskih Hrvata 13. studenog 2013. –Sveučilište u Zagrebu – Tjedan Sveučilišta – predstavljanje značajnih postignuća mladih znanstvenika – predstavnica humanističkih znanosti Organizacija konferencija: Esperanto i hrvatski kulturni identitet (Zagreb, 7. i 8. 11. 2008.) – glavna tajnica Media for All 5 (Dubrovnik, 25. – 27. 9. 2013.) – organizacijski i znanstveni odbor - http://mediaforall5.dhap.hr/