dr.sc. Petra Šoštarić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
petkom 10-11
Soba
F-314
Telefon
014092332
E-mail
psostari@ffzg.hr

Petra Šoštarić rođena je 1983. u Brežicama, Republika Slovenija. Diplomirala je klasičnu filologiju 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Radila je kao učiteljica latinskog i grčkog jezika u OŠ Miroslav Krleža (2007/08) te kao knjižničarka na Odsjeku za klasičnu filologiju (2008/09) na kojem je danas poslijedoktorandica. Doktorirala je 2015. s temom „Tipovi homerskih formula u Kunićevu prijevodu Ilijade“ (mentor: akademik Darko Novaković).

Sudjelovala na projektima "Hrvatska latinistička epika" pod vodstvom dr. sc. Vladimira Rezara i "GHLH-korpus" pod vodstvom dr. sc. Nevena Jovanovića.
Trenutačno surađuje na projektu "Paralelni-korpus grčkih, hrvatskih i latinskih tekstova" pod vodstvom dr. sc. Nevena Jovanovića.


Radovi:
The Swan Song of the Latin Homer // A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe / Torlone, Zara et al. (ur.).
Oxford, UK/Malden, USA : Wiley-Blackwell, 2017. Str. 57-66.
Parat, Josip; Šoštarić, Petra. Celijev prijevod Ksenofontove Anabaze // Colloquia Maruliana XXVI / Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav ; (ur.).
Split : Književni krug Split, 2017. 177-187.
Ćosić, Dajana; Mrgan, Matea; Šoštarić, Petra.
Antički uzori u Džamanjićevu latinskom prijevodu Odiseje. // Kroatologija. 7 (2016) ; 31-44 .
Andrea Divo i njegov prijevod Teokrita // Divina: Bibliotheca Iustinopolitana 8 / Pobežin, Gregor ; Štoka, Peter (ur.).
Kopar : Osrednja knjižnica Srećka Vilharja, 2016. 103-118.
Grecizmi u rječniku Lexicon Latino-Illyricum Pavla Rittera Vitezovića // 694331 / Jembrih, Alojz ; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 349-360.
Ianus Pannonius' Diomedis et Glauci congressus and its Literary Nachleben // Colloquia Maruliana / Lučin, Bratislav ; Jovanović, Neven (ur.).
Split : Književni krug Split, 2015. 29-64.
Ulisse, condottiero di uomini : innovazione nella traduzione di Zamagna delle formule omeriche // Ulisse per sempre : Miturgie omeriche e cultura mediterranea : rendiconti / Pellizer, Ezio (ur.). Trieste : Editreg Trieste, 2013. 83-93.
Kubelka, Ozren; Šoštarić, Petra.
Wikipedija nasuprot Hrvatskoj enciklopediji, kvalitativan odnos slobodno i tradicionalno uređenoga enciklopedijskoga sadržaja na hrvatskom jeziku. // Studia lexicographica. 5 (2011) , 9; 119-134.