Mirjana Šnjarić, v. pred.

Akademski stupanj
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
uto.: 17.00 - 18.00
Soba
B 324
Telefon
6120 214
E-mail
msnjaric@ffzg.hr

Mirjana Šnjarić, prof., viša predavačica za njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nositeljica kolegija Njemački jezik za akademske potrebe 1, 2, 3, 4. 2017. Predan sinopsis doktorskog rada. Izrada doktorata. 2008/2009.-2012. završila doktorski studij lingvistike na Filozofkom fakultetu u Zagrebu. 2009. Viša predavačica za njemački jezik na Filozofskom fakultetu. 2008. Završila poslijediplomski studij prevoditeljstva. 2003. Predavačica za njemački jezik u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu. 1992. Diploma iz njemačkoga jezika i književosti i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1993. zaposlena u Centru za strane jezika Filozofskog fakulteta Popis znanstvenih i stručnih radova objavljenih od 2008 do 2017: 1. Šnjarić (2013). Stražnji bezvučni tjesnačnici u hrvatskome i njemačkome jezik. Članak objavljen u časopisu Lahor 1, izvorni znanstveni rad u kojemu se uspoređuju stražnjojezični tjesnačni fonemi u hrvatskome i njemačkome jeziku. 2. Šnjarić (2015) Kollokationen in der Phraseologie. Članak objavljen kao pregledni znanstveni rad u Zborniku radova sa skupa Međimurski filološki dani 2 Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, održanom 26.4.2013. U radu se prikazuju dosadašnje spoznaje kolokacijske teorije i različiti pristupi ovoj tematici unutar jezikoslovnih rasprava. 3. Šnjarić (2009) Entwicklung der Kollokationskompetenz im Fremdsprachenunterricht”, stručni članak objavljen u časopisu Strani jezici 38 (2009), 3. S. 277-284. 4. Šnjarić (2008). Kollokationen als Teil der Wortschatzarbeit. Strani jezici 37/1, S. 55-62.