dr.sc. Tatjana Škarić-Jurić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
srijeda, 13.00-15.00
Soba
Institut za antropologiju, Gajeva 32
Telefon
5535135
E-mail
tanja@inantro.hr

Školovanje i usavršavanje: diplomirala 1989. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 1990. položila državni stručni ispit; magistrirala 1993. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu; doktorirala 1999. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno usavršavanje dopunila edukacijom u inozemstvu (Grčka, Izrael, SAD, Italija). Radno iskustvo: od 1989. zaposlena na Institutu za antropologiju. Izbori u znanstvena i nastavna zvanja: 2001. znanstvena suradnica a 2006. viša znanstvena suradnica u području humanističkih znanosti (polje: etnologija i antropologiju); 2008. naslovna izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 2011. znanstvena savjetnica u području biomedicine i zdravstva. Znanstvena aktivnost: sudjelovala u radu desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, od kojih je voditeljica bila jednom domaćem («Nasljedni i ne-nasljedni izvori varijabilnosti pokazatelja kardiovaskularne i respiratorne funkcije»; 1998.-2001.) i jednom međunarodnom projektu («Obesity in Croatian Roma: the interaction of leptin system genes and nutritional status biomarkers in different environments»; 2012.-2013.). Znanstveni interesi: biološka antropologija, kvantitativna i populacijska genetika, rast i razvoj, starenje i dugovječnost, genetička epidemiologija masovnih kroničnih bolesti. Publikacije: 49 znanstvenih radova (od toga 40 CC), 8 ostala rada, (su)urednica/autorica dviju knjiga, 62 priopćenja na znanstvenim skupovima, mentorstvo 4 kvalifikacijska rada; h-indeks = 10, ukupan broj citata = 656 (WoS). Stručna aktivnost: članica nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih udruženja; članica organizacijskih odbora 20-ak znanstvenih skupova (7 puta tajnica); 1995.-2004. tajnica časopisa «Collegium Antropologicum»; 2001.- članica Etičkog povjerenstva Instituta za antropologiju (2006.- predsjednica istog); 2014. Recenzentica znanstvenih projekata okvirnog programa EC - Obzor 2020. za područje društvenih izazova, tema 1: “Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života” (H2020-PHC-2014); 2008. recenzentica Marie Curie projekata (FP7-PEOPLE); 2013.- članica Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo. Nastavna aktivnost: od 1999. sudjeluje u nastavi doktorskog studija «Nutricionizam» na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu («Prehrambeni status čovjeka»), a od 2008. u nastavi doktorskih studija «Biologija» na Prirodoslovno-matematičkom fakulteta («Antropologija - biološka raznolikost čovjeka»). Od 2006. je voditeljica dvaju kolegija na preddiplomskom studiju antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu («Uvod u populacijsku genetiku» i «Kvantitativna genetika»).

Sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima:
2012.-2013. glavni istraživač, "Debljina kod hrvatskih Roma: interakcija gena leptinskog sustava i biomarkera prehrambenog statusa u različitom okružju" (Nutricia Research Foundation, Nizozemska; 2012-36/2013-E7)
2014.-2014. glavni istraživač (za posljednje mjesece trajanja projekta), "Stohastički i kibernetički modeli u antropologiji" (MZOŠ RH; 196-1962766-2736)
2007.-2014. istraživač, "Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti" (MZOŠ RH; 196-1962766-2747)
2002.-2006. istraživač, "Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup" (MZT RH; 0196001)
2002.-2005. istraživač, "Genetics of complex traits and diseases in Croatian genetic isolate" (Medical Research Council-Human Genetic Unit and University Medical School, University of Edinburgh, Edinburgh, UK)
1998.-2001. glavni istraživač, "Nasljedni i ne-nasljedni izvori varijabilnosti pokazatelja kardio-vaskularne i respiratorne funkcije" (MZT RH; 196002)
1996.-2002. istraživač, "Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske: Stohastički i deterministički modeli" (MZT RH; 01960103)
1995.-1998. mlađi istraživač, "Biological and cultural micro-differentiation among rural populations, Middle Dalmatia - Croatia" (Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA; JFP-259)
1993.-1995. mlađi istraživač, "Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika" (Ministarstvo obrane RH)
1989.-1991. mlađi istraživač, "Rast i razvoj djece i omladine Jugoslavije"
1991.-1995. mlađi istraživač, "Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske" (MZT RH; 3-01-133)
1986.-1990. mlađi istraživač, "The population structure study through polygenetic and monogenetic biological traits in man" (MZ RH; 1-08-02-03-05)
1989.-1990. mlađi istraživač, "Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja" (RSIZZ SRH; 1-08-02-03)