mr.sc. Jana Škrgulja

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
utorak 11-12:30 h
srijeda 12:30-14 h
Fond 2
Soba
Fond 2, 17
Telefon
6060788
E-mail
jskrgulj@ffzg.hr

JANA ŠKRGULJA Životopis Rodila se 20. prosinca 1980. u Ljubljani. Upisala je 2005. studij arheologije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na diplomskom studiju upisala je studij jednopredmetne arheologije (smjer Srednjovjekovna arheologija) s naglaskom na istraživanju razdoblja 'velike seobe naroda' te dvopredmetni studij komparativne književnosti i povijesti umjetnosti na kojem se prvenstveno bavila izučavanjem kasnoantičkih tema na filmu s primjerom Hipatije. Godine 2013., pod mentorstvom dr. sc. Krešimira Filipca, izv. prof., diplomirala je arheologiju s temom Arheološki predmeti Velike seobe naroda (od kraja 4. do kraja 6. stoljeća) s područja Druge, odnosno Sirmijske Panonije koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Prethodno je studirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao studentica radila je u Odvjetničkom uredu Anić & partneri u Zagrebu te kao producentica više kazališnih, filmskih i glazbenih projekata (Thearto, kazališne predstave Marija Kovača, ISFMF itd). Godine 2003., pridružila se arheološkim iskopavanjima na Bribirskoj Glavici te je, do danas, sudjelovala u više trideset arheoloških kampanja na lokalitetima od pretpovijesti do srednjeg vijeka većinom surađujući s Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arheološkim muzejem u Zagrebu i Ministarstvom kulture RH - Konzervatorskim odjelom u Šibeniku (Gardun, prof. dr. Mirjana Sanader; Lobor, prof. dr. Krešimir Filipec; Lasinja, dr. Jacqueline Balen; Osor, prof. dr. Miljenko Jurković; dr. Sebastien Bully and dr. Morana Čaušević Bully; Kornati, Marko Menđušić; Zmajevac, Slavica Filipović; Vučedol, prof. dr. Aleksandar Durman, itd.). Godine 2013. izabrana je za tajnicu je Hrvatskog arheološkog društva, a 2017. je reizabrana. Bila je doktorandica na Poslijediplomskom doktorskom studiju medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i vanjski suradnik u preddiplomskoj nastavi na Odsjeku za arheologiju i Odsjeku za povijest istog fakulteta. Trenutačno je zaposlena kao asistentica dr. sc. Krešimira Filipca, izv. prof. na Katedri za opću i nacionalnu srednjovjekovnu arheologiju pri Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije pri istom Fakultetu. Usavršavanja Bila je 2008.-2012. suradnica u istraživanju pretpovijesne keramike u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Godine 2008. sudjelovala je u radionicama Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu u Skradinu i Bribiru. Godine 2009./10.., ljetni semester diplomskog studija odslušala je na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija u sklopu stipendije CEEPUS. Pritom je, za potrebe izrade diplomskog rada, bila i u Institutu za arheologiju u Ljubljani (dr. sc. Slavko Ciglenečki, dr. sc. Andrej Pleterski). Od 30.6. do 30.9.2017. bila je na znanstvenom usavršavanju na Cotsen Institute of Archaeology pri University of California Los Angeles (UCLA) u Los Angelesu, na poziv direktorice Instituta dr. Willeke Wendrich gdje se bavila izučavanjem problema migracija, u sklopu rada na doktorskoj disertaciji. Znanstveno je usmjerena na istraživanje kasne antike i ranog srednjeg vijeka, osobito hrvatskog povijesnog prostora. Znanstveni radovi Barbaricum contra imperium: Prostor današnje jugozapadne Vojvodine između kasne antike i ranog srednjeg vijeka u svjetlu povijesnih i arheoloških svjedočanstava (5.-6. stoljeće), u: Vladan Gavrilović - Svetozar Boškov (ur.), Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. Zbornik radova / The Region of Vojvodina in the Context of European History. Book of Proceedings 2, Novi Sad - Bačka Balanka 2014., 7-39 (s H. Gračaninom) L'archeologia dell' Adriatico orientale tra il V il VII secolo: le evidenze archeologiche e i problemi della ricerca, u: Yolande Marion - Francis Tassaux (ur.), AdriaAtlas et l’historie de l’espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. Actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013), [Ausonius Scripta Antiqua 79], Bordeaux 2015., 99-111 Refashioning of Historical Reality: Three Stories by Constantine VII Porphyrogenitus and the Early Medieval History of Croatia, u: Mitko B. Panov (ur.), Samoilovata država i Vizantija: istorija, legenda, tradicija, nasledstvo. Zbornik na trudovi od Megjunarodniot simpozium “Denovi na Justinian I”, Skopje, 17-18 oktombri, 2014 / Samuel’s State and Byzantium: History, Legend, Tradition, Heritage. Proceedings of the International Symposium “Days of Justinian I”, Skopje, 17-18 October 2014, Skopje 2015., 24-34 (s H. Gračaninom) The Ostrogoths in Southern Pannonia, Acta Archaelogica Carpathica 49 (2014) (2015), 165-205 (s H. Gračaninom) Symbols of Power and Ethnic Identities in Late Antique Southern Pannonia and Dalmatia (Sixth Century A.D.), u: Zbornik radova s Druge medievističke znanstvene radionice u Rijeci (prihvaćeno za objavu) Etnički identiteti u južnoj Panoniji i Dalmaciji u Justinijanovo doba, Povijesni prilozi 50 (2016) (s H. Gračaninom) (prihvaćeno za objavu) Problemi arheologije tzv. velike seobe naroda u podunavskom dijelu Srijema, u Arheologija na Dunavu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Vukovar, 7.-11. listopada 2013., [Izdanja HAD-a 29] (u pripremi). Prikazi Jacqueline Balen, Đakovo - Franjevac, kasno bakrenodobno naselje, Musei Arcaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographie, Vol. VII, AMZ 2011., Tabula 10 (2012.), 147-149 Znanstveni skup Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 45 (2013.), 272-273 Hrvoje Gračanin, Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11. stoljeća), Zagreb: Plejada, 2011., 455 str., Tabula 11 (2013.), 213-215 Međunarodni znanstveni kongres Stoljeće hrabrih – arheologija rimskih osvajanja i otpora starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika, Zagreb, 22.-26. rujna 2014., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 46 (2014.), 451-454 Izlaganja na znanstvenim skupovima Arheologija na Dunavu, Vukovar, 7.-11. X. 2013., izlaganje Problemi arheologije tzv. velike seobe naroda u podunavskom dijelu Srijema Adriatlas e la storia dello spazio adriaticoantico (VI s. a. C. – VIII p.C.), Rim, 4.-6. XI. 2013., izlaganje L'archeologia dell' Adriatico orientale del periodo 5-7 secolo: le evidenze archeologiche e problemi di ricerca Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, Bačka Palanka, Srbija, 23. XI. 2013, izlaganje Barbaricum contra imperium: prostor današnje jugozapadne Vojvodine između kasne antike i ranog srednjeg vijeka u svjetlu povijesnih i arheoloških svjedočanstava (5.-6. stoljeće) (s H. Gračaninom) Drugi međunarodni znanstveni simpozij Days of Justinian I, Skoplje, Makedonija, 17.-18. listopada 2014., s izlaganjem The Refashioning of Historical Reality: three stories by Constantine VII Porphyrogenitus and the early medieval history of Croatia (s H. Gračaninom) Kollaps - Neuordnung - Kontinuitäten. Das Theißgebiet nach dem Untergang des Hunnenreiches, Budimpešta, 14.-15. XII. 2015., s izlaganjem The Gepids in Southern Pannonia in the Age of Justinian I in the Light of Written and Archaeological Sources (s H. Gračaninom)

Usavršavanja
Bila je 2008.-2012. suradnica u istraživanju pretpovijesne keramike u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Godine 2008. sudjelovala je u radionicama Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu u Skradinu i Bribiru.
Godine 2009./10.., ljetni semester diplomskog studija odslušala je na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija u sklopu stipendije CEEPUS. Pritom je, za potrebe izrade diplomskog rada, bila i u Institutu za arheologiju u Ljubljani (dr. sc. Slavko Ciglenečki, dr. sc. Andrej Pleterski).
Od 30.6. do 30.9.2017. bila je na znanstvenom usavršavanju na Cotsen Institute of Archaeology pri University of California Los Angeles (UCLA) u Los Angelesu, na poziv direktorice Instituta dr. Willeke Wendrich gdje se bavila izučavanjem problema migracija, u sklopu rada na doktorskoj disertaciji.
Znanstveno je usmjerena na istraživanje kasne antike i ranog srednjeg vijeka, osobito hrvatskog povijesnog prostora.


Znanstveni radovi
Barbaricum contra imperium: Prostor današnje jugozapadne Vojvodine između kasne antike i ranog srednjeg vijeka u svjetlu povijesnih i arheoloških svjedočanstava (5.-6. stoljeće), u: Vladan Gavrilović - Svetozar Boškov (ur.), Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. Zbornik radova / The Region of Vojvodina in the Context of European History. Book of Proceedings 2, Novi Sad - Bačka Balanka 2014., 7-39 (s H. Gračaninom)
L'archeologia dell' Adriatico orientale tra il V il VII secolo: le evidenze archeologiche e i problemi della ricerca, u: Yolande Marion - Francis Tassaux (ur.), AdriaAtlas et l’historie de l’espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. Actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013), [Ausonius Scripta Antiqua 79], Bordeaux 2015., 99-111
Refashioning of Historical Reality: Three Stories by Constantine VII Porphyrogenitus and the Early Medieval History of Croatia, u: Mitko B. Panov (ur.), Samoilovata država i Vizantija: istorija, legenda, tradicija, nasledstvo. Zbornik na trudovi od Megjunarodniot simpozium “Denovi na Justinian I”, Skopje, 17-18 oktombri, 2014 / Samuel’s State and Byzantium: History, Legend, Tradition, Heritage. Proceedings of the International Symposium “Days of Justinian I”, Skopje, 17-18 October 2014, Skopje 2015., 24-34 (s H. Gračaninom)
The Ostrogoths in Southern Pannonia, Acta Archaelogica Carpathica 49 (2014) (2015), 165-205 (s H. Gračaninom)
Symbols of Power and Ethnic Identities in Late Antique Southern Pannonia and Dalmatia (Sixth Century A.D.), u: Zbornik radova s Druge medievističke znanstvene radionice u Rijeci (prihvaćeno za objavu)
Etnički identiteti u južnoj Panoniji i Dalmaciji u Justinijanovo doba, Povijesni prilozi 50 (2016) (s H. Gračaninom) (prihvaćeno za objavu)
Problemi arheologije tzv. velike seobe naroda u podunavskom dijelu Srijema, u Arheologija na Dunavu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Vukovar, 7.-11. listopada 2013., [Izdanja HAD-a 29] (u pripremi).


Prikazi
Jacqueline Balen, Đakovo - Franjevac, kasno bakrenodobno naselje, Musei Arcaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographie, Vol. VII, AMZ 2011., Tabula 10 (2012.), 147-149

Znanstveni skup Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 45 (2013.), 272-273

Hrvoje Gračanin, Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11. stoljeća), Zagreb: Plejada, 2011., 455 str., Tabula 11 (2013.), 213-215
Međunarodni znanstveni kongres Stoljeće hrabrih – arheologija rimskih osvajanja i otpora starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika, Zagreb, 22.-26. rujna 2014., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 46 (2014.), 451-454


Izlaganja na znanstvenim skupovima
Arheologija na Dunavu, Vukovar, 7.-11. X. 2013., izlaganje Problemi arheologije tzv. velike seobe naroda u podunavskom dijelu Srijema

Adriatlas e la storia dello spazio adriaticoantico (VI s. a. C. – VIII p.C.), Rim,
4.-6. XI. 2013., izlaganje L'archeologia dell' Adriatico orientale del
periodo 5-7 secolo: le evidenze archeologiche e problemi di ricerca

Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, Bačka Palanka, Srbija, 23. XI. 2013, izlaganje Barbaricum contra imperium: prostor današnje jugozapadne Vojvodine između kasne antike i ranog srednjeg vijeka u svjetlu povijesnih i arheoloških svjedočanstava (5.-6. stoljeće) (s H. Gračaninom)
Drugi međunarodni znanstveni simpozij Days of Justinian I, Skoplje, Makedonija, 17.-18. listopada 2014., s izlaganjem The Refashioning of Historical Reality: three stories by Constantine VII Porphyrogenitus and the early medieval history of Croatia (s H. Gračaninom)
Kollaps - Neuordnung - Kontinuitäten. Das Theißgebiet nach dem Untergang des Hunnenreiches, Budimpešta, 14.-15. XII. 2015., s izlaganjem The Gepids in Southern Pannonia in the Age of Justinian I in the Light of Written and Archaeological Sources (s H. Gračaninom)